Search:

Програми-архіватори WinARJ

Однак у роботі з цією інформацією іноді небажано розкривати повний архів, щоб взяти один чи два необхідних чи файли ж просто подивитися, що в архіві за інформація.

Програми-архіватори, за винятком одиниць, не надають зручних оболонок позволяющих просто, швидко й у наочній формі розібратися з вмістом архівів.

Архіватори -- це програми, що дозволяють створювати й обробляти архівні копії файлів. При цьому з архівні копії мають менший розмір, чим оригінали. За допомогою спеціальних алгоритмів стиску з файлів віддаляється вся надлишкова інформація, а при застосування зворотних алгоритмів розпакування архівна копія відновлюється в первісному виді.

Найбільш відомі программи-архіватори для MS-DOS: ARJ (розроблювач -- Robert K. Jung), pkzip

(компанія PKWARE Inc.), lha (Haruyasu Yoshizaki), zoo (Rahul Dhesi). Безумовним лідером в усьому світі за останні 5 років став архіватор RAR. В даний час RAR активно витісняє ZIP як основну утиліту стиску FTP архівів у мережі INTERNET. RAR я є єдиною всесвітньо використовуваною програмою, створеної російським програмістом (за винятком TETRIS). Всі архіватори відрізняються використовуваними алгоритмами стиску, форматами архівних файлів, швидкістю роботи і т.д.

Терміни, використовувані в архівації

Add file Додавання (копировние) файлу в архів. Якщо архів не існує, то він створюється.

CRC Код циклічного контролю. Спеціальна функція від усього умісту файлу. Складається таким чином, що змінити файл так, щоб його CRC залишився незмінним, практично неможливо.

Exclude selected files При архівації НЕ додавати в архів визначені файли.

Extract files Витяг файлів з архіву без збереження структури підкаталогів.

Extract files with pathnames Витяг файлів з архіву зі збереженням структури підкаталогів.

Fresh files Додавання в архів нових версій уже наявних там файлів.

Garble (чи scramble) files with password Архівація файлів з паролем. Витягти файли з такого архіву можна, лише правильно вказавши пароль.

Move files Переміщення файлів в архів.

Multiple volumes Багатотомні архіви -- складаються з декількох файлів (томів). Зручні при архівації великих комплексів файлів, коли тому архіву можна поміщати на окремі дискети.

Ratio Ступінь стиску файлу. Визначається по-різному в різних архіваторах (відношення вихідного до стиснутого або навпаки).

Recurse subdirectories Архівація файлів із заданого каталогу і всіх його підкаталогів. В архіві зберігається інформація про шлях до файлів, і при витягу їх можна виводити не в один каталог, а у відповідні підкаталоги.

Self-extract (sfx)archive архів, Що Саморозпаковується. Архівний файл має розширення .exe .чи com, і після його запуску відбувається автоматичний витяг файлів з архіву.

Test integrity Перевірка цілісності архіву, тобто перевірка CRC файлів архіву.

Update files Додавання в архів нових файлів.

3. Архіватор ARJ

Працює з командного рядка. Виконує усі функції по обслуговуванню архівів.arj , у т.ч. підтримку багатотомних архівів.

Одержати довідку по ключах архіватора arj за допомогою команд:
arj(звичайна довідка)


arj /?(докладна довідка)

Arj має дуже велике число ключів. Можна автоматизувати багато дій -- створення резервної копії диска, архівування починаючи з якоїсь дати, додавання до імені архіву поточної дати (arh970821.arj), архівування файла з конкретного місця, кілька рівнів стиску і так далі. У версії 2.55 можлива робота з довгими іменами.

Переваги: дуже велике колличество ключів, що дає можливість автоматизувати велике число функцій. Захист архіву від ушкоджень.

Недоліки: відсутність діалогового режиму, якесь незручності роботи при наявності якогось ключа в перемінної оточення (ARJ_SW) і рядку запуску -- взаємне знищення.

ARJZ

ARJZ (з волі автора програми вимовляється як "арж-зет") - це архіватор, заснований на відомій програмі ARJ Роберта Юнга. На відміну від таких сучасних засобів архівирования, як RAR і UC2, ARJZ використовує формат файлів, командний рядок і опції, сумісні з однієї із самих популярних програм стиску даних, а це має свої переваги. Зокрема:
1) Практично все програмне забезпечення, розраховане на виклик ARJ, буде працювати так само і з програмою ARJZ без усякої модифікації. Наприклад, не треба буде переписувати ні ARCVIEW, ні NC 4.0, ні DN, ні тех.BAT файлів, що ви могли створити за час користування ARJ'ем.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Програма Провідник

Призначення програми Файлова система ОС Windows 98 має деревоподібну ієрархічну структуру. Під час переміщення, наприклад, файла з папки, розташованої на диску, в іншу, розміщену на іншому диску, необхідно послідовно відкрити папки на першому диску, щоб досягти вихідної папки, а потім — на другому, щоб на екрані з’явилася цільова папка. Тому при виконанні операцій з інформатики об’єктами (папками, файлами та ярликами) бажано мати швидкий доступ до цих об’єктів з урахуванням ієрархічності їх розміщення у файловій системі. ...

Програми архіватори WinZip, WinRar

При експлуатації комп'ютера з різних причин можливе пошкодження або втрата інформації на магнітних дисках. Це може відбутися внаслідок як фізичного пошкодження дисків, так і пошкодження інформації вірусом. І тому для зменшення втрат в таких випадках, потрібно мати архівні копії файлів. Для отримання копій файлів, використовують команди копіювання MS DOS. Але в цьому випадку копії будуть займати багато місця, що змушує мати велику кількість дискет. Більш доцільно використовувати для створення архівних копій спеціально ...

Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

План На першому етапі вивчення базової частини курсу інформатики центральною складовою є ал­горитмізація. Наступний етап програми передбачає реалізацію учнями знань. Виконання кожної лабораторної роботи за­вершується її захистом. Ще однією формою розвитку самостійності учнів у процесі вивчення предмета, їх творчого підходу до цього процесу є написання курсових робіт Протягом усього курсу вивчення інформа­тики учні беруть участь у семінарських занят­тях із творчими доповідями Використання навчально-контролюючих програм Для ...