Search:

Стандартні звіти

46,68.2 - всі проводки в дебет 46 рахунка з кредита 68.2;

"папір" - всі проводки, що містять в описі слово "папір";

"папір";"картон" - всі проводки, що містять в описі слово "папір" або слово "картон";

*,46;"папір" - всі проводки по кредиту 46 рахунка, що містять в описі слово "папір".

8.5. Оборотно-сальдова відомість

Оборотно-сальдова відомість містить для кожного рахунка залишки на початок і на кінець періоду і обороти по дебету і кредиту за даний період. Цей документ є одним з найбільш часто використовуваних в бухгалтерії.

Для виводу даної відомості виберіть пункт "Оборотно-сальдова відомість" групи "Звітність" головного меню. На екран буде виведено список, в якому для кожного рахунка і субрахунка, що мають нульове сальдо або обороти за даний період, приводяться код рахунка, залишок на початок періоду, обороти за період по дебету і кредиту рахунка і залишок на кінець періоду. Для рахунків, по яких ведеться валютний облік, в оборотно-сальдовій відомості виводяться окремі стрічки для кожної валюти. В цих стрічках в графі "Вал" вказується коротка назва валюти, а суми в них можуть вказуватися як в валюті, так і в гривневому еквіваленті.

Список впорядковано по кодах рахунків і субрахунків. В нижній стрічці відомості виводяться підсумки по оборотах і залишках по всіх рахунках.

Перегляд відомості. Оборотно-сальдову відомость можна переглядати, як будь-який інший список (див. розд.2.11). Ви можете використовувати клавіші:

é і ê- на одну стрічку вниз або вверх;

PgUp і PgDn - на сторінку (розмір екрану) вверх і вниз;

Home і End - на початок і кінець списку;

Esc - вихід з перегляду.

Для пошуку даних в списку по коду рахунка і субрахунка Ви можете ввести з клавіатури код рахунка (детально див. розд.2.11).

Крім того, Ви можете використовувати слідуючі клавіши:

F4 - переключення режиму "гривні-копійки" (в режимі "гривні" суми в відомості приводяться без копійок, а в режимі "копійки" - з копійками). В режимі "копійки" у великих сум можуть бути невидні старші розряди;

F6 - переключення режиму "гривні-валюта". В режимі "гривні" суми в валютних стрічках відомості приводяться в гривнях, при цьому в заголовках відомості виводиться слово "Сума". В режимі "валюта" суми в валютних стрічках відомості приводяться в валюті, при цьому в заголовку відомості виводиться "В валюті";

Alt F10 - зміна параметрів програми;

- - перегляд підсумків за попередній квартал;

+ - перегляд підсумків за слідуючий квартал.

Зауваження.

1. Якщо при зміні робочого кварталу виявиться, що за потрібний період не проводився підрахунок підсумків, то перехід до другого періоду не проводиться, а на екран виводиться відповідне повідомлення.

2. Якщо перед входом в Оборотно-сальдову відомість програма запропонувала Вам розрахувати підсумки, а Ви відмовилися, то залишки на кінець періоду і обороти в відомості можуть бути не зовсім правильні.

Друк оборотно-сальдової відомості. Для друку оборотно-сальдової відомості натисніть одну з слідуючих клавіш:

F8 - друк відомості за заданий період;

F9 - друк відомості наростаючим підсумком за рік.

Програма сформує відповідний документ і виведе його для перегляду. Закінчивши перегляд, натисніть клавішу Esc. На екран буде виведено запит:

Друк одного екземпляра - Enter! Відмова - Esc! кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Зауваження.

Якщо в списку параметрів програми включено режим "Вивід підсумків без субконто", то в роздрукованій оборотно-сальдовій відомості будуть тільки основні рахунки, без їх ділення на субрахунки. Якщо ж цей параметр вимкнено, то в відомість будуть включені дані по рахунках і субрахунках. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках. Для зміни режиму "Вивід підсумків без субрахунків" Ви можете при перегляді списку зведених проводок натиснути Alt F10.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

План рахунків бух.обліку бюджетних установ (нормативні документи казначейства)

На виконання програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року за №1706, Наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. за №291 затверджено план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій та інструкцію про його застосування. Застосування плану рахунків на підприємствах здійснено в 2000 році з дати визначеної розпорядчим документом керівника ...

Поняття про основні засоби

1. Характеристика та класифікація основних засобів Основні засоби (ОЗ) – матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в аренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуємий термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Відповідно до діючої типової класифікації ОЗ групуються за її функціональним призначенням, галузями, речовим натуральним характером і видами, за ...

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Зміст План 3 Вступ 4 1. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці 5 2. Формування та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 6 2.1. Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 6 2.2. Структура і основний зміст МСБО 7 2.3. Використання МСБО у практиці бухгалтерського обліку підприємств України 10 3. Перспективи і можливості переходу України на ...