Search:

Відносини власності

Трест – повна втрата самостійності підприємств, що входять в трест і підлеглих одному органу (підприємству).

Синдикат – добровільне об'єднання з метою координації і централізації постачання і збуту.

Холдинг – акціонерне суспільство, що використовує свій капітал для придбання контрольних пакетів акцій інших компаній з метою встановлення над ними контролю.

Фінансово-промислові групи – сукупність юридичних осіб, що об'єднали свої активи з метою реалізації крупних інвестиційних програм. Підприємства залежно від чисельності тих, що працюють підрозділяють на великих, середніх і малих.

Незалежно від організаційно-правової форми кожне підприємство є виробничою системою.

Система – сукупність елементів і взаємозв'язків між ними, створюючи собою єдину цілісність. Тому, при дослідженні роботи підприємства необхідно враховувати основні принципи системного підходу:

1. Сума властивостей елементів, що входять в систему не дорівнює властивостям самої системи (прим.: поява нововведень, не властивих конкретним елементам у зв'язку з їх об'єднанням).

2. Прийнято вважати, що підприємство є відкритою системою, тобто системою, яка обмінюється з навколишнім середовищем речовиною, енергією і інформацією. Відкрита система постійно пристосовується до умов, що змінюються, що забезпечує її економічну стійкість. ( Див. Рис. 2.3)

Дохід max

min

t Створення Розвиток Зрілість Занепад

Рис. 2.2 Життєвий цикл підприємства.

Кожне підприємство проходить такий цикл розвитку. У певній ситуації вигідно створити нове підприємство, чим тримати в занепаді старе.

У зв'язку з складністю взаємозв'язків між економічними елементами усередині виробничої системи її функціонування повинне досліджуватися на основі спрощених економічних моделей і схем. (Див. Рис. 2.2)

Стартове фінансування

Позикове фінансування Поточне фінансування

Ресурсы

 

Оборотный капитал

 

Основной капитал

 

Человеческий капитал

 

Реализация на рынке с помощью маркетинга

 

Доход

 

Прибыль

 

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Державний борг. Обслуговування та управління

ЗМІСТ Вступ 2 I. Державний борг та його види 3 1.1. Державний борг України 4 II. Вивчення міжнародного досвіду врегулювання боргових проблем 9 III. Розв’язання боргової проблеми в Україні 12 3.1. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень 16 IV. Динаміка державного боргу України 19 Висновок 23 Список використаної літератури: 25 Вступ Борг є важливим елементом кругообігу “доходи-витрати”. Коли в економіці зростають доходи, зростають і заощадження, які повинні бути використані домашніми господарствами, фірмами та ...

Місце фінансового механізму в системі державного регулювання економіки

Зміст Вступ Теоретичні основи дослідження фінансового механізму Зміст фінансового механізму Поняття про систему елементів державного регулювання економіки Методи дослідження фінансового механізму Сучасний фінансовий механізм України і його місце в системі елементів державного регулювання економіки Фінансово-кредитний механізм у системі стратегічного управління Місце фінансового механізму в системі елементів державного регулювання економіки Висновки Список використаних літературних джерел 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ...

Планування соціально-економічного розвитку країни

План. 1.Суть та значення індикативного планування. 2.Держконтракт та держзамовлення як ефективніінструменти ДРЕ У період становлення ринкових відносин директивне планування, як одна з форм державного регулювання економіки, замінюється індикативним. Вперше ідея індикативного планування була висвітлена К. Лапдауром у праці "Теорія національного економічного планування". Суть його полягає у тому, що уряд діє на соціальний економічний розвиток не шляхом вказівок і затвердження директивних обов'язкових завдань для ...