Search:

Стандартні звіти

Для виводу списка зведених проводок виберіть пункт "Зведені проводки" групи "Звітність" головного меню. На екран буде виведено список зведених проводок за робочий період. В списку є дві графи "Дебет" і дві графи "Кредит": для кожного рахунка приводяться його код і назва.

Проводки в валюті. Для проводок, що вирожені в валюті, в графі "Вал" відображається скорочена назва валюти. При цьому в графі "Сума" може вказуватися як сума в валюті, так і в гривнях (справа від заголовка відображається напис "Валюта" або напис "Сума"). Переключення з одного режиму в другий здійснюється при допомозі клавіши F6.

Перегляд зведених проводок. Список зведених проводок можна переглядати так, як будь-який другий список (див. розд.2.11).

Порядок виводу. Список зведених проводок може бути відсортований по кодах рахунків дебета або по кодах рахунків кредита. Для встановлення потрібного порядку сортування слід натиснути:

F3 - для сортування по кодах рахунків дебету;

F4 - для сортування по кодах рахунків кредиту.

Назви цих клавіш виведені над графами таблиці. Назви клавіш, що відповідають біжучому порядкові виводу зведених проводок, виведені інверсним кольором.

Швидкий пошук. Для пошуку проводок по коду дебета або по коду кредита слід встановити натисненням клавіши F3 або F4 відповідний порядок сортування записів і почати вводити символи потрібної графи. Детальніше про швидкий пошук розповідалося в розд.2.11.

Друк зведених проводок. Для друкування зведених проводок слід натиснути одну з клавіш:

F8 - друк зведених проводок за заданий період;

F9 - друк зведених проводок наростаючим підсумком за рік.

Програма сформує відповідний документ (його формат практично такий як і у виведеного на екран списка), і виведе його для перегляду. Закінчивши перегляд, натисніть клавішу Esc. На екран буде виведено запит:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни - Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Параметри виводу зведених проводок. Якщо в списокові параметрів включено режим "Вивід підсумків без субрахунків", то в спискові зведених проводок будуть тільки основні рахунки. Якщо ж цей параметр виключено, то зведені проводки включають як основні рахунки, так і субрахунки. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках.

Для зміни режиму "Вивід підсумків без субрахунків" Ви можете при перегляді списку зведених проводок натиснути Alt F10.

8.8. Аналіз рахунка

Документ "Аналіз рахунка" містить обороти рахунка з іншими рахунками, обороти за розрахунковий період, залишки на початок і на кінець періоду. Таким чином, аналіз рахунка являє собою фрагмент Головної книги, що стосується одного рахунка.

Для отримання даного документа слід вибрати пункт "Аналіз рахунка" з групи "Звітність" головного меню. На екран буде виведено список рахунків, в якому слід виділити потрібний рахунок і натиснути Enter. Для отримання аналізу по всіх рахунках натисніть клавішу F8.

Після того, як Ви визначите для якого рахунка (чи рахунків) необхідно виконати аналіз, програма сформує відповідний документ і виведе його для перегляду на екран. Ви можете переглядати його, переміщаючись по ньому відповідними клавішами (див. розд.2.9). Якщо по вибраному рахунку ведеться валютний облік, програма сформує звіти по кожному виду валюти, по якому виконувались операції з даним рахунком.

Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати аналіз рахунка приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає потрібній кількості.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Характеристика бухгалтерських рахунків

Рахунок 01 "Основні засоби" 4.1. На активному рахунку 01 "Основні засоби" обліковують наявність і рух власних основних засобів, що знаходяться в експлуатації, а також в запасі, на консерваціїабо в оренді. Орендовані основні засоби в орендатора обліковуються на забалансовому рахунку 001 "Орендовані основні засоби". 4.2. Основні засоби підприємства — це сукупність матеріально-речових цінностей, що діють у натуральній формі протягом тривалого часу як у сфері матеріального виробництва, так і в ...

Необхідність та сутність і склад позабюджетних фондівУкраїни

Позабюджетний Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна—дітям" (далі — Фонд) створений у листопаді 1996 p. з метою поліпшення соціального захисту інтересів дітей, матерів та сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених національними програмами з питань материнства і дитинства та залучення для цього недержавних джерел фінансування, тобто позабюджетних коштів. Позабюджетний фонд створений Президентом України Л. Д. Кучмою на ...

Оплата праці

Оплата праці (заробітна плата) – це винагорода в грошовій або натуральній формі, яка повинна бути виплачена роботодавцем найманому працівникові за виконану ним роботу. Розмір цієї винагороди визначено трудовим договором між працівником і власником або уповноваженою ним особою. Однак витрати підприємства, пов’язані з використанням найманої робочої сили, не обмежуються тільки виплатою заробітної плати працівникам, що перебувають у трудових відносинах з підприємством і включені до його облікового складу. З одного боку, ...