Search:

Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення

ЛІТЕРАТУРА

1 Онищук С. Національна ідея і культура: цензура романтичних сподівань // Українські варіанти. — 1998. — № 1. — С. 4 — 7.
2 Задорожный И. Особенности национальной идеи // Зеркало недели. — 1998. — 27 июня.
3 Багряний І. Національна ідея та націоналізм // Сучасність. — 1992. — № 4.
4 Вовканич С. Пріоритет еліти: інтелект і творчість у злагоді з духовністю // Сучасність. — 1997. — № 7-8. — С. 189 — 197.
5 Вітковський В. Націоналізм для України // Українські варіанти. — 1998. — № 1.
6 Вовканич С. Інтелектуальна власність — компонента самостійності України // Вісник АН України. — 1987. — № 3. — С. 55 — 65.
7 Вовканич С. Духовна інформаційна мобільність нації в системі розвитку держави // Розбудова держави. — 1994. — № 4.
8 Кізіма В. Метастратегія соціально-політичного життя України: від ідеології тоталітаризму до ідеї тотальності // Політологічні читання. — 1994. — № 2.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Демко Многогрішний - козацький полководець

Про походження й початок козакування Демка Многогрішного немає відомостей. Як «мужичого сина» його не поважали сучасники. В козацькому реєстрі 1649 року він записаний у чині військового осавула. В грудні 1650 року Демко разом із брацлавським полковником Нечаєм подав до київської городської книги королівську грамоту, яка потверджувала статті Зборівської угоди. 1651 року перед Берестецькою битвою Іван Богун послав у погоню за поляками, які відступали з Кам'янця, загін козаків під орудою Многогрішного, але під Купчинцями він ...

Життя і творчість Алли Горської

ГОРСЬКА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА (нар. 18.09.1929, м. Ялта — п. 28.11.1970, м. Київ) Видатна художниця, відомий діяч правозахисного руху 60-х років в Україні. Автор численних художніх творів: “Автопортрет з сином” (1960), “Портрет батька” (1960), “Абетка” (1960), “Біля річки” (1962-63), “Портрет В.Симоненка” (1963) та ін. Українська культура багата на видатні особистості. Друга справа, що більшу їх частину замовчували у радянські часи, багато з них потерпіли від рук радянського тоталітаризму, демагогії, партійної брехні та ...

Українська національна ідея та її інтелектуальне забезпечення

Брак та викривлення історичних знань, деформованість національної свідомості і несформованість активної патріотичної позиції посттоталітарного українства породжують неясне уявлення про українську національну ідею (УНІ), множачи різне розуміння її місця та ролі в сучасних державотворчих процесах. Освітнє, інформаційне та духовне усунення постколоніальних ідеологічних завалів і залишкових уламків різних, часто взаємовиключних ідеологем, найперше комуністичних і викривлених радянською пропагандою націоналістичних, відволікає ...