Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Приклад розрахунку. Зарплата працівника в 1990 р. складала 160 одиниць, в 1995 р. 270000.

Індекс реальних доходів ==240000

Друга частина завдання.

Протягом 1995 р. загальний рівень цін на споживчі товари виріс в 3,1 рази, а грошові доходи – 2,2 рази. Розрахуйте рівень реальних доходів у кінці 1995 р. по відношенню до 1994 р. На скільки відсотків знизились реальні доходи в 1995 р.?

Використайте для рішення формулу:

Індекс реальних доходів =

Третя частина завдання:

Рівень цін 1993 р. приймемо за 100%. В 1994 р. індекс цін дорівнював 320, в 1995 р. – 992.

Визначіть інфляцію 1995 р. відносно 1994 р.

Контрольні питання:

З яких фаз складається економічний цикл? (спад, депресія, відживлення, підйом). Короткі і довгі циклічні хвилі. (˜40-60 років. Підйом закінчується бумом.

Що таке валовий і чистий національний прибуток? Потенціональний ВНП? (ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених в країні за рік (без проміжних). Наприклад: у вартості машини шини коліс не враховуються, щоб не враховувати 2 рази – чистий нац. дохід).

Що таке дефлятор ВНП? (ВНП – аморт. відрахування).

Деф.=

Деф. показує зміни загального рівня цін або цінностей грошей.

4.Види безробіття. (фракційне, структурне, циклічне).

Рівень? =

5.Як визначити інфляцію?

6.Причини інфляції? (дефіцит державного бюджету, монополія, високий рівень воєнної економіки, притоки іноземної валюти, товару).

7.Характеристика індексу споживчих цін і дефлятора ВНП, як показники інфляції.

Інфляція цін даного року =

Деф. =

8.Якіф економічні і соціальні наслідки інфляції? (економічні – невизначеність в ек. в майбутніх цінах; соціальний ріст вартості життя, банкрутство банків. безробіття).

9.Яка політика практикується під час інфляції і безробіття? (перекваліфікація, якість інформації про роб. місць, контроль над зарплатою і цінами, антимонополістична політика).

Тема ІІ-5. Умови макроеномічної рівноваги.

Необхідність державного втручання.

Сукупний попит і сукупна пропозиція діють на встановлення рівноваги загального рівня цін і рівноваги об’єму виробництва в економіці в цілому.

1.Совокупний попит показує той об’єм національного продукту (товарів і послуг), який споживачі, підприємства і уряд (держ. замовлення) готові купити при любих можливих рівнях цін. Отже, чим нижчий рівень цін, тим більший буде попит і навпаки.

Фактори сукупного попиту (не цінові):

З ростом доходів при тих же цінах попит на всі товари піднімається;

Якщо люди чекають росту цін, попит на всі товари піднімуться;

Ріст податків понизить попит;

Ріст державний замовлень веде до збільшення попиту на товари;

Зменшення податків підвищить попит на інвестиційні ресурси.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Предмет і методи економічної теорії

ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Виникнення та еволюція економічної науки. Об'єкт економічної науки та її предмет. Структура предмета як єдність політекономії, макроекономіки, мікроекономіки та міжнародної економіки. Економічні категорії та закони. Особливості механізму , функціональ­ного використання економічних законів на мікро- та макрорівнях, у світогоcпо-дарському середовищі. Методи пізнання економічних процесів. Загальнонаукові методи. Спе­ціальні методи. Функції економічної науки: теоретико-пізнавальна, ...

Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку ...

Відносини власності

Питання для розгляду ·Які є функціональні форми власності ·Що є домінуючим об'єктом власності У чому полягають особливості землі та інформації як об'єктів власності · Які переваги корпоративної форми власності 1. СУТНІСТЬ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ Фундаментом усієї системи економічних відносин є відноcини власності. Розрізняють економічну та юридичну трактовки власності. З економічної точки зору власність відображує, з одного боку, відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, га з іншого — спосіб ...