Search:

Контроль якості стерилізації паровим методом

Реферати » Медицина » Контроль якості стерилізації паровим методом

ПЛАН

Вимоги експлуатації парових стерилізаторів.

Види парових стерилізаторів.

Якість контролю стерилізації паровим методом.

Парові стерилізатори відносяться до посудин, які працюють під тиском. При експлуатації парових стерилізаторів необхідно користуватися вимогами правли “Будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, які затверджені державним органом контролю Держнагляд охорони праці”.

Правила будови і техніки безпеки при роботі на автоклавах затверджені Мінздравом.

Інструкція по стерилізації в парових автоклавах. На підставі визначених нормативних документів у лікарнях розробляється робоча інструкція по обслуговуванню з конкретною умовою експлуатації.

Стерилізація – знищення мікроорганізмів за рахунок фізичних і хімічних елементів.

Стерилізація широко застосовується в хірургії, терапії, стоматології, гінекології.

Призначається для знезараження медичного інструментарію, перев’язочно-шовного матеріалу, білизни.

Стерилізація проводиться паровим методом автоклавів, повітряним за рахунок сушильних шаф, іонізуючим випромінюванням. Хімічним холодним способом з застосуванням хімічних способів, за допомогою газів, кип’ятінням.

Метод стерилізації залежить від виду матеріалів особливості його застосування, а також наявності апаратури для проведення стерилізації.

При багато профільних лікувально-профілактичних закладах та великих лікарень організовані Центральні стерилізаційні відділення (ЦСВ).

Стерилізація паровим методом здійснюється у автоклавах, де насичена водяна пара під тиском від генератора по трубопроводу подається у щільну стерилізаційну камеру.

Парові стерилізатори бувають різних конструкцій, розмірів та об’єктів, бувають горизонтальні і вертикальні. За формою круглі, прямокутні.

До горизонтальних стерилізаторів відноситься і стерилізатор ГК 100-ЗМ.

Його основними частинами являється.

камера стерилізаційна.

парагенератор

система трубопроводів

каркас

електрощит

виключатель

болт заземлення

дверцята

електроконтактний манометр

мановакууметр

лампа сигнальна

тумблер

запобіжний клапан

колонка водоуказівна

конденсатор

прижим

рукоятка

кришка

вентеля управління

Паровим методом стерилізації – проводиться стерилізація білизни, перев’язочного матеріалу, виробів з гуми, скла, які не бояться вологи. Стерилізація проводиться в біксах або м’яких упаковках. Термін зберігання простерилізованого матеріалу, який знаходиться в стерилізаційних коробках з фільтром – 20 діб, а без фільтра – 3 доби. Якість контролюють за допомогою трьох методів – тизичного, хімічного і бактеріологічного.

Тизичний метод грунтується на ефекті плавлення при повній температурі кристалізаційних речовин (порошково-видно сірка) температура плавлення 110оС.

Хімічний метод – в бікс кладуть спеціально оброблену смужку фільтрованого паперу, простим олівцем пишуть “стерильно”, потім просочують розчином крохмалю і опускають у розчин Люголя. Після обробки смужка стає синьою. Після стерилізації при температурі 115оС йод випаровується, внаслідок появляється напис “Стерильно”.

Бактеріологічний метод – найбільш надійний спосіб контролю. Невеличкі шматочки матеріалу до стерилізації вкладають у бікс 2-3 пробірки закривають марлею. Після стерилізації пробірки віддають в бак лабораторію. Якщо через 2-3 дні не спостерігається ріст бактерій матеріал вважають стерильним.

Перед стерилізацією інструментів проводиться – передстерилізаційна обробка.

Інструменти промиваємо під проточною водою, потім замочуємо у миючому розчині. Беремо 50 гр. біомию +9,950 мл. води, підігріваємо до температури 40о, замочуємо на 15 хв. Миття у миючому розчині 5 хв. кожний інструмент миємо від білкових забруднень. Промиваємо під проточною водою і обсолюємо в дистильованій воді. Висушуємо при tо 85о до повного зникнення вологи. Дальше робиться проба на скриту кров – амідопиринова.

Однакова кількість 5% спиртовий розчин амідопирину.

33% оцтова кислота

3% перекись водню.

Змішати все в одному флаконі. При позитивній пробі синьо-зелене забарвлення на протязі 1 хв.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Психічні і моральні якості медичного працівника

Вивчення проблем професійної етики, її специфіки веде нас від загального до особистого, що дозволяє пізнати мораль ширше і пов’язати її з практичною діяльністю індивіда. У професійній етиці можна простежити зв’язки між тими або іншими видами діяльності, психологічними й етичними чинниками та якостями, поєднання суспільних інтересів з інтересами особистості. Лікарська мораль – це система норм і вимог до поведінки і морального обличчя лікаря і всього медичного персоналу, а також моральні почуття, які реалізуються у ...

Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

Під етикою розуміють науку про суть, закони виникнен­ня, розвиток і функції моралі, про відносини між людьми і обов'язки, які випливають з цих відносин. Вперше термін «етика» застосував Арістотель, який розумів її як філософію моральної поведінки людей. Медична етика вийшла з надр загальної етики і її слід розглядати як специфічний прояв загальної етики. Медична етика — це вчення про роль моральних засад у діяльності медичних працівників, про їх високогуманне ставлення до людини як необхідну умову успішного лікування ...

Контроль якості стерилізації паровим методом

ПЛАН Вимоги експлуатації парових стерилізаторів. Види парових стерилізаторів. Якість контролю стерилізації паровим методом. Парові стерилізатори відносяться до посудин, які працюють під тиском. При експлуатації парових стерилізаторів необхідно користуватися вимогами правли “Будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, які затверджені державним органом контролю Держнагляд охорони праці”. Правила будови і техніки безпеки при роботі на автоклавах затверджені Мінздравом. Інструкція по стерилізації в парових ...