Search:

Екологічні проблеми

У XXI ст. прогнозується загострення продовольчої проблеми, проблеми забезпечення водою, ліками, сировиною, енергетичними ресурсами.

6.Чорнобильська катастрофа як екологічна проблема.

Дуже важлива проблема – запобігання можливим не­гативним наслідкам впливу людини на довкілля, про що переконливо свідчить катастрофа на Чорнобильській АЕС, що сталася 26 квітня 1986 р.

Чорнобильська АЕС розташована в густонаселеному районі північної частини Київської області. Неподалік від АЕС (близько 100 км) знаходиться столиця України – м. Київ (2,6 млн чол.), обласні центри Чернігів та Жито­мир, розгалужена мережа малих і середніх міст та посе­лень міського типу, сільських населених пунктів. Побли­зу протікають третя за величиною річка Європи – Дніпро та її найповноводніша притока Прип'ять. Уздовж Дніпра розташовані десятки великих і середніх міст України: Київ, Канів, Черкаси, Кременчук, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Нікополь, Херсон і багато інших. Дніпровська вода надходить у Харків, Кривий Ріг, міста Донбасу, Крим та ін.

У перші години після катастрофи радіоактивні речовини поширювалися у західному напрямі, 26-27 квітня – у північно-західному, а 29 квітня – у північно-східному. Вранці ЗО квітня напрям вітру змінився, почали забрудню­ватися райони, розміщені на південний схід від АЕС, у тому числі Київ. Отже, у перші дні після катастрофи, коли викидання радіоактивних речовин було найінтенсивнішим, вони здебільшого осідали у північно-західних регіонах України, на південному заході та півдні Білорусі.

Значні викиди радіоактивних речовин відбувалися у травні – червні і в наступний період (аж до спорудження над реактором спеціального саркофага). У зв'язку з високим рівнем радіації було відселено мешканців з 30-кілометрової зони навколо станції і встановлено так звану зону відчуження.

Смуга найбільшого радіаційного забруднення простя­гається на захід від м. Прип'яті. Інтенсивність забруднен­ня з просуванням на захід зменшується.

Підвищений радіаційний фон спостерігався на великій території України. Зменшення цього фону, всебічна допо­мога потерпілим, надійне укриття зруйнованого четверто­го блока Чорнобильської АЕС, посилення екологічної безпеки на діючих атомних станціях – найважливіша екологічна проблема України. Перший крок уже зроблено: 15 грудня 2000 р. назавжди зупинено роботу Чорнобиль­ської АЕС.

Несвоєчасне розв'язання багатьох інших природоохо­ронних проблем може призвести і, як свідчить практика, нерідко призводить до порушення екологічної рівноваги в природі, здатне спричинити великі катастрофи.

Особливу увагу слід звернути на дніпровські водойми, якими підтоплено, засолено і тому практично виведено з

сільськогосподарського обігу сотні тисяч гектарів колись родючих ґрунтів. Крім того, у Дніпрі з'явилися синьо-зелені водорості, які різко погіршили якість водних ресурсів. Реальною також є небезпека можливого прориву дніпровських гребель, особливо Київського і Дніпровсько­го (Запоріжжя) водосховищ, що неминуче викликало б миттєве затоплення великих площ низовинної Лівобереж­ної України, в тому числі Києва, призвело б до великих руйнувань і людських жертв. Це також одна з надзвичай­но серйозних екологічних проблем України.

Великого значення набуває раціональне використання й охорона від забруднення поверхневих вод Українських Карпат. Прискорений розвиток у Передкарпатті промисло­вості, особливо великих хімічних підприємств, а також потреби у воді прилеглих або неподалік розташованих міст веде до збільшення обсягів використання водних ресурсів. Першочергового значення набуває організація надійного захисту багатьох районів Передкарпаття і Закарпаття від великих повеней.

Актуальним є поліпшення екологічної ситуації в Чорному та Азовському морях. На екологію Чорного моря впливають не лише безпосередньо прилеглі до нього території. Великі і повноводі річки (Дунай, Дніпро, Дністер та ін.) приносять у цей басейн багато шкідливих речовин з величезних площ.

Найбільше забруднює Чорне море друга за величиною річка Європи – Дунай, яка збирає води з багатьох інду­стріально розвинутих країн Центральної та Західної Європи. Саме тому набуває першочергового значення співробіт­ництво всіх придунайських країн для розв'язання проблем екології Дунаю. Особливо небезпечна ситуація склалася в Чорному морі ще й тому, що тут різко зменшилася товща верхнього шару води, що не містить сірководню.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Мазурські озера

Мазури (так польською мовою “звучать” Мазурські озера) – слово, що відразу асоціюється з літом, з просторими голубими плесами озер, білими парусами, дрімучими лісами, повними звірів, з природою та сільським краєвидом, незайманим цивілізацією. Мазури пропонують: аматорам парусного спорту – широкий водний простір та сприятливі вітри, любителям природи – безлюдні куточки з дикими звірами, дослідникам історичних слідів – багатоетнічне минуле, зачароване у чисельних будівлях та легендах, шукачам вакаційних пригод – строкатий ...

Вулкани

Однією з проблем, вивчення якої дає змогу порівняти процеси, що відбува­ються на планетах, з земними процесами, є проблема вулканізму. Вулканічні процеси — це один з характерних проявів внутрішнього життя нашої планети. Про масштаби земного вулканізму говорить хоча б той факт, що на Землі налічується близько 540 діючих вулканів, тобто таких вулканів, які хоча б раз вивергалися на пам'яті людства. З них 360 знаходяться в так званому Вогненному поясі навколо Тихого океану і 68 — на Камчатці та Курильських островах. Ще ...

Загальний огляд планети Земля

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ Земля. Вигляд з космосу. Земля (від слов'янського зем - підлога, низ) - одна з дев`яти планет Сонячної системи. За розміром і масою планета Земля займає п'яте місце серед великих планет, але з планет так званої земної групи, до якої також входять Меркурій, Венера і Марс, вона є найбільшою. Найважливішою відмінністю Землі від інших планет Сонячної системи є існування на ній життя. Умови для розвитку життя на найближчих до Землі тілах Сонячної системи несприятливі; населені тіла за ...