Search:

Контроль якості стерилізації паровим методом

Після інструменти закладаються в бікси і стерилізуємо у автоклаві при 2,2 атм. tо 132о час 20 хв. Для контролю стерилізації автоклав індикатор. Відрізняємо смужку паперу білого кольору, після стерилізації індикатор буде коричневого кольору.

Паровий стерилізатор після закінчення тиску стерилізатор відкривають, бікси витримають і розміщують на столах покритих стерильними просинями, 2-ою прости нею закривають бікси. Бокові віконечка у біксах після стерилізації негайно закривають.

Термін зберігання 3 доби. Кожну стерилізацію відмічають у журналі по формі.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Контроль якості стерилізації паровим методом

ПЛАН Вимоги експлуатації парових стерилізаторів. Види парових стерилізаторів. Якість контролю стерилізації паровим методом. Парові стерилізатори відносяться до посудин, які працюють під тиском. При експлуатації парових стерилізаторів необхідно користуватися вимогами правли “Будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, які затверджені державним органом контролю Держнагляд охорони праці”. Правила будови і техніки безпеки при роботі на автоклавах затверджені Мінздравом. Інструкція по стерилізації в парових ...

Психічні і моральні якості медичного працівника

Вивчення проблем професійної етики, її специфіки веде нас від загального до особистого, що дозволяє пізнати мораль ширше і пов’язати її з практичною діяльністю індивіда. У професійній етиці можна простежити зв’язки між тими або іншими видами діяльності, психологічними й етичними чинниками та якостями, поєднання суспільних інтересів з інтересами особистості. Лікарська мораль – це система норм і вимог до поведінки і морального обличчя лікаря і всього медичного персоналу, а також моральні почуття, які реалізуються у ...

Принципи і проблеми професійної етики та деонтології

Під етикою розуміють науку про суть, закони виникнен­ня, розвиток і функції моралі, про відносини між людьми і обов'язки, які випливають з цих відносин. Вперше термін «етика» застосував Арістотель, який розумів її як філософію моральної поведінки людей. Медична етика вийшла з надр загальної етики і її слід розглядати як специфічний прояв загальної етики. Медична етика — це вчення про роль моральних засад у діяльності медичних працівників, про їх високогуманне ставлення до людини як необхідну умову успішного лікування ...