Search:

Особливості господарського комплексу України

У машинобудуванні суттєво наростили обсяги продукції проти січня-лютого 2006р. підприємства з виробництва автомобільного транспорту (на 56,3%), машин та устатковання для сільського та лісового господарства (на 52,6%), контрольно-вимірювальних приладів (на 43,2%), машин для добувної промисловості і будівництва (на 42,2%), залізничного машинобудування (на 29,2%), електричних машин та устатковання (на 24,0%). Зріс випуск продукції у виробництві верстатів (на 17,3%), машин та устатковання для перероблення сільгосппродуктів (на 21,4%), побутових приладів (на 13,0%), машин та устатковання для металургії (на 7,9%), апаратури для радіо, телебачення та зв'язку (на 6,8%). Водночас спостерігалось скорочення обсягів продукції на підпри-ємствах з виробництва офісного устатковання та електронно-обчислювальних машин (на 8,7%).

У січні-лютому 2007р. порівняно з відповідним періодом 2006р. приріст виробництва продукції зафіксовано у промисловості всіх регіонів.[3]

Сучасний стан сільського господарства України

Сільське господарство країни перебуває нині у стадії реформування. Природа України подбала про його могутній потенціал. Ще на початку ХХ ст. Україна вважалася "житницею Європи" - близько 90 відсотків експортованої Росією пшениці вивозили з України. Із всієї земельної площі України, що перевищує 60 млн. га, сільськогосподарські угіддя займають майже 41,9 млн. га, а орні землі - понад 33,3 млн. га. Чорноземи України визнані кращими чорноземами світу і містять у собі всі необхідні елементи для різкого піднесення врожайності за умови кращої організації виробництва, впровадження сучасних технологій і хіміко-біологічних засобів формування і захисту врожаю. Рослинництво є найважливішою галуззю сільського господарства. В Україні вирощується жито, пшениця, кукурудза, цукрові буряки, соняшник, зернобобові, льон, овочі, фрукти та інші. [3]

Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств за січень 2007р. проти січня 2006р. зріс на 6,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах - на 15,8%, у господарствах населення - на 2,3%.

Тваринництво. За розрахунками, у господарствах усіх категорій на 1 лютого 2007р. поголів'я великої рогатої худоби склало 6,2 млн. голів (на 5,6% менше, ніж на 1 лютого 2006р.), у т.ч. корів - 3,3 млн. (на 8,2% менше), свиней - 7,9 млн. (на 12,9% більше), овець і кіз - 1,6 млн. (на 1,6% менше), птиці всіх видів - 160,4 млн. голів (на 4,6% більше).

В аграрних підприємствах відбулося скорочення чисельності великої рогатої худоби на 9,0%, у т.ч. корів - на 12,2%; зросло поголів'я свиней (на 22,8%), овець і кіз (на 4,0%), птиці (на 11,8%). В господарствах населення спостерігалося скорочення поголів'я великої рогатої худоби (на 3,5%), у т.ч. корів (на 6,9%), овець і кіз (на 2,9%) та птиці (на 0,7%); водночас поголів'я свиней збільшилося на 6,8%.

У господарствах населення на початок лютого п.р. утримувалось 63% загальної чисельності великої рогатої худоби (на 1 лютого 2006р. - 62%), у т.ч. корів - 77% (76%), свиней - 58% (62%), овець і кіз - 81% (82%), птиці - 54,5% (торік - 57,5%).

У січні 2007 в сільськогосподарських підприємствах обсяг вирощування худоби та птиці збільшився проти минулорічного на 25,4%, у т.ч. великої рогатої худоби - на 7,7%, свиней - на 36,5%, птиці - на 28,5%. Відношення загального обсягу вирощування худоби та птиці до реалізації тварин на забій становило 106% (торік - 111%).

Станом на 1 лютого 2007р. в аграрних підприємствах було в наявності кормів усіх видів 3,0 млн.т кормових одиниць, що на 18% менше, ніж на 1 лютого 2006р., у т.ч. концентрованих - 1,1 млн.т кормових одиниць (на 20% менше). У розрахунку на 1 умовну голову великої худоби припадало по 7,3 ц к. од. кормів усіх видів, у т.ч. концентрованих - по 2,6 ц к. од. (торік відповідно 9,2 ц та 3,4 ц к. од.).[3]

Реалізація сільськогосподарської продукції.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами власно виробленої аграрної продукції за січень 2007р. порівняно з січнем 2006р. збільшився на 13%, у т.ч. продукції рослинництва - на 3%, продукції тваринництва - на 19%. Частка продукції рослинництва у загальній вартості реалізованої продукції склала 33%, тваринництва - 67% (у січні 2006р. відповідно 29% та 71%).

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень 2007р. порівняно з січнем 2006р. зросли на 1%, у т.ч. на продукцію рослинництва - на 31%, а на продукцію тваринництва - зменшилися на 8%.

Станом на 1 лютого 2007р. на підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур та в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 10,3 млн.т зерна (на 8% менше проти 1 лютого 2006р.), у т.ч. 4,6 млн.т пшениці (на 12% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах було в наявності 3,8 млн.т зерна (на 28% менше проти 1 лютого 2006р), у т.ч. 1,2 млн.т пшениці (на 41% менше). Крім того, за даними Мінагрополітики, на портових терміналах та складах знаходилося близько 0,8 млн.т зерна, у т.ч. 0,2 млн.т пшениці.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Транспортна cистема України

ВСТУП Транспорт – одна з найважливіших інфраструктурних галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі й невиробничі потреби народного господарства і населення в усіх видах перевезень. Велике значення має транспорт для зв’язку між галузями народного господарства, між містом і селом, між окремими районами країни. Транспорт сприяє суспільному територіальному поділі праці, є активним фактором формування економічної спеціалізації господарства окремих районів, неможливої без обміну продукцією. Транспорт повинен ...

Стабільний фінансовий сектор – базова умова побудови економіки ринкового типу

Вступ Кінець двадцятого століття ознаменувався появою на політичній карті світу цілої низки нових держав, економіки яких дуже скоро отримали назви перехідних. “Перехід” відображався зазвичай в трансформації економічної системи від командно-планової до ринкової. Перехід супроводжувався появою цілком нових, невідомих критеріїв існування “ринку”. Зокрема, централізована планова економіка розглядала роль грошей тільки як інструменту перерахунку і контролю, тоді як роль грошей в умовах ринку має центральне значення. Гроші з їх ...

Демографічні проблеми людства

Зміст. ВСТУП …………………………..………………………………..…………3-4 ст. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА. ……………………………………………5 ст. ДЕМОГРАФІЧНА КРИЗА Й ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВИБУХ……………6 ст. РОЗМІЩЕННЯ НАСЕЛЕННЯ………………………………………...……7 ст. ДЕМОГРАФІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ………………………………………………..…………………………8-15 ст. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ. …………………………………………16-18 ст. 7.1. МІЖНАРОДНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ. ……………………….…19 ст. 7.2. ПРОБДЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ МИРУ НА ЗЕМЛІ. …………….…20-21 ст. 7.3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОСТУПАЛЬНОГО І ...