Search:

Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

Реферати » Економіка підприємства » Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

Кіровоградський державний Затверджую

технічний університет

Факультет економіки _______________________

Кафедра “ Фінанси та планування ” (підпис, прізвище, ім’я, по батькові)

Спеціальність 7.050104 “___” ____________1999 р.

ЗАВДАННЯ

на виконання дипломної роботи

студенту Подплєтньому Валерію Володимировичу

Факультет економіки група ФК-94-2

Тема дипломної роботи: Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів

затверджена наказом по університету № 295-02 від “ 25 ” грудня 1998 р.

Термін здачі роботи:

керівникові “ 25 ” травня 1999 р.

рецензенту “ 21 ” травня 1999 р.

Назва розділів дипломної роботи

Строки виконання

Сутність та необхідність місцевих

Бюджетів

01.02.99 р.

Аналіз формування і виконання місцевих

бюджетів на прикладі бюджету Новгород-

ківського району

22.02.99 р.

Пропозиції щодо вдосконалення процесу

формування і виконання місцевих бюджетів

22.03.99 р.

Перелік графічного матеріалу ( таблиці, рисунки ): Таблиць - 17, рисунків – 5.

5. Консультації з роботи

Розділ

Консультант

Дата, підпис

завдання видав

завдання прийняв

Перший розділ

доц. Пальчевич Г.Т.

Другий розділ

Тимченнко Н.Д., нач. бюджетної інс-пекції райфінвідділу

Третій розділ

доц. Пальчевич Г.Т.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 


Подібні реферати:

Соціально трудові відносини

ЗМІСТ Вступ .…………………………………………………………… 3 Поняття «ефективність праці»………………………………….4 Сутність та значення продуктивності праці………………… .5 Методи визначення продуктивності праці…………………….9 Джерела стимулювання продуктивності праці……………… 13 Фактори росту продуктивності праці…………… ………… .15 6. . Мотивація праці працівників як фактор підвищення її продуктивності………………………………………………… 18 Резерви росту продуктивності праці………… .21 Висновки .……………………………………………………………24 Список використаної літератури .……………………………… 25 Вступ Мета ...

Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення

ЗМІСТ Вступ Розділ І. Мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства. Розділ 2. Аналіз фінансового стану підприємства за 2001-2002 роки. 2.1. Аналіз загального фінансового стану та його фінансової стійкості. 2.2. Оцінка ліквідності балансу. Розділ 3. Напрямки покращення фінансового стану підприємства у наступному періоді. Висновки Література Додатки ВСТУП Протягом останніх років тривало становлення ринкової системи господарювання. Активніше здійснювалися економічні реформи, виявлено нові аспекти ...

Ефективність використання оборотних фондів

Раціональне та економне витрачання окремих елементів оборотних фондів підприємств має неабияке економічне значення. Це зумовлюється пос­тійним збільшенням абсолютного споживання сировини, матеріалів, енергії для виробництва продукції в різних галузях народного гос­подарства, переважаючою часткою матеріальних витрат у загальній її вартості. Економія матеріальних ресурсів, що характеризується зниженням абсолютної та питомої витрати окремих видів ресурсів, дає змогу з такої самої кількості сировини й матеріалів виготовля­ти ...