Search:

Стандартні звіти

Для видів субконто, зв'язаних з кількома синтетичними рахунками, оборотно-сальдова відомість по рахунку в розрізі субконто не дає повної інформації про обороти і залишки по субконто. Наприклад, операції, зв'язані з одною і тою ж організацією, можуть враховуватися на рахунках 60, 61, 62, 64, 76, тому оборотно-сальдова відомість по одному з цих рахунків не виявить картини розрахунків з цією організацією. Для аналізу таких видів субконто передбачений документ "Аналіз субконто" (див. розд.8.14). В цьому документі для кожного субконто вибраного виду приводяться обороти для цього субконто по всіх рахунках, де це субконто використовується, а також розгорнуте і згорнуте сальдо.

Якщо необхідно проаналізувати обороти між одним субконто одного виду і одним або кількома субконто іншого виду, слід користуватися документом "Обороти між субконто" (див. розд.8.15). Цей документ дозволяє дізнатися, наприклад, скільки товарів різного виду купив кожний покупець.

Карточка операцій по субконто. В тих випадках, коли необхідно отримати максимально повну картину операцій по об'єкту аналітичного обліку, можна вивести "Карточку субконто" (див. розд.8.16). Вона містить всі операції з даним субконто в хронологічній послідовності з вказанням резвізитів проводок, залишків по субконто після кожної операції, на початок і кінець періоду. Дані виводяться в натуральному і грошовому виразі.

8.2. Формування вихідних документів

Контроль правильності підсумків. Для формування вихідних документів (крім журнального ордера, який виводиться з режиму перегляду операцій) використовуються різні пункти групи "Звітність" головного меню. При виборі цих пунктів проводиться контроль правильності підсумків. Якщо Ви не встановили режим автоматичного перерахунку підсумків, а для вибраного періоду розрахунок підсумків не проводився або вихідні дані після останнього підрахунку підсумків були змінені, то програма не дозволить ввійти в більшість режимів групи "Звітність". При виборі цих пунктів меню на екран буде виводитися повідомлення:

Дані змінювалися!

При виборі оборотно-сальдової відомості, шахматки або зведених проводок програма виводить повідомлення:

Дані змінювалися! Перерахувати - Enter! Ні - Esc!

При натисненні Enter на екран виводиться запит розрахунку підсумків (див. мал. 8.1), а при натисненні Esc - здійснюється вивід документів без зміни підсумків.

Реквізити організації. При виводі документів на друк в їх початок включаються дата і час їх формування і назва організації, а в кінці залишається місце для підписів. Назву організації, прізвища керівників пеобхідно визначити в режимі "Константи" (константи номер 1 і номер 8, див. розд.3.7).

Припинення формування документів. Формування більшості документів можна припинити натисненням клавіши Esc. При цьому на екран виводиться запит:

Перервати - Enter, продовжити - будь-яка клавіша.

Після натиснення Enter для перегляду виводиться частина документа, сформована на даний момент.

Зауваження по продуктивності. При формуванні зведених проводок, шахматки, оборотів рахунка,оборотно-сальдової відомості, аналізу субконто програма не переглядає весь журнал операцій, а бере всю потрібну інформацію з підсумків. Тому вказані документи виводяться дуже швидко. Всі інші звіти виводяться тим довше, чим більше проводок за робочий період міститься в журналі операцій.

8.3. Параметри виводу звітів

З допомогою запиту "Параметри", що виводиться при виборі пункту "Встановлення параметрів" групи "Сервіс" головного меню або натисненням Alt F10 з більшості основних режимів програми, Ви можете задати найбільш зручні для Вас параметри формування звітів.

Карточки і аналіз за рік - при встановленні цього параметру карточка рахунку, аналіз рахунка, аналіз субконто, карточка субконто і обороти по субконто будуть містити всі операції, залишки і обороти з початку року до кінця робочого кварталу включно.

Вивід підсумків без субрахунків - при встановленні цього параметру в оборотно-сальдовій відомості, шахматці, списку зведених проводок, аналізі рахунка і т.д. будуть тільки основні рахунки, без ділення їх на субрахунки. Це може значно зменшити розміри формованих документів, хоч і не завжди забезпечує потрібну степінь детальності інформації. Значення даного параметра впливає і на виконання команд !ВЫБРАТЬ СЧЕТ, !ПОВТОРИТЬ СЧЕТ, !СЛЕДУЮЩИЙ СЧЕТ, !СЛЕДУЮЩИЙ СУБСЧЕТ.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Податок на додану вартість

Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України "Про ПДВ" від 03.04.1997р. №168/97-ВР із змінами доповненнями. 2. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено наказом ДШ 30.05. 1997 р., № 165 із змінами та доповненнями. 3. Постанова КМУ від 02.04.1998 р. №417 "Про затвердження Порядку внесення ПДВ до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України (із змінами і доповненнями), внесеними Постановою КМУ від 13.12.2001р.№ 1648. 4. Закон України "Про Державний бюджет України на ...

Облік надходження цінностей, що обліковуються за купівельними цінами

Бухгалтерський облік надходження товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів, одержання виконаних робіт і наданих послуг (далі - цінності) з набранням чинності Закону України "Про податок на додану вартість" зі змінами до нього від 26.09.97 р. (далі - Закон) та введенням в дію Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість від 1 липня 1997 р. № 141 зі змінами і доповненнями від 17.10.97 р. № 218 (далі - Інструкції) суттєво змінився і ускладнився. У зв’язку з цим питання обліку ...

Способи ухилення від сплати податків

Вступ. Податкова система являється одним із найважливіших елементів економіки України. Українська податкова система формується в складний для країни період переходу від адміністративно-командної економіки до економіки ринкового типу, супроводжуючись кризовими явищами практично у всіх сферах суспільного життя. За таких умов широкого поширення набувають порушення податкового законодавства. Низький рівень правосвідомості “нових” підприємцiв у поєднанні з надто високими податковими ставками ...