Search:

Формування опозиції в Польській робітничій партії (1945)

Такий розподіл політичних сил був добре відомий В.Гомулці. Передбачав він тенденції поділу ПСЛ на фракції – ліву, чисто селянську, і праву – поміркованої інтелігенції. Розумів небезпеку підпілля, що живилося антиросійськими настроями. Звідси – пацифікація і терор, про які не оголошували офіційно, але які були основним засобом боротьби з “інакомислієм”, і перспективна тактика, скерована на дестабілізацію в ПСЛ і ППС, чисельне збільшення рядів ППР і навернення громадської думки на підтримку заходів “народної влади”. Як наслідок, у польському суспільстві з’явився цілий прошарок людей, котрому комуністи забезпечили соціальний ріст через партійні структури і який створив основу комуністичної влади на території Польщі. Опоненти В.Гомулки на першому з’їзді ППР тактичну лінію Генерального секретаря розуміти не хотіли.


Література

Archiwum Ruchu Robotniczego. – Warszawa, 1982. – T. VII. – 467 s.

Głos Ludu. – 1945. – № 329. – 10 lutego.

Nazariewicz R. Razem na tajnym froncie. – Polsko-radzieckie wprółdziałanie wywiadowcze w latach II wojny światowej. – Warszawa, 1983.

Pająk H. Zbrodnie UB–NKWD. – Lublin, 1991. – 260 s.

Ptasiński J. Pierwszy z trzech zwrotów czyli rzecz o Władysławie Gomułce. – Warszawa, 1984. – 360 s.

Werblan A. Kulisy procesu Rameowskiego i innych // Polityka. – 1989. – № 25.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Зміцнення чеського королівства у XIII столітті

Зміст Вступ .3 РОЗДІЛ 1. Зміцнення феодального ладу в Чехії в ХІІ-ХІІІ ст .5 РОЗДІЛ 2. Територіальний устрій Чехії в ХІІІ ст .7 Колонізація і її особливості в Чехії .7 Виникнення міст 11 Розділ 3. Соціально-Економічний розвиток Чехії 15 Розвиток ремісничого виробництва і торгівлі 15 Політична і суспільна структура держави 18 Зовнішня політика Пржемисла Оттокара II…………………… .……….20 Чеська держава в часи правління Вацлава ІІ 24 Висновки 28 Список використаної літератури 30 Вступ Метою курсової роботи є дослідити ...

Наука і освіта в епоху середньовіччя

У епоху Середньовіччя високого рівня досягла освіта і наука. Зупинемося на освіті. Шкільна та університетська наука трималася на одному з перших місць. Для навчання кпіриків використовувалися єписькопські й монастирські школи, у яких Боецієм і Ф.Клесідором (487-578) було введено поділ «семи вільних мистецв» на 2 частини: тривіум ( 3 шляхи знань граматика, риторика і діалектика та кведріум (чотири шляхи знання: геометрія, арифметика, астрономія і музика). У ХІІ-ХІІ ст. на базі таких шкіл виникли університети. У 1200 р. у ...

США у 60-70-х рр

План. 1. Президентство Дж.Кеннеді і Л.Джонсона. 2. Масові рухи за громадянські права. 3. Кризові 70-і роки. Президентство Р.Ніксона, Дж.Форда, Дж. Картера. Основні дати: 1960—1963 рр. — президентство Дж.Кеннеді. Жовтень 1962 р. — Карибська криза. 22 листопада 1963 р. — вбивство Дж.Кеннеді. 1963—1968 рр. — президентство Л.Джонсона. 10 серпня 1964 р. — «Тонкінська резолюція» відкрила шлях до широкомаштабної американської інтервенції в Індокитаї. 1964—1969 рр. — «чорні бунти». 1969—1974 рр. — президентство Р.Ніксона. Липень ...