Search:

Стандартні звіти

Для виводу списка зведених проводок виберіть пункт "Зведені проводки" групи "Звітність" головного меню. На екран буде виведено список зведених проводок за робочий період. В списку є дві графи "Дебет" і дві графи "Кредит": для кожного рахунка приводяться його код і назва.

Проводки в валюті. Для проводок, що вирожені в валюті, в графі "Вал" відображається скорочена назва валюти. При цьому в графі "Сума" може вказуватися як сума в валюті, так і в гривнях (справа від заголовка відображається напис "Валюта" або напис "Сума"). Переключення з одного режиму в другий здійснюється при допомозі клавіши F6.

Перегляд зведених проводок. Список зведених проводок можна переглядати так, як будь-який другий список (див. розд.2.11).

Порядок виводу. Список зведених проводок може бути відсортований по кодах рахунків дебета або по кодах рахунків кредита. Для встановлення потрібного порядку сортування слід натиснути:

F3 - для сортування по кодах рахунків дебету;

F4 - для сортування по кодах рахунків кредиту.

Назви цих клавіш виведені над графами таблиці. Назви клавіш, що відповідають біжучому порядкові виводу зведених проводок, виведені інверсним кольором.

Швидкий пошук. Для пошуку проводок по коду дебета або по коду кредита слід встановити натисненням клавіши F3 або F4 відповідний порядок сортування записів і почати вводити символи потрібної графи. Детальніше про швидкий пошук розповідалося в розд.2.11.

Друк зведених проводок. Для друкування зведених проводок слід натиснути одну з клавіш:

F8 - друк зведених проводок за заданий період;

F9 - друк зведених проводок наростаючим підсумком за рік.

Програма сформує відповідний документ (його формат практично такий як і у виведеного на екран списка), і виведе його для перегляду. Закінчивши перегляд, натисніть клавішу Esc. На екран буде виведено запит:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати документ, приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни - Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає кількості екземплярів.

Параметри виводу зведених проводок. Якщо в списокові параметрів включено режим "Вивід підсумків без субрахунків", то в спискові зведених проводок будуть тільки основні рахунки. Якщо ж цей параметр виключено, то зведені проводки включають як основні рахунки, так і субрахунки. Дані по основних рахунках акумулюють дані по їх субрахунках.

Для зміни режиму "Вивід підсумків без субрахунків" Ви можете при перегляді списку зведених проводок натиснути Alt F10.

8.8. Аналіз рахунка

Документ "Аналіз рахунка" містить обороти рахунка з іншими рахунками, обороти за розрахунковий період, залишки на початок і на кінець періоду. Таким чином, аналіз рахунка являє собою фрагмент Головної книги, що стосується одного рахунка.

Для отримання даного документа слід вибрати пункт "Аналіз рахунка" з групи "Звітність" головного меню. На екран буде виведено список рахунків, в якому слід виділити потрібний рахунок і натиснути Enter. Для отримання аналізу по всіх рахунках натисніть клавішу F8.

Після того, як Ви визначите для якого рахунка (чи рахунків) необхідно виконати аналіз, програма сформує відповідний документ і виведе його для перегляду на екран. Ви можете переглядати його, переміщаючись по ньому відповідними клавішами (див. розд.2.9). Якщо по вибраному рахунку ведеться валютний облік, програма сформує звіти по кожному виду валюти, по якому виконувались операції з даним рахунком.

Закінчивши перегляд, натисніть Esc. На екран буде виведено запит:

Друк одного екземпляра - Enter, Відмова - Esc, кількість екземплярів -

Щоб роздрукувати аналіз рахунка приведіть принтер в стан готовності і натисніть Enter, для відміни друку натисніть Esc. Для друку кількох екземплярів (від 2 до 9) натисніть клавішу, що відповідає потрібній кількості.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 


Подібні реферати:

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

РОЗДІЛ I. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 1. Синтетичний облік доходів, витрат і фінансових результатів Загальні положення Вимоги до фінансової звітності встановлені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03 .99 р. № 87. До фінансової звітності підприємства відносяться Баланс, Звіт про фінансові ...

Функції державних податкових інспекцій на місцях

До системи органів державної податкової служби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах (далі – органи державної податкової служби). Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях Києві та Севастополі ...

Журнал реєстрації господарських процесів

Основним регістром для обліку за спрощеною формою бухгалтерського обліку є Журнал реєстрації господарських операцій Ці журнали нагадують Головну книгу підприємства і теж застосовують принцип подвійного запису. Застосовується також Відомість обліку основних засобів та нарахування амортизації, Відомість обліку розрахунків, Відомість обліку витрат виробництва та вищезгадана спрощена форма Балансу. Можуть застосовуватися й інші регістри бухобліку. Щодо заповнення граф Журналу реєстрації господарських операцій, то пунктом 6.6 ...