Search:

Екологічні проблеми

Реферати » Географія » Екологічні проблеми

вступ

Це одна з найгостріших проблем людства.

На кожного жителя Землі припадає більше 20 тонн на рік промислових та ін­ших відходів.

В атмосферу щорічно потрапляє більш 200 млн тонн окислів сірки та азоту -складних забруднювачів, особливо шкідливих для людей. Велику небезпеку несуть людству промислові аварії. У квітні 1986 р. на Чорнобильській АЕС відбулася найбільша глобальна екологічна катастрофа техногенного походження. У взаєминах між суспільством і природою відбувся якісний стрибок, коли господарські навантаження почали перевищувати можливості природних систем до само­очищення. У результаті погіршився стан навколишнього середовища.

Основними напрямками погіршення якості навколишнього середовища є:

1. Парниковий ефект.

Діяльність людей порушує природну рівновагу в атмосфері. Надлишки вуглекислого газу від згорання вугілля, нафти, природного газу зосеред­жуються в атмосфері і утримують багато тепла. Фахівці стверджують, що за таких темпів накопичення до 2070 р. температура в середньому підвищиться на 3°С. Найбільше потепління буде на полюсах. Це призведе до танення льоду у Світовому океані, що підвищить рівень води на 50 - 100 см. У результаті значні площі на Землі будуть затоплені.

2. Руйнування озонового шару.

Озоновий шар утворився над поверхнею Землі дуже давно (570 - 400 млн років тому) на висоті від 10 до 50 км. На початку 70-х років XX ст. з'явилася загроза озоновому шару від господарської діяльності людини. А вже у 80-ті роки виникли «озонові діри» - руйнування озонового шару (особливо над Антарктидою). Причиною цього є господарська діяльність людини і природні цикли.

3. Знищення лісів.

Сучасне знищення лісів йде швидкими темпами. Особливо загрозливе становище в зоні тропічних лісів Амазонії, де щорічно вирубують близько 17 млн га. За таких темпів через 50 років може відбутися їхнє повне знищення. В Африці протягом XX ст. площа лісів скоротилася вдвічі. Ліси -це «легені планети», вони забезпечують Землю киснем. Наша планета втрачає лісовий покрив практично в усіх регіонах світу.

4. Процес утворення пустель.

Цей процес відбувається в результаті нераціо­нальних і екстенсивних методів експлуатації ґрунтів, перевипасу худоби, знищення рослинності. Щорічно із сільськогосподарського виробництва вилучається близько 6 млн га земель. Особливо сильно процес утворення пустель проявляється у північних районах Африки.

5. Дефіцит прісних вод.

Щорічно у водойми потрапляє величезна кількість неочищених стічних вод. До найбільш забруднених річок і озер світу відносять: Дніпро, Дунай, Волгу, Рейн, Сену, Міссісіпі, Аральське, Ладозьке, Балхаш, Великі північноамериканські озера. І ще на екологію впливають глобальні проблеми людства бо: Сучасне світове господарство характеризується тісним процесом взаємодії суспільства і природи. У результаті такої взаємодії руйнуються взаємозв'язки компонентів природних комплексів, порушується природна рівновага. За сучасних масштабів виробництва кількість викидів за одиницю часу перевищує можливості їхньої нейтралізації природою. Виникли проблеми, які торкаються взаємин між суспільством і природою, між окремими країнами, питання спільного розв'язання ресурсозабезпеченості. Такі проблеми мають глобальний характер. Поняття «глобальний» (від франц. «£ІоЬа1» - загальний, від лат. «£ІоЬиз» - куля) - означає всесвітній, загальний. Подібні проблеми називають глобальними з кількох причин:

- вони стосуються всього людства і торкаються інтересів і доль усіх країн і народів;

- вони завдають значних економічних і соціальних збитків;

- для їхнього розв'язання потрібно співробітництво у світовому масштабі, спільні дії всіх країн і народів.

Кількість глобальних проблем різна. Вчені налічують від 10 і більше 40 глобаль­них проблем. У другій половині XX ст. фахівці провели класифікацію глобальних проблем, об'єднавши їх у декілька груп. До першої групи відносяться проблеми політичного, соціального та економічного характеру (збереження миру на Землі, забезпечення пропорційного розвитку господарства світу); до другої групи віднесені проблеми природно-економічного характеру (економічна, екологічна, сировинна, продовольча, освоєння Світового океану); до третьої групи віднесені проблеми соціального характеру (демографічна, міжнаціональна, охорона здоров'я, регіональні конфлікти, проблеми біженців); у четверту групу потрапили проблеми наукового характеру (мирне освоєння космосу, дослідження внутрішньої будови Землі, довгострокові кліматичні прогнози).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Екологічні проблеми

вступ Це одна з найгостріших проблем людства. На кожного жителя Землі припадає більше 20 тонн на рік промислових та ін­ших відходів. В атмосферу щорічно потрапляє більш 200 млн тонн окислів сірки та азоту -складних забруднювачів, особливо шкідливих для людей. Велику небезпеку несуть людству промислові аварії. У квітні 1986 р. на Чорнобильській АЕС відбулася найбільша глобальна екологічна катастрофа техногенного походження. У взаєминах між суспільством і природою відбувся якісний стрибок, коли господарські навантаження ...

Білорусь. Економіко-географічна характеристика

Площа - 207,6 тис. км2. Населення - близько 10 млн чоловік. Столиця - Мінськ. Білорусь - одна з пострадянських країн, що знаходилася на крайньому заході колишнього СРСР, перебуваючи в центрі Європи. Білорусь протягом історії свого розвитку була ареною військових змагань між Росією та іншими великими державами. Сучасна територія країни сформувалася в основному в 1939 p., коли Польща змушена була повернути західні білоруські землі. Країна не має виходу до моря знаходиться на перехресті транзитних шляхів Центральної і Східної ...

Грунти рівнин України і їх основні особливості

Грунти рівнин України розміщенні в основному в таких природних зонах, як Степ, Лісостеп і частково Полісся. Тому дослідимо особливості грунтів цих природних зон (за вийнятком грунтів гірських областей – область Криму тощо). Найбільш характерною особливістю кліматичних умов Степу є перевага кількості вологи, яка випаро­вується, над кількістю опадів. Гідротермічний коефіцієнт <1,0, а в південно-східній частині зони може зменшуватися до 0,3-0,4. Кількість опадів становить 350-450 мм. Рельєф території зони майже рівнин­ний, ...