Search:

Комерційна діяльність підприємницьких структур

Тому торговому підприємству потрібно вивчати асортимент конкурентів звертати увагу на їх недоліки і створювати у себе оптимально можливий асор­тимент з врахуванням цих недоліків. Необхідно враховувати кількість торгових об'єктів з аналогічним асортиментом на певній території, щоб торгівля цими товарами не була зайвою.

При формуванні асортименту слід враховувати наявність спеціалізованих магазинів на цільовому ринку . Товари в одиничному асортименті не будуть користуватися попитом, а споживачі будуть віддавати перевагу спеціалізованим магазинам, де асортимент значно більший.

При організації збуту, потрібно використовувати різні методи стимулювання збуту та види реклам.

Список використаної літератури.

1. Быкова Е. В., Стоянова Е. С. "Финансовое искусство коммерции", Москва: "Перспектива", 1995

2. Василенко Л. П., Мороз Л. В., Полянко В. В. "Фінанси підприємства", навчальний посібник, Чернівці: КДТЕУ ЧФ, 1997

3. Власова В. М. "Основы предпринимательской деятельности", Москва: "Финансы и статистика", 1994

4. Голошубова Н. С., Фесюк В. А. Навчально-наочний посібник "Організація роздрібного продажу товарів", Київ: КТЕУ, 1994

5. Коротко І. В. "Як і чим здобувати ринок", (ж-л "Галицькі Контракти", 1998, №15, с.76).

6. Мозгова О. М. "Мерчандайзинг – мистецтво спокушування клієнта", (ж-л "Галицькі Контракти", 1998, №16, с.48).

7. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. "Коммерческая деятельность", учебник, Москва: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1997

8. Федоришина І. М. "У нас не сприймають рекламу як джерело інформації", (ж-л "Галицькі Контракти", 1996, №1, с.37).

9. Сидорчук С. П. "Світло і тіні вітчизняної економіки", (ж-л "Галицькі Контракти", 1997, №47, с.42).

10. Закон України "Про підприємництво".

11. Закон України "Про рекламу".

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Фактори впливу на розвиток нових підприємств

За даними Міжнародного Валютного Фонду половина новостворених підприємств банкрутує протягом перших п’яти років свого існування. Це зумовлюється рядом проблем і перешкод, які неодмінно постають перед кожним новоствореним підприємством, і які воно не завжди спроможне своєчасно подолати. Від того, наскільки успішним був старт підприємства, значною мірою залежить, чи вдасться йому відвоювати у конкурентів свою частку ринку і втримати її у майбутньому. Тому існує потреба у визначенні та аналізі найпоширеніших проблем, що ...

Санація підприємств

Термін «санація» походить від латинського «sanare» і пере­кладається як оздоровлення чи лікування. У Фінансовому слов­нику санацію трактують як оздоровлення фінансового стану підприємства через здійснення системи заходів для попередження його банкрутства чи підвищення конкурентоспроможності. Зви­чайно здійснюють санацію через структурну перебудову вироб­ництва, зокрема через зміну номенклатури продукції, подрібнен­ня підприємства, зміну ринків збуту, злиття підприємства, що є на грані банкрутства, з більш потужними, випуск ...

Етична та соціальна відповідальність підприємництва

П Л А Н Морально-етичний кодекс підприємця. Етичні проблеми у бізнесі. Соціальні групи, перед якими підприємництво несе відповідальність. Підприємництво та споживачі. Основні права споживачів та засоби їх забезпечення. 1. Морально-етичний кодекс підприємця. Етичні проблеми у бізнесі. Насамперед варто усвідомити, що загальній характеристиці професійної культури бізнесової діяльності має передувати коротка аналітична оцінка загалу вітчизняних підприємців. За своєрідним «соціальним походженням» сучасних вітчизняних підприємців ...