Search:

Застосування позитивного досвіду зовнішньоторгових режимів провідних зарубіжних країн в умовах формування зовнішньоекономічних зв’язків України

Комплекс питань можливої співпраці між Україною та МЕРКОСУР як економічним об’єднанням на першому етапі міг би включати:

1. Надання преференційного режиму українським експортерам на ринках країн МЕРКОСУР шляхом укладення відповідної угоди між нашою державою та цим південноамериканським економічним блоком.

2. Сприяння експансії українських технологій, ноу-хау, налагодження двосторонньої промислової кооперації на території країн-членів угрупування, зокрема шляхом створення спільних підприємств, продукція яких мала б попит на всьому просторі МЕРКОСУР (тракторо- та літакобудування, виробництво мінеральних добрив, випуск енергетичного устаткування тощо) [5].

Прикладом застосування принципів, норм і правил ГУТТ може служити торговий режим Європейського економічного співтовариства. Формування Євросоюзу сприяло утворенню єдиного загального ринку.

Однією з нагальних умов інтеграції стало утворення митного союзу. Шість країн Євросоюзу (Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Франція, ФРН) скасували кількісні обмеження у взаємовигідній торгівлі і запровадили з 1.07.1968 року Єдиний митний тариф щодо третіх країн. Створення митного союзу пройшло два етапи: а) поступове зниження, а потім повна ліквідація всіх експортних та імпортних митних зборів, кількісних обмежень, що дублюють митні збори у взаємній торгівлі країн-учасниць і тимчасове створення умов для вільного руху товарів, що було проведено до 1968 р.; б) заміна національних тарифів країн-учасниць єдиним митним тарифом, котрий обмежує територію всього співтовариства в торгівлі з третіми країнами.

Внаслідок цього функціонує єдина система контролю за імпортом. ЄС встановив перелік товарів, ввезення яких на його територію забороняється чи обмежується.

Одночасно країни-члени ЄС зберігають національні системи ліцензування ввозу окремих товарів як з міркувань якості, так і в порядку нагляду за імпортом товарів із деяких країн (текстилю, текстильних виробів і взуття з Єгипту, Марокко, Тайваню, Тунісу, Туреччини, Південної Кореї; комп'ютерів, обладнання, автовантажників, електромеханічних інструментів, мотоциклів, телевізорів, відеомагнітофонів із Японії і Південної Кореї; кислих вишень із Боснії і Герцеговини, Хорватії, Словенії, Македонії і Чорногорії; алюмінію - з країн СНД; встановлено нагляд за імпортом деяких сільськогосподарських продуктів із деяких середземноморських країн тощо). Здійснюється нагляд також за більшою частиною імпорту з країн з державною системою торгівлі (наприклад, Україна і деякі інші країни СНД все ще залишаються в списку цих держав), а також за імпортом наркотиків та психотропних засобів.

З моменту набуття Україною незалежності і зростанням її загального обсягу торгівлі, Європейський союз став другим найбільшим торговим партнером після Росії.

Одним із найважливіших стратегічних завдань для України є приєднання до ЄС, отже, суттєвим фактором прискорення макроекономічного реформування економіки України стало укладення Угоди про партнерство і співробітництво 16. 06. 1994 року. УПС за своїм змістом відкрито спрямовує подальше формування соціально-економічної, інвестиційно-торговельної та правової системи України на поступове зближення з відповідними системами країн Європи, юридично закріплює європейський вибір України, підтверджує визнання її з боку 15 країн-членів ЄС як рівноправного партнера і майбутнього потенціального члена Європейського союзу.

Ратифікація УПС у червні 1994 року створила умови початку переговорів про асоційоване членство України в ЄЄ і підписання Угоди про вільну торгівлю. До того ж від виконання положень УПС безпосередньо залежить можливість та перспективи інтеграції України не тільки до Європейського союзу, а й до Центральноєвропейської угоди про вільну торгівлю (ЦЕФТА), інших інтеграційних угрупувань.

Найбільш прийнятою для зовнішньоекомічних зв’язків України є ЦЕФТА. Її підписали в грудні 1992 р. Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина в м. Вишеграді (Угорщина). Створення Вишеградської групи було викликано необхідністю розвитку внутрішньорегіональної торгівлі і об’єднання зусиль з підготовки інтеграції в ЄС в умовах розвалу попередніх інтеграційних структур і швидкої переорієнтації торгових потоків в ЄС і ЄАВТ.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Доплати й надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу

Практика застосування доплат і надбавок. За функціональним призначенням доплати й надбавки є самостійними елементами заробітної плати, які призначаються для компенсації або винагороди за суттєві відхилення від нормальних умов праці, котрі не враховано в тарифних ставках і посадових окладах. Вони відрізняються від тарифної заробітної плати (посадового окладу) необов'язковістю і непостійністю, а також рухливістю залежно від співвідношення фактичних і нормативних умов праці. Закон Ук­раїни «Про оплату праці» передбачає, що ...

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

Просте і розширене відтворення основних виробничих фондів відбувається у безперервному процесі здійснення взаємозв'язаних різних його форм — ремонту, модернізації та заміни/ окремих елементів засобів праці; технічного переозброєння, реконструкції і розширення діючих цехів, виробництв і підприємств в цілому, а також спорудження нових аналогічних виробничих об'єктів. При цьому необхідною передумовою нормального перебігу У сільському господарстві робоча та продуктивна худоба, довгорічні насадження виокремлюються у ...

Принципи та удосконалювання сучасних методів управління якістю

ПЛАН Вступ 4 Розділ 1 Теоретичні аспекти управління якістю 6 1.1 Економічна сутність поняття якості . 6 1.2 Основні етапи розвитку систем управління якістю 10 1.3 Стандартизація та сертифікація якості продукції . 24 Розділ 2 Аналіз системи управління якістю ТОВ „ФЕРУМ” . 34 2.1 Характеристика фінансово-економічного стану підприємства 34 2.2.Показники якості продукції ТОВ „ФЕРУМ” та методи їх оцінки . 42 2.3 Оцінка рівня управління якістю продукції ТОВ „ФЕРУМ” 56 Розділ 3. Шляхи вдосконалення управління якістю на ...