Search:

Стандартні звіти

Щоб роздрукувати журнальний ордер, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть на клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Задання параметрів журнального ордера. В запиті зі списком журнальних ордерів в другій стрічці цього запиту приводяться параметри журнального ордера:

інтервал, за який включаються проводки в журнальний ордер. По "замовчуванню" туди включаються проводки в інтервалі видимості проводок (цей інтервал встановлюється при натисненні F7 при перегляді журналу операцій);

номер робочого місця проводок, які включаються в журнальний ордер (якщо цей параметр не вказаний, то в журнальний ордер включаються проводки з будь-яким номером);

режим виводу журнального ордера в форматі переносу операцій. Цей режим дозволяє вигружати в текстовий файл OUT.TXT операції для подальшого використання їх на іншому робочому місці, де вони можуть бути прочитані з допомогою режиму переносу операцій, або в іншій програмі;

режим встановлення номера робочого місця. Для включення цього режиму необхідно в полі справа від напису "встановити номер робочого місця" поставити будь-який символ, тоді при формуванні журнального ордера у всіх проводок, що задовільняють критеріям відбору, буде встановлений даний номер робочого місця (сам журнальний ордер при цьому не формується, видається тільки повідомлення про те, скільки проводок відмічено даним номером).

Для зміни параметрів журнального ордера необхідно клавішами виділити потрібний параметр і натиснути клавішу "*".

Зауваження.

1. Автоматичне встановлення у проводок номера робочого місця може бути використане для знищення проводок в режимі переносу операцій (див. розд.10.2). Перед знищенням великої кількості проводок рекомендується зберегти архівну копію.

2. Автоматичне встановлення номера робочого місця може бути використане для пошуку проводок. Для цього задайте в якості робочого місця символ, який не використовується в текстах проводок, наприклад "!". Після цього Ви можете шукати в журналі дані проводки з допомогою клавіш Alt F7, Alt F6 і Alt F8, задавши в якості стрічки пошуку даний символ.

Включення в список нового журнального ордера. Якщо в спискові журнальних ордерів немає потрібного ордера, Ви можете вставити його в список, натиснувши клавішу Ins і ввівши для нового журнального ордера графи "Назва" і "Склад". Якщо назва і склад в нового журнального ордера подібні до тих, що вже є у одного з ордерів, можна встановити курсор на стрічку-зразок і натиснути F9, в цьому випадку в якості початкових значень граф нової стрічки будуть пропонуватися значення відповідних граф стрічки-зразка.

Задання складу журнального ордера. Для кожної стрічки в списку журнальних ордерів в графі "Склад" задаються критерії відбору проводок для включення у відповідний журнальний ордер. В цій графі можуть знаходитися одна або кілька кореспонденцій рахунків або символьних стрічок, розділених знаком ";". Символьні стрічки являють собою набори символів, взяті в лапки. Кореспонденції мають вигляд:

n - проводки з рахунком n;

n, m - проводки в дебет рахунка n з кредита рахунка m.

Тут в якості n і m може вказуватися зірочка ("*"), вона позначає будь-який рахунок. Наприклад, *,51 - всі проводки з кредита 51 рахунка. В журнальний ордер включаються всі записи з журналу операцій, що задовільняють умовам:

Якщо в графі "Склад" вказані кореспонденції рахунків, то проводка повинна відповідати одній з цих кореспонденцій.

Якщо в графі "Склад" вказані стрічки символів, то графа "Короткий опис" повинна включати одну з цих стрічок.

Приклади:

50 - всі проводки з рахунком 50;

50,* - всі проводки з дебетом рахунка 50;

*,51 - всі проводки з кредитом рахунка 51;

50, 51 - всі проводки в дебет 50 рахунка з кредита 51;

51;52 - всі проводки з 51 або 52 рахунками;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Облік прибутку і його використання

Зміст Формування прибутку підприємства. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції та його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Розподіл балансового прибутку. Використання чистого прибутку. Задача. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства Прибуток є однією з основних ...

Місцеві збори

Вступ…………………………………………………………………..3 1. Сутність та основні види місцевих зборів, що діють в Україні……4 2. Характеристика основних місцевих зборів в Україні………13 3. Особливості справляння місцевих зборів у світі…………….41 4. Удосконалення системи місцевого оподаткування в Україні…52 Висновки та пропозиції……………………………………………57 Список використаної літератури…………………………………61 Додатки………………………………………………………………62 Вступ Сьогодні питання децентралізації бюджетної системи України виходять на перший план, адже ...

Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню

План: Облік рахунків по обов’язковому державному соціальному страхуванню Облік рахунків по обов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття Облік розрахунків по обов’язковому державному пенсійному страхуванню Облік розрахунків по додатковому пенсійному забезпеченню У тісному зв'язку з заробітною платою перебувають розрахунки по обов'язковому державному соціальному страхуванню. Основами законодавства України про загальне державне соціальне страхування, затвердженими постановою Верховної Ради ...