Search:

Війна США в Іраці. Причини та розв’язання проблеми

Війни і сьогодні залишаються повсякденним життям людства.
За підрахунками дослідників Weslean College (Веслін коледжу), щороку відбувається 40-100 збройних конфліктів, здебільшого, це партизанські війни.

А на початок 2003 року, за даними міжнародного Центру Оборонної Інформації, у світі тривало 30 великих збройних конфліктів. Йдеться, перш за все, про багаторічні конфлікти. Великим називають той конфлікт, у якому загинуло понад одну тисячу людей, як військових так і цивільних осіб. Сюди ж зараховане і збройне протистояння у Чеченській Республіці.

Але повернімося до нинішньої війни в Іраку. Хоча вона і наближається до свого фіналу, але й досі тривають акції протесту пацифістів у різних країнах світу, у тому числі і Сполучених Штатах. Щоправда, акції протесту менш чисельні ніж у період розпалу бойових дій. За різними опитуваннями, проти війни в Іраку виступало і виступає 25-30 відсотків американців, тоді як більша частина американських громадян підтримала воєнну операцію.

Очевидно, людство у своєму розвитку має прагнути, щоб якомога менше виникала потреба вирішувати ту чи іншу проблему силовим методом. І як тут не згадати слова американського публіциста 20 століття Макса Ескалі: «Цивілізація – це безперервний пошук мирних шляхів вирішення конфліктів, загальне прагнення до миру».

Список використаної літератури

Слобожанський І.С. Війна в Іраці // Дзеркало тижня. – 2002.

Ковалевський М.М. Ірак: мир і війна // ГК. – 2003.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4 


Подібні реферати:

Політологія як наука

ЗМІСТ. ВСТУП СУТНІСТЬ ПОЛІТИЧНОГО ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ. ПОЛІТОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПОЛІТОЛОГІЇ. ВИСНОВОК ДОДАТКИ. 1.ВСТУП. Протягом останнього десятиріччя відбувається процес становлення політології – нової для нашого суспільства наукової та навчальної дисципліни. Актуалізація політичного знання необхідна сьогодні як умова і чинник розгортання нових тенденцій в сучасному українському суспільстві, так і органічна частина гуманітарної освіти. І це закономірно. Так завжди буває там і тоді, ...

Влада як соціальний феномен

План 1. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи. 2. Основні концепції політичної влади. 3. Форми та механізм політичної влади. 4. Поняття легітимності та принцип поділу влади. 1. Влада як системоутворюючий чинник політичної системи Влада є однією з фундаментальних засад політичного розвитку суспільства. Вона має правовий, економіч­ний, духовно-ідеологічний характер, існує скрізь, де наяв­ні будь-які стійкі об'єднання людей, тісно пов'язана з політичною сферою, є засобом здійснення і способом утвердження ...

Поняття державного суверенітету. Зовнішній та внутрішній суверенітет держави

Поняття державного суверенітету Конституціоналізм як багато-аспектне явище знаходить вияв у конституційній теорії, в суспільно-політичному русі за її реалізацію і в конституційній практиці. Особливий інтерес викликає зміст консти­туційних принципів (принципів кон­ституції), що становлять основу теорії і практики. Конституційні принципи — це категорія політичної і правової свідо­мості. Вони не мають самостійного ре­гулюючого значення. Відбиваючись у змісті норм основних законів, консти­туційні принципи набувають характе­ру ...