Search:

Державне регулювання інвестиційної діяльності

Для пріоритетних об'єктів інвестування у соціальній сфері пере­дбачається дві форми інвестування — у вигляді: а) бюджетних асигну­вань; б) державного кредиту.

Усі розрахунки по інвестиціях і розподіл асигнувань за напрямами і міністерствами, відомствами здійснюють при формуванні державного плану соціально-економічного розвитку України.

Система регулювання умов інвестиційної діяльності не є стабільною і коригується залежно від економічної політики держави у кожний конкретний період, ступеня інвестиційної активності суб'єктів господарювання тощо. Для активізації або стримування інвестиційного попиту держава може використовувати традиційні, відпрацьовані світовою практикою методи:фіскальну політику,стимулювання інвестицій,втручання в ринок цінних паперів.

Прогнозування інвестиційної діяльності.

За умов перехідного періоду і становлення механізму державного регулювання в індикативному плані розробляють держзамовлення на введення в дію виробничих потужностей,що фінансуються за рахунок держбюджету або увійшли до складу пріоритетних.

Показники введення в дію виробничих потужностей основних фондів і об»єктів характеризують кінцеві результатиінвестиційної діяльності.

Основна література:

А.Ф.Мельник “Державне регулювання економіки”К: 1994р ст 170-178.

Т.Г Морозова А.В. Пикулькин «Государственное регулированиеэкономики и социальный

комплекс» М: 1997 .

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Аналiз закону про мiсцеве самоврядування. Роберт агранофф

З двох законопроектiв, аналiз яких подано у цiй статтi, один є проектом "Закону України про мiсцеве самоврядування", розробленого робочою групою, сформованою з представникiв Фонду сприяння мiсцевому самоврядуванню україни, Асоцiацiї мiст України (АМУ), Мiнюсту, науковцiв рiзних навчальних закладiв України. Безперечно, цей законопроект пiдтримується Президентом. Другий законопроект створений комiсiєю Верховної Ради з питань державного будiвництва, дiяльностi рад i мiсцевого самоврядування. Поза сумнiвом, цей ...

Державний фінансовий контроль

ЗМІСТ Вступ .3 Предмет і метод державного фінансового контролю 5 Методика проведення документального та фактичного контролю 7 Узагальнення наслідків перевірки бюджетних установ та суб'єктів підприємницької діяльноті .11 Список використаної літератури 14 Вступ Своєрідність державних фінансів перехідного періоду їх глибока внутрішня суперечливість, незавершеність процесів переходу від економіки одного типу до економіки зовсім іншого типу найрельєфніше проявляються у фінансовому контролі. Це ...

Державне регулювання інвестиційної діяльності

План. 1.Інвестиційна політика України за умов переходу до ринку. 2.Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності. 3.Прогнозування інвестиційної діяльності. Інвестиційна політика України за умов переходу до ринку. Політику держави щодо механізмів здійснення інвестиційної діяльності, а також пріоритетних напрямів інвестицій називають інвестиційною політикою; це найважливіша складова економічної політики держави. Особливість інвестиційної політики держави в Україні визначається ситуацією, яка склалася в ...