Search:

Стандартні звіти

Перегляд оборотки без підсумків - задання цього параметру дозволяє переглядати оборотно-сальдові відомості по рахунках і субконто без розрахунку в них підсумків. Цей параметр слід задавати тільки на дуже повільних комп'ютерах або при використанні великої кількості субконто.

Аналіз субконто в порядку кодів - при встановленні цього параметру в роздрукованих оборотно-сальдових відомостях по субконто, аналізах рахунка по субконто і аналізах субконто субконто впорядковані по кодах, якщо ж даний параметр не встановлено, то ці документи будуть впорядковані по назвах субконто.

Включати підпорядковані субконто - якщо цей параметр встановлено, то в документи, які включають список субконто будуть включені не тільки субконто вибраного рівня, але і всі підпорядковані їм субконто. Якщо ж цей параметр не заданий, то відомості про підпорядковані субконто в документи не включаються. Значення даного параметра впливає на виконання команди !СЛЕДУЮЩЕЕ СУБКОНТО.

Розраховувати в документах ціну - якщо цей параметр встановлено, то в карточці рахунка, карточці субконто і журнальному ордері буде виводитися не нормативна ціна (задана в списку субконто в графі "Ціна"), а фактична ціна субконто, тобто результат ділення суми проводки на кількість.

Розраховувати в документах курси валют - якщо цей параметр встановлено, то при перегляді журналу операцій, а також в карточці рахунка, карточці субконто і журнальному ордері буде виводитися не нормативний курс валюти (заданий в спискові курсів валют), а фактичний курс, тобто результат ділення суми проводки на суму в валюті.

Вивід параметрів субконто до - вказує, скільки параметрів субконто слід виводити в документах, що включають назви субконто. Якщо вказати 0, то параметри субконто виводитися не будуть.

Крім того, в тому ж запиті "Параметри" Ви можете вказати, куди роздруковувати звіти - на принтер, в текстовий файл, туди і туди, або не роздруковувати взагалі.

8.4. Журнальний ордер

Журнальний ордер являє собою виборку з журналу операцій по деяких заданих критеріях. Цей документ відрізняється від інших вихідних документів слідуючим:

він формується не з допомогою якогось пункту групи меню "Операції", а при натисненні клавіши F8 при перегляді журналу операцій;

він містить дані не за інтервал підведення підсумків, а за довільний інтервал;

для його створення не потрібен попередній розрахунок підсумків.

Формування журнального ордера. Для виводу журнального ордера натисніть при перегляді журналу операцій клавішу F8. На екран буде виведено список журнальних ордерів. Цей список містить дві графи: "Назва" і "Склад":

в графі "Назва" повідомляється призначення журнальних ордерів. Список впорядковано по даній графі;

в графі "Склад" задаються критерії вибору проводок для включення в журнальний ордер. Якщо графа "Склад" не заповнена, то в ордер включаються всі проводки.

Якщо потрібний журнальний ордер є в списку, виділіть його курсором і натисніть Enter. Програма сформує журнальний ордер і виведе його для перегляду. Для кожної включеної в журнальний ордер проводки приводяться дата, опис проводки, рахунки дебета і кредита проводки, сума проводки і назва субконто дебета і кредита проводки, якщо по рахунках дебета і кредита проводки ведеться аналітичний облік. Для проводок, виражених в валюті, в журнальному ордері вказуються назва валюти, сума в валюті і курс валюти, по якому було зроблено проводку. Порядок записів в журнальному ордері відповідає біжучому порядку проводок в журналі операцій.

Зауваження.

Якщо в журнальний ордер потрапили і проводки, і заголовки документів, то при розрахунку кінцевої суми заголовки не враховуються.

Перегляд і друк журнального ордера. При перегляді журнального ордера Ви можете переміщатися по ньому при допомозі відповідних клавіш. Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит про роздруковування документа:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Класифікація організаційних форм аудиторського контролю

Аудиторський контроль — аудит — залежно від завдань замовника виконує функції запобіжного, перманентного (опе­ративного), ретроспективного (післяопераційного) і страте­гічного видів фінансово-господарського контролю. Аудит має єдиний предмет і метод з іншими видами контролю, тому використовує ті самі джерела інформації, методичні прийо­ми і контрольно-ревізійні процедури, які застосовуються у контрольно-ревізійному процесі. При цьому висновки ауди­ту на поставлені запитання обґрунтовуються всіма видами доказів, які мають ...

Місцеві збори

Вступ…………………………………………………………………..3 1. Сутність та основні види місцевих зборів, що діють в Україні……4 2. Характеристика основних місцевих зборів в Україні………13 3. Особливості справляння місцевих зборів у світі…………….41 4. Удосконалення системи місцевого оподаткування в Україні…52 Висновки та пропозиції……………………………………………57 Список використаної літератури…………………………………61 Додатки………………………………………………………………62 Вступ Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже ...

Головна книга

Головна книга За час існування бухгалтерського обліку застосовувались різні форми. На самому ранньому ступені розвитку облік вівся самим власником господарства для організації спостереження і контролю за збереженням його майна та розміром одержуваного доходу. Відомо, що самою ранньою була стара італійська форма, описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в його роботі "Трактат про рахунки і записи", виданій в 1494 р. у Венеції. В ній він писав, що для зручності і легкості потрібні три книги: Меморіал ...