Search:

Обертання Землі навколо своєї осі. Чому буває день та ніч

Сонце Земля

4. Розгадування кросворда.

— Діти, погляньте, в конверті с ще одне завдання, яке нам надіслали з космічного центру. Це — кросворд. Нам потрібно дати відповіді на запитання і ми зможемо відгадати зашифроване в цьому кросворді слово.

Запитання до кросворда.

1. — 2. Срібне показалось, золоте сховалось. (Місяць, Сонце)

3. На якій планеті ми живемо? (Земля.)

4. Зменшена модель Землі. (Глобус.)

5. Як називається час, за який Земля робить повний оберт навколо своєї осі? (Доба.)

6. Уявна лінія, яка проходить через центр Землі. (Вісь.)

3

4

2

6

1

5

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Курсовий проект з виробничого навчання

Вступ Наш світ з початку свого існування докорінно змінився і постійно продовжує вдосконалюватися, набувати нового вигляду, разом із тим він вимагає від суспільства нових знань вмінь та навичок, тому суспільство постійно повинно вдосконалюватися, та надавати нових знань підростаючому поколінню. З розвитком технічного прогресу відбулася докорінна перебудова нашого суспільства, на основі принципово нових економічних, соціальних і політичних факторів ставить підвищенні вимоги до підготовки робочих кадрів, ...

Педагогічна майстерність, її елементи

Педагогічна майстерність — вияв високого рівня педагогічної ді­яльності. Як наукова проблема, вона постала у XIX ст. Дослід­ники педагогіки тлумачать її як найвищий рівень педаго­гічної діяльності, який виявляється в тому, що у відведе­ний час педагог досягає оптимальних наслідків, «синтез наукових знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих якостей учителя», комплекс властивостей осо­бистості педагога, що забезпечує високий рівень самоор­ганізації педагогічної діяльності. Ґрунтується на високому фаховому рівні ...

Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору

Зміст. Розділ І. Очні хвороби та їх лікування в умовах спеціалізованих зоро­вих груп при дитячих дошкільних закладах. І. Види зорової патології. ІІ. Корекційно-лікувальні схеми. Розділ ІІ. Класифікація вторинних відхилень у розвитку дітей з зоро­вими аномаліями. Розділ ІІІ. Організація корекційно-компенсаторної роботи тифлопеда­гога: Типи корекційних занять. Рекомендації по побудові занять. Рекомендації по обладнанню та проведенню занять учителя-дефек­толога. Основні вимоги до спеціальних наочних ...