Search:

Екологічні проблеми

У справі природоохоронної пропаганди та екологічного виховання населення багато можуть зробити школярі. Шкільні секції Українського товариства охорони природи організовують роботу «зелених патрулів» (загони учнівської молоді, що беруть участь у пропаганді, охороні рослинності і тваринного світу), «голубих патрулів» (допомагають охо­роняти і примножувати рибні багатства країни), «шкільних лісництв» (набувають навичок ведення лісового господарст­ва), а також загонів по боротьбі з ерозією ґрунтів та ін.

Чорнобиль і досі дає про себе знати. Радіоактивне забруднення величезних територій, рік і озер, міст та сіл (в радіусі тридцяти кілометрів від Чорнобиля і досі ніхто не живе) —це лише частина трагедії. Головним на Землі лишається людське життя, і саме воно опинилося під загрозою. Ні для кого не є секретом, що після. Чорнобильської трагедії померло багато людей, ще більше захворіло, і страшні показники продовжують неухильно зростати. У дорослих частота рако­вих захворювань підвищилась у два-три рази,, у дітей –в десятки разів. Відбуваються послаблення імунної системи, змінюється склад крові, генетичний код. Особливо страшно це відбилося на дітях –скільки мутацій, неймовірних захво­рювань, численних порушень функцій організму . А решта саркофагів і досі стоять –стоять страшним пам'ятником людсько­го горя Чорнобиль назавжди залишиться в наших душах чорною, страшною безоднею.

Висновок.

Ми живемо в епоху бурхливого розвитку цивілізації. Небаченими досі швид­кими темпами йде зростання великих та малих міст, розширюється промислове будівництво, збільшується кількість населення, зростає експлуатація всіх при­родних ресурсів. У зв'язку з цим охорона навколишнього середовища стала для людства однією з найважливіших, злободенних проблем.

Прозоре чисте повітря, блакитні ріки, озера, джерела, величні ліси, квіту­чі гаї захищені від водної та вітрової ерозії поля –все це величезне багатство може зникнути, якщо людство не схаменеться. Багатогранно використовуючи природні ресурси для потреб суспільства, нам треба діяти так, щоб не завдати шкоди, а навпаки, всебічно поліпшувати та примножувати можливості природи. Ми повинні жити не лише сьогоднішніми потребами, а й дбати про стан при­роди завтрашнього та майбутніх днів.

Люби природу не як символ

Душі своєї, Люби природу не для себе,

Люби для неї.

(М. Рильський)

Здавна люди ставилися до природи з повагою (первісні люди навіть обожнювали її, наділяючи неживі предмети, наприклад, камінь, душею). А як щедро оспівана вона у народних піснях.

Місяць на небі, зіроньки сяють, Тихо по морю човен пливе. В човні дівчина пісню співає, А козак чує, серденько мре.

Люди часто забувають або, швидше, не помічають того, наскільки щедра наша Земля: рослини та дерева дають нам змогу дихати чистим повітрям, поля годують нас хлібом та овочами, водоймища –рибою, на луках пасуться тварини, що да­ють молоко, м'ясо, вовну. Але чутно вже перші дзвіночки, які можуть перетвори­тися на могутні набатні дзвони; з Дніпра виловлюють риб-мутантів, з'являються овочі ненормальних розмірів. Не кажучи вже про те, що кожного року десятки, якщо не сотні видів рослин та тварин потрапляють до Червоної Книги, тобто їм загрожує небезпека повного зникнення. А скільки їх вже щезло .

Необхідно пам'ятати про те, що людина –лише один із видів живих істот на Землі, і якась маленька комашка має не менше право на життя, ніж людина, а може, й більше, тому що жодна тварина не .завдає шкоди навколишньому се-редогищу так, як це робить людина. ,

Чого хвилюються народи

І люди замишляють зло?

Хто їм сказав: «Вінець природи»?

Хіба для них її чоло?

(Л. Костенко)

І, здається, Земля надсилала людству вже багато застережень: Хіросима та Нагасакі, Чорнобильська катастрофа . Зараз відбувається руйнування озонового шару, людству (і всій Землі) загрожує глобальне потепління, і все це неминуче відіб'ється на кожному з нас. Ми не можемо не помічати, що з кожним, ро­ком збільшується кількість людей, які страждають на смертельні хвороби, такі, як рак та СНІД, та помирають від них, а лікарі та вчені досі не виявили причин виникнення цих хвороб і способів їх лікування. То невже і це не може припи­нити нашого недбалого ставлення до природи?!

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Географічне положення, ресурси, населення Латинської Америки

Латинська Америка - регіон, що розташований на території двох конти­нентів - Південної Америки та Північної Америки. Завдяки багатству різно­манітних ресурсів його називають «коморою світу». Корінні жителі створили тут самобутні держави, які в XVI ст. були знищені європейськими завойовниками. Нова і новітня історія творилися з участю переселенців з Іспанії, Пор­тугалії та інших європейських країн. Протягом історії регіон називався по-різному - Лібероамерика, Індоамерика, Іспанська Америка, Сучасна назва - Латинська Америка ...

Грунти рівнин України і їх основні особливості

Грунти рівнин України розміщенні в основному в таких природних зонах, як Степ, Лісостеп і частково Полісся. Тому дослідимо особливості грунтів цих природних зон (за вийнятком грунтів гірських областей – область Криму тощо). Найбільш характерною особливістю кліматичних умов Степу є перевага кількості вологи, яка випаро­вується, над кількістю опадів. Гідротермічний коефіцієнт <1,0, а в південно-східній частині зони може зменшуватися до 0,3-0,4. Кількість опадів становить 350-450 мм. Рельєф території зони майже рівнин­ний, ...

Охорона грунтів

Грунт - основний компонент наземних екосистем, що утворився протягом геологічних епох в результаті постійної взаємодії біотичних і абіотичних факторів. Як складний біоорганомінеральний комплекс грунти є природною основою функціонування екологічних систем біосфери. Важливою властивістю грунтів є їх родючість. Завдяки їй грунти є основним засобом виробництва в сільському та лісовому господарствах, головним джерелом сільськогосподарських продуктів та інших рослинних ресурсів, основою забезпечення добробуту ...