Search:

Стандартні звіти

Щоб роздрукувати журнальний ордер, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть на клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Задання параметрів журнального ордера. В запиті зі списком журнальних ордерів в другій стрічці цього запиту приводяться параметри журнального ордера:

інтервал, за який включаються проводки в журнальний ордер. По "замовчуванню" туди включаються проводки в інтервалі видимості проводок (цей інтервал встановлюється при натисненні F7 при перегляді журналу операцій);

номер робочого місця проводок, які включаються в журнальний ордер (якщо цей параметр не вказаний, то в журнальний ордер включаються проводки з будь-яким номером);

режим виводу журнального ордера в форматі переносу операцій. Цей режим дозволяє вигружати в текстовий файл OUT.TXT операції для подальшого використання їх на іншому робочому місці, де вони можуть бути прочитані з допомогою режиму переносу операцій, або в іншій програмі;

режим встановлення номера робочого місця. Для включення цього режиму необхідно в полі справа від напису "встановити номер робочого місця" поставити будь-який символ, тоді при формуванні журнального ордера у всіх проводок, що задовільняють критеріям відбору, буде встановлений даний номер робочого місця (сам журнальний ордер при цьому не формується, видається тільки повідомлення про те, скільки проводок відмічено даним номером).

Для зміни параметрів журнального ордера необхідно клавішами виділити потрібний параметр і натиснути клавішу "*".

Зауваження.

1. Автоматичне встановлення у проводок номера робочого місця може бути використане для знищення проводок в режимі переносу операцій (див. розд.10.2). Перед знищенням великої кількості проводок рекомендується зберегти архівну копію.

2. Автоматичне встановлення номера робочого місця може бути використане для пошуку проводок. Для цього задайте в якості робочого місця символ, який не використовується в текстах проводок, наприклад "!". Після цього Ви можете шукати в журналі дані проводки з допомогою клавіш Alt F7, Alt F6 і Alt F8, задавши в якості стрічки пошуку даний символ.

Включення в список нового журнального ордера. Якщо в спискові журнальних ордерів немає потрібного ордера, Ви можете вставити його в список, натиснувши клавішу Ins і ввівши для нового журнального ордера графи "Назва" і "Склад". Якщо назва і склад в нового журнального ордера подібні до тих, що вже є у одного з ордерів, можна встановити курсор на стрічку-зразок і натиснути F9, в цьому випадку в якості початкових значень граф нової стрічки будуть пропонуватися значення відповідних граф стрічки-зразка.

Задання складу журнального ордера. Для кожної стрічки в списку журнальних ордерів в графі "Склад" задаються критерії відбору проводок для включення у відповідний журнальний ордер. В цій графі можуть знаходитися одна або кілька кореспонденцій рахунків або символьних стрічок, розділених знаком ";". Символьні стрічки являють собою набори символів, взяті в лапки. Кореспонденції мають вигляд:

n - проводки з рахунком n;

n, m - проводки в дебет рахунка n з кредита рахунка m.

Тут в якості n і m може вказуватися зірочка ("*"), вона позначає будь-який рахунок. Наприклад, *,51 - всі проводки з кредита 51 рахунка. В журнальний ордер включаються всі записи з журналу операцій, що задовільняють умовам:

Якщо в графі "Склад" вказані кореспонденції рахунків, то проводка повинна відповідати одній з цих кореспонденцій.

Якщо в графі "Склад" вказані стрічки символів, то графа "Короткий опис" повинна включати одну з цих стрічок.

Приклади:

50 - всі проводки з рахунком 50;

50,* - всі проводки з дебетом рахунка 50;

*,51 - всі проводки з кредитом рахунка 51;

50, 51 - всі проводки в дебет 50 рахунка з кредита 51;

51;52 - всі проводки з 51 або 52 рахунками;

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Облікове і документальне оформлення операцій по надходженню основних засобів

Основні засоби можуть надходити на підприємство внаслідок: - купівлі у інших підприємств; - внеску до статутного капіталу засновників підприємства; - обміну на інший актив; - безоплатного одержання. Надходження на підприємство основних засобів оформляється такими первинними документами: актом прийому-передачі (внутрішнього переміщення основних засобів; форма 03-1). Даний акт застосовується для оформлення операцій по зарахуванню об’єктів до складу основних засобів і для обліку ведення їх в експлуатацію. Його заповнюють також ...

Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

1. Предмет бухгалтерського обліку Як уже зазначалося, господарський облік відображає процес розширеного суспільного відтворення, а його окремі види - різні сторони цього процесу. Для визначення предмета бухгалтерського обліку треба з'ясувати економічний зміст його об'єктів, тобто сутність сторін процесу суспільного відтворення, які він відображає і контролює. У широкому розумінні предметом бухгалтерського обліку є процес створення суспільного продукту в тій його частині, яка може бути охоплена інформацією в єдиному ...

Принципи обліку основних господарських процесів

План 1. Основні показники господарської діяльності 2. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 3. Облік процесу постачання 4. Облік процесу виробництва 5. Облік процесу реалізації 6. Облік фінансових результатів і використання прибутку 1. Основні показники господарської діяльності Для оперативного керівництва і контролю бухгалтерський облік повинен забезпечити своєчасну й якісну інформацію про кількісні та якісні показники діяльності господарства. Кількісними показниками діяльності підприємства є показники ...