Search:

Поняття торгівлі цінними паперами

Окремим питанням в оподаткуванні операцій з торгівлі цінними паперами є визначення дати збільшення (зменьшення) валового доходу на суму на суму фінансового результату. Тут можна виокремити дві категорії платників:

Платникі, що не мають статусу торговця цінними паперами, встановленного у відповідності з законодавством (“неторговці”);

Платникі, які мають такий статус (“торговці”).

Для “неторговців” оподаткуванню у відповідності із пунктом 7.6 Закону про прибуток підлягає фінансовий результат від операцій з купівлі та продажу цінних паперів. Отже, для цих осіб доходи і витрати не беруть участі в формуванні прибутку (збитку) звітного періоду до тих пір, поки не здійснилися обидві операції: і купівля, і продаж. Тому “неторговці” спочатку визначають фінансовий результат по кожному цінному паперу окремо, для якого відбулися і купівля, і продаж, а вже сумарний фінансовий результат покаже або прибуток, або збиток. При необхідності можна вести аналітичний облік витрат і доходів на протязі звітного періоду.

Що стосується “торговців”, то для них доходи або витрати визнаються вже у тому випадку, якщо відбулася операція або купівлі, або продажу цінного паперу. В кінці звітного періоду вони мають прибуток від торгівлі цінними паперами, якщо доходи перевищують видатки, або збиток, - якщо видатки перевищують доход.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Договір про обслуговування комерційним банком довірчого товариства

ДОГОВІР про обслуговування комерційним банком довірчого товариства м. ____________ "___"_________199__ р. Довірче товариство "_____________________________________" (далі – Товариство), в особі________________________________________________________________________, (прізвище, ім’я та по батькові) який діє на підставі статуту Товариства, з однієї сторони, та комерцій­ний банк "________" (далі – Банк), в особі __________________________________________________________, (посада, прізвище, ім’я ...

Записка спеціаліста

Записка спеціаліста № Дата "___"__________199___р. Угода: касова на строк Зафіксована угода купівлі-продажу цінних паперів між ___________________________________ і _____________________________________ (№ брокера-продавця) (№ брокера-покупця) на таких умовах: Найменування цінного паперу: вид ЦП ___________ номінал ___________ емітент ___________ Одиниця виміру ___________ Кількість одиниць __________ Ціна за одиницю ___________ для касових і твердих угод на строк за курсом на __________ для онкольних ...

Додаток №1 до договру на обслуговування комерційним банком довірчого товариства

Додаток №1 до договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства Приклад акту прийому-передачі до схову комерційним банком майна довірителів довірчого товариства Укладено "_____"________199___р. ___________________________ (місце укладання акту) Ми, що нижче підписалися, довірче товариство "___________" (надалі – Товариство), в особі _______________________________________________________________________, (посада, прізвище, ім’я та по батькові) з однієї сторони та комерційний банк ...