Search:

Аналіз географічних карт


Табл.3. Захворювання за окремими класами хвороб

Захворювання на злоякісні новоутворення

1990 р.

1995 р.

1996 р.

1997 р.

1998 р.

1999 р.

2000 р.

Кількість хворих

з діагнозом, що встановлений вперше

всього

3091

3438

3442

3248

3406

3549

3701

на 100 000 чоловік населення

216,6

236,0

236,0

223,5

235,9

245,4

256,9

Кількість хворих, які перебувають на обліку у медичних закладах

всього

13079

14297

14177

14426

14617

15246

16283

на 100 000 чоловік населення

916,7

981,5

974,0

992,6

1012,7

1054,0

1128,1

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Поняття природного середовища

Природне середовище - це мегаекзосфера постійних взаємодій і взаємопроникнення елементів і процесів чотирьох її складових екзосфер (приповерхневих оболонок, геосфер): атмосфери, літосфери, гідросфери й біосфери - під впливом екзогенних (зокрема космічних) та ендогенних факторів і діяльності людини. Кожна з екзосфер має свої складові елементи, структуру та особливості. Три з них - атмосфера, літосфера й гідросфера - утворені неживими речовинами і є ареалом функціонування живої речовини - біоти - головного компоненту ...

Озон та життя

Надзвичайну важливість не тільки для історичної геології, а й для сучасної людини має питання про співвдношення життя та озона, що є в атмосфері. Можна вважати, що життя — рослинний та тваринний світ — зміг розвинутися на Землі тільки тогді, коли виник достатньо потужний «озоновий щит», що захищає її від ультрафіолетової радіації Солнця. Зрозуміло, що процей щит ми маємо піклуватися і зараз. Хоча вік Землі оцінено зараз доволі точно - біля 4,5-10 9 років,про первинну атмосферу Землі нам відомо дуже мало. Якщо Земля виникла ...

Вплив діяльності людини на довкілля

В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємов­ідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, ...