Search:

Огляд монографічної і періодичної літератури щодо організації процесу кредитування в комерційних банках

Фізичні особи погашають кредити шляхом перерахування коштів з особистого вкладу, депозитного рахунку, переказами через пошту або готівкою.

Бланковий кредит - комерційний банк може надавати бланковий кредит тільки в межах наявних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення - тільки під зобов'язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

Консорціумний кредит - може надаватися позичальнику банківським консорціумом такими способами:

1)шляхом акумулювання кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб'єктам господарської діяльності,

2) шляхом гарантування загальної суми кредиту провідним банком або групою банків. Кредитування здійснюється в залежності від потреб в кредиті,

3) шляхом зміни гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції.

Умови та порядок отримання банківського кредиту

Для одержання кредиту позичальник звертається до установ банку з обгрунтованим клопотанням (заявкою) до якого додається пакет документів підготовлений відповідно до "Порядку супроводження кредитних проектів"(додатки). Фахівці банку проводять аналіз кредитного проекту у порядку та терміни, передбачені "Порядком супроводження кредитних проектів" Аналіз кредитоспроможності позичальника здійснюється відповідно до існуючих внутрішньобанківських документів щодо оцінки кредитоспроможності позичальників. У вивченні кредитоспроможності суб'єктів, які приймають участь у процесі кредитування беруть участь фахівці кредитних підрозділів, юрисконсульти, фахівці служби безпеки банку, у разі необхідності (незалежні експерти). Кредитний фахівець на підставі наданих позичальником документів проводить структурування кредиту, тобто визначає вид кредиту, який найкраще відповідає вимогам проекту, що реалізується за участю кредитних коштів, схему руху кредитних коштів та механізм їх повернення. При цьому, рух кредитних коштів повинен чітко відслідковуватися на кожному етапі реалізації кредитного проекту. При проведенні аналізу кредитним фахівцем визначаються основні умови кредитування, в тому числі :

R розмір кредиту (ліміт кредитування по кредитній лінії) визначається з урахуванням планових обсягів виробництва і реалізації продукції, поставок товарів і матеріалів, необхідних для забезпечення виробничих програм, товарообігу, вантажообігу, ефективності капітальних вкладень та інших показників фінансової діяльності підприємства, що підтверджуються укладеними договорами та контрактами на поставку і реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг та потреби в кредитних коштах для проведення відповідного обсягу витрат. Розмір кредиту також залежить від кредитоспроможності позичальника, вартості та якості забезпечення його зобов'язань;

R терміни користування кредитом, умови та періодичність його погашення визначаються в залежності від термінів окупності проекту, об'єкту кредитування, розміру кредиту, кредитоспроможності позичальника;

R розмір процентної ставки та інших платежів по кредиту. Умови кредитування визначаються у кредитному договорі. Кредитний договір між банком і позичальником укладається тільки в письмовій формі. В кредитному договорі передбачається повне найменування сторін, їх поштові, банківські та інші реквізити; мета та сума кредитування; умови надання та погашення кредиту і сплати відсотків; черговість сплати платежів, відповідальність позичальника у разі невиконання умов договору; вид забезпечення зобов'язань перед банком (договори застави, поруки) тощо.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Центральний банк і монетарна політика

План Вступ Центральний банк. Монетарна політика. Висновок Література Гроші - важливий елемент ринкової системи господарства, і стабільність грошової системи держави - обов’язкова умова нормального функціювання всієї національної економіки. Розлад грошового обігу визиває значні темпи інфляції, підриває ринкові механізми, економіку в цілому. Тому виникає об’єктивна потреба у створені механізму державного контролю за кількістю грошей. Банки - основна складаюча частина кредитно-фінансової системи будь-якої держави. Вони ...

Нормативи ризику, встановлені для комерційних банків

Національним банком України відповідно до Інструкції «Про порядок регулювання й аналіз діяльності комерційних банків» установлені наступні нормативи ризику. Максимальний розмір ризику на один позичальника розраховується по формулі: П1 = Зс / ДО * 100 %, де Зс — сукупна заборгованість за позикою, міжбанківським кредитам і врахованим векселям одного позичальника і 100% суми позабалансових зобов'язань, виданих цьому позичальнику; К —    капітал банку. Нормативне значення показника не повинне перевищувати 25%. Максимальний ...

Прибуток і затрати комерційного банку

ВСТУП У недавньому минулому комерційні банки займали особливе положення в економіці західних країн. Державні органи завжди підтримували банки у разі кризи ліквідності або при загрозі банкрутства, щоб гарантувати стабільність фінансової системи. При цьому фінансове законодавство обмежувало сферу діяльності комерційних банків, точно визначаючи що і як вони можуть робити, і одночасно оберігало банки від появи конкурентів. Банки при цьому грали традиційну роль посередника між вкладниками і позичальниками і забезпечували ...