Search:

Політологія як наука

АНТРОПОЛОГІЯ

ЛОГІКА

МЕДИЦИНА

СТАТИСТИКА

СОЦІОЛОГІЯ

ТЕОРІЯ СИСТЕМ

ПСИХОЛОГІЯ

СИНЕРГЕТИКА

ОСНОВНІ МЕТОДИ В ПОЛІТОЛОГІЇ

Системні:

структурний

функціональний

детерміністський

історичний тощо

Теоретичні:

аналіз

синтез

індукція

дедукція

моделювання

формалізація

ідеалізація

узагальнення тощо

Емпіричні:

спостереження

опитування

анкетування

інтерв’ю

порівняння

аналіз документів

опис тощо

Діалектика та метафізика як філософсько-світоглядна основа методології політичної науки

СПИСКИ ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

М. Вебер / Избранные произведения – М., 1992.

К. Гаджиев. Опыт введения в политологию // полис. – 1992.

В. Муляр. Політологія / Навчальний посібник. ЦУЛ – 2003.


[1] М. Вебер избранные произведения. - М., 1990. – С. 344.

[2] К. Гаджиев. Опыт введения в политологию // Плис. – 1992. - №1-2. – С.96.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Сутність держави

Держава - це основний інститут політичної системи, що здійснює управління суспільством, охорону його економічної та соціальної сфери, культури. Це явище виникає на певному етапі розвитку людства, вона має суверенитет і здійснює владу на повній території. Потрібно пам'ятати, що поняття держави неоднозначне: 1. це політична організація панівного класу, що має своєю метою охороняти існуючий порядок і придушувати опір інших класів, соціальних верств і соціальних спільностей. 2. організація великої соціальної спільності, ...

Шляхи формування правової держави в Україні

План. Вступ Поняття правової держави Ознаки правової держави Основні напрями формування правової держави в Україні Висновки Список використаної літератури………………………………...12 Вступ. Ми є свідками й учасниками творення новітньої Української держави. Більш як тисячолітній досвід суспільної та політичної консолідації українського народу лягає в фундамент розбудови в нашій країні правової держави. Право покликане бути інструментом духовного оздоровлення українського суспільства. Саме існування норм, які гарантують права особи, ...

Інтнграція України в світовий простір

Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до нового якісного стану , нового типу цивілізації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах суспільства .Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішуються певною мірою в Організації Об`єднаних Націй та її підрозділах, регіональні питання -у межах сучасних інтеграційних об`єднань ,економіка окремих країн - державними та іншими установами ,науково-дослідними інституціями . ...