Search:

Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"

Реферати » Різне » Конституція учнівського самоврядування "ТЕМП"

КОНСТИТУЦІЯ

учнівського самоврядування

Рада Міністрів Сальницької ЗОШ І-ІІІ ступенів від імені усієї школи, виражаючи волю усіх представників навчально-виховного процесу, спираючись на Конституцію України і на основі статуту Сальницької середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди в приміщенні школи, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову свідомість учнів,

Усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, приймає цю Конституцію – Основний закон учнівського самоврядування « Темп » Сальницької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

Стаття 1. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,

недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю.

Стаття 2. «ТЕМП» є президентською республікою.

Стаття 3. Кожен учень з 1 по 11 клас – представник учнівського самоврядування.Учні 5 – 11 класів входять до старшого учнівського самоврядування під назвою «ТЕМП». Який поділяється на 7 центрів: культури та відпочинку, преси та інформації, навчання та творчості, дисципліни та порядку, спорту та туризму, фінансів, робота з молодшими школярами.

Стаття 4. Учні 1-4 класів входять до молодшого учнівського самоврядування під назвою «Країна Барвінкова». Вона поділяється на центр «Веселих перерв», загони чистоти та гурток «Юний актор».

Стаття 5. Влада в організації здійснюється відповідно до законів україни, статуту школи та конституції учнівського самоврядування «ТЕМП».

Стаття 6. Організаціясприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.

Стаття 7. Органи учнівського самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у способи, що передбачені Конституцією учнівського самоврядування.

Стаття 8. Символами учнівського самоврядування є Прапор, Герб, девіз, пісня

Розділ ІІ

Права, свободи та обов’язки учня.

Стаття 9. Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Стаття 10. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний та всебічний розвиток її особистості.

Стаття 11. Кожен має право на повагудо його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Стаття 12. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Стаття 13. Учні мають право брати участь в управлінні шкільними справами, вільно обирати Президента і бути обраними до Ради Міністрів учнівського самоврядування.

Стаття 14. Усі учні мають право на захист своїх прав та інтересів.

Стаття 15. Кожен учень має право на безпечне та чисте довкілля та приміщення та на відшкодування завданої шкоди.

Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про санітарний стан класів, довкілля про якість харчових продуктів і предметів побуту.

Кожен учень у встановленому порядку повинен підтримувати чистоту у школі та навколо неї.

Стаття 16. Кожен має право на освіту. Навчання проводиться згідно статуту та річного плану школи.

Стаття 17. Учням гарантується свобода літературної , художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними видами інтелектуальної діяльності.

Кожен школяр має право на результати своєї інтелектуальної творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди.

Стаття 18 Ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження або накази.

Стаття 19. Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених Радою міністрів та затверджених директором школи.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Фінансування проекту

Фінансування проекту має забезпечити розв’язання двох основних завдань: забезпечити таку динаміку інвестицій, яка б уможливила виконання проекту відповідно до часових і фінансових (грошових) обмежень; зменшити витрати фінансових ресурсів і проектні ризики за рахунок оптимізації структури інвестицій та максимізації податкових пільг. Фінансування проекту пердбачає 4 етапи: Попередній аналіз життєздатності проекту – визначає, чи вартий проект витрат часу й ресурсів,і чи буде потоку ресурсів достатньо для покриття витрат та ...

Поняття “носій інформації” та “матеріальна основа документа”: семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

ЗМІСТ: Вступ.................................................................................................................................3 Розділ І. Поняття “носій інформації”......................................................................5 §1.Поняття інформації як інваріанта відображення..................................................5 §2.Джерела інформації...................................................................................................7 §3.Види носіїв ...

Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції

Реєстрація вхідної чи вихідної кореспонденції – це фіксація факту створення або одержання документів через присвоєння їм порядкових номерів та запису необхідних відомостей, що містяться в них. Мета реєстрації полягає у забезпеченні обліку, контролю та пошуку документів. Кожний документ має реєструватися в даній установі лише один раз. Вхідні документи реєструють у день надходження, а вихідні та внутрішні – в день підписання. Обов’язково повинні реєструватися документи, що надходять від вищих організацій (установ), і ті, що ...