Search:

Відносини власності

Продаж, акцій відкритих акціонерних товариствах аукціоні, за конкурсом, на фондовій біржі). Власниками державних підпри­ємств тут стають покупці, які на конкурсних засадах запропону­вали найвищу ціну за найбільшу кількість акцій.

Викупу підлягають здебільшого невеликі державні підпри­ємства. Крупні ж підприємства приватизуються шляхом перетворення їх в акціонерні товариства. Поряд з цим значна частина державного майна приватизується безоплатно. Законом передба­чається, що його питома вага не може бути менша за 40% вар­тості всього майна, що підлягає приватизації.

Працівники підприємств, що приватизуються, мають пільги: а) право на першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на загальну суму виданого працівнику приватизаційно­го сертифіката; б) право на першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданого працівнику приватизаційного майнового сер­тифіката; в) товариства покупців, створені працівниками підприємств, що приватизуються, мають пріоритетні права на придбання підприємства за конкурсом і в розстрочку платежу.

Місцеві органи влади відповідно до своєї компетенції можуть надавати додаткові пільги працівникам окремих підприємств аж до безоплатної передачі їм частки або всього майна, що привати­зується.

Не можливо оминути таке важливе питання, як приватизацію землі. На даний час існує багато розбіжностей в питанні про те, як правильно розпорядитися нею. Доки існує мораторій на продаж землі йдуть дискусії з цього питання зокрема на спільному засіданні двох колегій - Міністерства аграрної політики і Держкомзему та президії Академії аграрних наук України йшлося про доцільність скасування 1 січня 2008 року, як це і передбачено Земельним кодексом, мораторія на купівлю-продаж товарних земель сільськогосподарського призначення. Всі ці три органи одностайно сказали, що ринку землі бути. Але деякі фахівці й дотепер виступають за продовження терміну заборони на продаж товарних земель сільськогосподарського призначення. За деякими підрахунками , селяни щорічно втрачають від того, що земля вилучена з аграрного капіталу (земля як ресурс сільськогосподарського виробництва) 8 млрд. грн. прибутку. Це 2 тис. грн. прибутку з гектара”. Визнання землі ресурсом аграрного капіталу перетворить сільське господарство на інвестиційно, інноваційно та кредитно привабливу галузь. Завдячуючи цьому, тільки у вигляді довгострокових позичок, наданих комерційними банками підзаставу землі, село може одержати до 300 млрд. грн. З силаючись на досвід США де довгострокові іпотечні кредити становлять 70% від вартості сільгоспземель. В Україні вартість всіх земель сільськогосподарського призначення, сягає 400 млрд. грн. ”якщо цю суму ми помножити на 0,7, отримаємо 70%, то й одержимо можливу суму іпотечних кредитів”.

Також, якщо всі землі сільськогосподарського призначення запустити в оборот, то отримаємо десь 10 млрд. грн. оборотних коштів. В активному обороті нині перебуває лише 7,2 млн. га. Це присадибні та дачні ділянки, землі особистих селянських господарств, які, за чиним законодавством, можна продавати.

Поза активним оборотом перебуває 22,5 млн. га. Це і є товарні землі сільськогосподарського призначення, на купівлю-продаж яких свого часу була накладена тимчасова заборона.

Держава має свою власність, вона повинна за нею стежити і використовувати її для того, щоб тим чи іншим чином впливати на земельні відносини в нашій країні. Купівля-продаж землі на сьогоднішній день в Україні проходить досить активно, не дивлячись на існування мораторію можна сказати, що через запровадження мораторію виник тіньовий ринок землі, постала окрема когорта українських "олігархів-лендлордів". Тільки офіційно на сайті Держкомзему України за 2006 рік зареєстровано близько 6000 угод купівлі продажу землі. На даний час існує закон про про ринок землі, закон про оцінку землі, земельний кодекс і неймовірна кількість підзаконних нормативно-правових актів з цього питання. І не можна допустити, коли за нормативної неврегульованості питання продажу землі, її задешево скуплять ще під час дії мораторію.

ВИСНОВОК

В першому розділі було розкрито суть такого питання : «Відносини власності, як основа економічної системи.» Коротко можна сказати, що під час переходу до ринкової економіки в України як і в інших постсоціалістичних країнах, здійснення реформ зіткнулося з рядом об'єктивних труднощів, першочерговою серед яких, безумовно, можна назвати проблему власності. Результативним функціонуванням власності є процес її реалізації. Власність реалізується в процесі використання її об'єктів і, на цій основі, створення і привласнення підприємствами, їх працівниками, державою і всіма іншими членами суспільства різних доходів, а також в споживанні життєвих благ і послуг, що набувають на ці доходи. Узагальненою формою реалізації власності є зростання ефективності виробництва, продуктивності праці, в цілому суспільного багатства, підвищення ступеня задоволення виробничих і особистих потреб людей.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Державний бюджет

“Единим хорошим бюджетом є збалансований бюджет” Адам Сміт, 1776 р. “Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, копи надлишок, що стримує інфляцію, змі­нюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом”. Воррен Сміт, 1955 р. Адміністративно-командна економічна політика в СРСР призвела до нерівномірного економічного розжитку усіх регіонів, ство­рення неструктуризованого, неефективного та однобокого народ­ногосподарського комплексу. Функціонування адміністративно-командної системи сприяло ...

Сутність та фактори економічного зростання

План. Поняття економічного зростання. Фактори та особливості економічного зростання. 1. Економічне зростання – це збільшення обсягів реального ВВП в одному періоді порівняно з іншим. Економічне зростання являє собою зростаючу здатність економіки до реалізації своїх виробничих можливостей. Сутність економічного зростання полягає у розширеному відтворенні тих самих товарів і послуг з використанням незмінної технології. На відміну від економічного зростання, економічний розвиток можна визначити як перехід від одного стану ...

Державний борг. Обслуговування та управління

ЗМІСТ Вступ 2 I. Державний борг та його види 3 1.1. Державний борг України 4 II. Вивчення міжнародного досвіду врегулювання боргових проблем 9 III. Розв’язання боргової проблеми в Україні 12 3.1. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень 16 IV. Динаміка державного боргу України 19 Висновок 23 Список використаної літератури: 25 Вступ Борг є важливим елементом кругообігу “доходи-витрати”. Коли в економіці зростають доходи, зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та ...