Search:

Торговельно-економічне співробітництво України з ФРН

Таблиця 4

Структурні зміни обсягів експорту продукції
в основних товарних групах з України
до Федеративної Республіки Німеччини в 2001 p., у %

Код товарної групи

Назва товарної групи,
товару, продукції

2000 p.

2001 p.

Відхилення обсягів експорту: 2001 р. щодо 2000 р. (+, –)

2.

Харчові вироби тваринного походження

0,64

0,59

–12,4

3.

Харчові та кормові вироби рослинного походження

2,80

4,50

+52,2

4.

Харчосмакові вироби

0,87

0,60

–34,6

6.

Напівфабрикати

46,83

29,54

–40,2

у т. ч.

металобрухт

9,07

4,77

–50,1

алюміній та його сплави

3,02

1,77

–44,3

мідь і її сплави

17,26

5,53

–69,6

нікель і його сплави

0,35

0,03

–92,8

7.

Вироби для промислового використання

8,14

10,63

+24,0

у т. ч.

вироби легкої промисловості (текстиль)

0,22

0,21

–7,8

8.

Готові вироби для кінцевого споживання

38,47

44,08

+8,7

у т. ч.

вироби легкої промисловості

28,81

33,06

+8,9

7+8

Сума готових виробів

46,61

54,71

+11,4

5–8

Сума промислових товарів

94,24

93,46

–5,9

у т. ч.

вироби легкої промисловості

29,02

33,28

+8,8

ВСЬОГО

100,00

100,00

–5,1

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Україна i світова організація торгівлі, шляхи наближення

На сьогодні одним із головних пріоритетів зовнішньоекономічної політики України щодо інтеграції у світову економіку є вступ до Світової організації торгівлі (СОТ). У Посланні Президента України до Верховної Ради (2002 р.) набуття членства в СОТ у 2002 — 2003 рр. визначено як системний чинник розвитку національної економіки, підвищення її конкурентоспроможності, лібералізації зовнішньої торгівлі, створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій. Майже всі політичні сили в Україні визнають неможливість ...

Економічні основи та види міжнародної торгівлі

ЗМІСТ Вступ 3 1 Економічні основи міжнародної торгівлі 5 1.1 Міжнародна торгівля як реалізація порівняльних переваг 5 1.2 Платіжний баланс країни 7 2 Міжнародна торгова політика і види міжнародної торгівлі 9 2.1 Дві основні моделі міжнародної торгівлі: протекціонізм та вільна торгівля 9 2.2. Міжнародне переміщення факторів виробництва 10 2.3 Міжнародна спеціалізація виробництва 12 2.4. Інструменти торгової політики 14 3 Міжнародні організації по координуванню світової торгівлі 18 3.1 Генеральна угода з тарифів і торгівлі 18 ...

Провідні ринки облігацій

Зміст Вступ .3 1.Суть і види облігацій .4 2. Ринок облігацій .7 Висновок .12 Приклад з періодичного видання 13 Аналіз прикладу з періодичного видання 15 Використана література 17 ВСТУП Облігація – являє собою борговий документ. Як правило, кошти залученні по них потрапляють безпосередньо до емітента і вкладуються в виробництво (за виключенням держаних облігацій). В світовій практиці значна частина позик по облігаціях носить довгостроковий характер і має відносно невеликий процент. «Дешеві» кредити, іноді їх ...