Search:

Інвестиційна діяльність

У табл. 1, 2 наведено сфери використання іноземних інвестицій в Україні та країни-донори. У 1995 р. в Україні зареєстровано 2828 іноземних інвестицій на суму 1068,7 млн. дол. США, а в 1994 р. — 3042 інвестиції на суму 744 млн. дол. США. За даними Комісії 00Н з транснаціональних корпорацій, найбільша частка прямих інвестицій у сфері послуг припадає на фінансову діяльність, страхування та тор­гівлю.

Україна може вийти з кризового стану насамперед за рахунок власних сил і коштів. Проте інтенсивний перехід до конкурентоспро­можної моделі національної економіки спричинює потребу співробіт­ництва зі світовою системою господарювання, в якій іноземні інвес­тиції є важливим економічним важелем.

Таблиця 1 Сфери використання прямих іноземних інвестицій в Україні за 1992-1997 рр.

Сфера

Іноземні інвестиції

млн. дол. США

%

Загальний обсяг прямих інвестицій

750,1

100,0

У тому числі:

внутрішня та зовнішня торгівля

232

31,0

машинобудування та металообробка

112,5

14,9

харчова промисловість

106,7

14,5

чорна та кольорова металургія

37,8

5,0

легка промисловість

29,8

4,0

хімічна промисловість

29,0

3,9

промисловість будівельних матеріалів

28,0

3,7

інші

172,3

23,0

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Економічний розвиток України в II половині XVII – на початку XX ст

План 1. Зміни в господарстві України в козацько-гетьманську добу. 2. Зародження мануфактурного виробництва та його особливості в Україні. 3. Промисловий переворот в Україні його етапи та особливості. 4. Аграрні реформи 1848, 1861, 1906-1911 років та їх соціально-економічні наслідки. 5. Індустріалізація в Україні: позитивні наслідки та проблеми. 6. Зародження та розвиток кооперативного руху. 1.В результаті національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1654 рр.) відбулися величезні зміни ...

Експорт і імпорт

Експортна діяльність в макро- та мікроекономічному вимірах Експорт товарів – це продаж та вивезення товарів за кордон з метою їх реалізації на зовнішніх ринках через передання у власність контрагенту в іншій країні. Умови та результати експортної діяльності країни значною мірою визначають характер її участі в системі міжнародної торгівлі та інших форм співробітництва за її участі. Обсяги експорту визначають обсяги імпорту. За відсутності інших форм співробітництва у довгостроковій перспективі, обсяги ...

Ціноутворення на продукцію сільського господарства в Україні

Головна причина, що обумовила кризовий стан в АПК України, — це тривала відсутність еквівалентності обміну між продукцією сільського господарства та товарами і послугами що надаються йому. Вона зумовила величезну заборгованість сільськогосподарських товаровиробників, хронічну збитковість сільськогосподарського виробництва, економічну базу бартеризації, ускладнення кредитної системи та товарно-грошових відносин. Аналогічна кризова ситуація в АПК була в США в тридцяті роки нинішнього століття. У зв’язку з цим у 1933 р. в США ...