Search:

Сергій Олександрович Єсенін

Реферати » Література світова » Сергій Олександрович Єсенін

Сергій Єсенін прожив коротке, але бурхливе життя. Син селянина, він став одним з найвідоміших російських поетів і ввійшов в історію літератури як тонкий лірик, який у своїх творах майстерно передавав внутрішні переживання людини. Поезія Єсеніна надзвичайно автобіографічна, у ній відчувається, як поет щиро, відкрито і емоційно сприймає оточуючий світ, прагне знайти своє місце у ньому. Сам він казав: «Мені здається, що я пишу вірші для найближчих своїх друзів».

Сергій Єсенін народився в селі Константиново Рязанської губернії Рязансько­го ж повіту. Коли Сергію виповнилося 3 роки, його мати, розлучившись із чоловіком, повернулася жити до своїх батьків. Щоб не обтяжувати їх матеріально, вона пішла на заробітки в місто, тому хлопця виховували дідусь і бабуся. Мати приїжджала додому лише час від часу і дуже засмучувалася, коли бачила, що Сергій її не впізнає.

Дідусь Сергія був дуже побожною людиною, і в домі завжди суворо дотриму­валися релігійних правил. Він любив розповідати онукові оповіді з Біблії і знав ве­личезну кількість народних пісень, легенд та переказів'. Однак поштовх до пер­шої — зовсім дитячої — творчості Сергієві дала бабуся. Вона часто розповідала йому казки. Деякі казки з поганим фіналом хлопцеві не подобалися, і він «перероб­ляв їх на свій лад». Дідусь із бабусею любили онука і не обтяжували його обов'яз­ками — Сергій жив вільно і безтурботно. Дома бував мало, особливо навесні та влітку, більше гасав із друзями околицями села. З дитинства він виніс і щиру любов до всього живого. «Птахів і цуценят, і будь-яку живу істоту любив годувати з рук та пес­тити»,— згадувала мати поета. Ця любов до тварин залишилася в нього на все життя.

У вересні 1904 року Сергій вступив до Констянтинівської початкової чотири­річної школи. Під час навчання в першому класі трапилася подія, яка змінила без­турботний плин дитинства — мати Сергія повернулася жити до чоловіка і забрала сина від своїх батьків. Зміна обстановки прикро вразила хлопця, і він довго не міг звикнути до нового дому — «суворого та похмурого». Попри все, початкову школу Сергій закінчив з відзнакою, і, як кращий випускник, отримав право вступу до єпархі­альної трирічної учительської школи, яка готувала вчителів для початкових шкіл. Батьки Єсеніна пишалися сином і мріяли, що з часом він вступить до Московського учительського інституту.

Учительська школа була розташована у великому селі Спас-Клепикове, за 60 кілометрів від Костянтинова. Діти жили при школі як в інтернаті, вони прибира­ли, чергували на кухні й не мали права без дозволу ходити по селу. 14-річний Сер­гій, потрапивши до школи, відразу втік і пішки прийшов додому — так йому не сподобалося обмеження його свободи. Однак з часом він звик і дуже здружився з хлопцями, з якими вчився. Друзі любили Сергія за відкритий та доброзичливий ха­рактер, але відзначали його велике самолюбство. Часто поведінка хлопця залежала від його настрою, оскільки він був дуже емоційним та вразливим.

Незважаючи на те, що у школі вивчали багато дисциплін, особлива увага при­ділялася «Закону Божому» та церковнослов'янській мові. Вчився Сергій дуже доб­ре, але найбільше полюбилися йому уроки російської літератури чудового вчителя Євгенія Хитрова, якому вдалося зацікавити учнів своїм предметом — хлопці з захо­пленням читали твори російських письменників та поетів. Єсенін також був у за­хваті від класиків російської літератури, він багато читав і, відзначаючись феноме­нальною пам'яттю, знав напам'ять величезну кількість їхніх творів (зокрема в пов­ному обсязі поему «Мцирі» М. Лєрмонтова та роман у віршах «Євгеній Онєгін» О. Пушкіна).

Хитров прихильно ставився до творчості своїх учнів — серед них багато хто писав вірші. Він читав твори своїх вихованців та радив, як їх покращити. До на­вчання в учительській школі Сергій вже писав вірші, та всі вони були релігійного змісту. Шкільні друзі переконали майбутнього поета спробувати писати на інші те­ми. Перші спроби Єсеніна, як згадував пізніше вчитель літератури, не дуже відріз­нялися від творів інших шкільних «поетів». Однак на останньому році навчання вчитель прочитав вірш Сергія «Зорі» і «якось збентежився, ніби чогось злякався». Він зрозумів, що мало уваги приділяв Єсеніну, а саме цей хлопець виявився справ­жнім поетом.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Проблема молодої людини у суспільстві (за твором Стендаля “ Червоне і чорне “)

Назва роману підкреслює основні риси в характері Жюльєна Сореля – головного героя твору. Оточений ворожими йому людьми ,він кидає виклик долі. Відстоюючи права своєї особистості , він змушений мобілізувати всі засоби на боротьбу з навколишнім світом. Жюльєн Сорель – виходець із селянського середовища. Це визначає соціальне звучання роману. Жюльєн Сорель, різночинець, плебей, хоче зайняти місце у суспільстві, на яке він не має права за своїм походженням . Жюльєн сам добре визначає зміст цієї боротьби в сцені на суді, коли ...

Основні засади німецького романтизму

ПЛАН: І. Поняття та загальні засади романтизму: - передумави виникнення; - особливості естетики та поетики романтиків; - внесок романтиків у розвиток світової літератури. ІІ. Романтизм в Німеччині 1. Перший період. Ієнський гурток: - Новаліс як теоретик романтизму; - містифікована проблематика казок Людвіга Тіка; - суб’єктивізм та романтична іронія Фрідріха Шлегеля. 2. Другий період. Гейдельбержський гурток. - Арнім і Брентано: звернення до фольклору; - концепція «природної поезії» братів Грімм; - поєднання ...

О.С. Пушкін в дитячій літературі

Олександр Сергійович Пушкін (1799—1837) Хоча О. С. Пушкін нічого і не писав спеціально для дітей, його твори вже за життя поета були популярними серед ма­лих читачів. О.С. Пушкін був вихователем юнацтва. «Є зав­жди щось особливо благородне, лагідне, ніжне, благоухание й граціозне в усякому почутті Пушкіна»,— писав В.Г. Бєлін­ський. Поезія О. С. Пушкіна «допомагає чудовим образом виховувати в собі людину». Такого ж великого значення поезії Пушкіна надавав і М.Г. Чернишевський. Він вважав, що справжні поети, яким був і О.С. ...