Search:

Інвестиційна діяльність

Література

1. В.Г. Федоренко „Інвестиційний менеджмент” Київ – 2001 рік.

2. В.Г. Федоренко „Інвестознавство” Київ – 2003 рік.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7 


Подібні реферати:

Кадровий потенціал

Зміст Вступ .3 Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА .5 1.1. Поняття кадрового потенціалу та його характеристики 5 1.2. Творчий пошук в інноваційній діяльності 8 1.3. Оцінка кадрового потенціалу інноваційної організації .11 1.4. Мотивація та стимулювання творчої діяльності 16 1.5. Чинники, що впливають на розвиток кадрового потенціалу інноваційної діяльності 30 1.5.1. Організаційна структура та стиль керівництва .30 1.5.2. Режим роботи персоналу в інноваційній організації 34 1.5.3. Інноваційна культура .37 РОЗДІЛ ІІ. ...

Економічний розвиток країн світу в ХІХ - на початку ХХ ст

План 1. Суть промислового перевороту. Роль його у становленні капіталістичного господарства в Англії, Франції, Німеччині, США. 2. Індустріалізація в країнах Західної Європи, США і Японії. 3. Особливості господарського розвитку Англії, Франції, Німеччини, США, Японії в кінці ХІХ на початку ХХ ст. 4. Міжнародні економічні відносини. 5. Економічні причини першої світової війни. 1. Як було вже відзначено в попередній лекції, промисловий переворот – це світовий процес, який передбачає впровадження у виробництво і транспорт ...

Кредит у ринковій економіці

План 1. Необхідність кредиту 2. Суть кредиту 3. Теорії кредиту 4. Форми та види кредиту 5. Процент за кредит 6. Функції та роль кредиту Література 1. Необхідність кредиту Кредит виникає безпосередньо з потреб виробництва, вна­слідок розвитку процесів обміну товарами. Конкретною економічною основою, на якій з'являються і розвиваються кредитні відносини, виступає кругооборот капі­талу Кругооборот капіталу безперервний, але при цьому не виключаються коливання, приливи і відпливи грошових кош­тів, коливання потреб у ...