Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Сукупний попит + споживчі розходи + інвестиції + держ. закупки.

Діючи хоча б на одну із 3-х складових сукупного попиту, держава може його збільшити (це думка кейнсіанців).

Монетаристи рекомендують регулювати сукупний попит шляхом дії кількості грошей в обороті.

Кількість грошей в обороті =

Звідки,

вартість ВНП = кількості грошей х кількість оборотів грошової одиниці,

це та кількість, яка є у населення для покупок виробничих

благ, тобто це сукупний попит. Вартість ВНП буде залежати

від сукупного попиту (це думка монетариста).

Отже, Кейнсіанська школа – це державне регулювання на ринку попиту і пропозиції для забезпечення повного використання ресурсів і повної зайнятості.

Монетаристська школа - це саморегулюючий ринок і державне втручання повинно бути зведеного до мінімуму.

Згідно поглядів кейнсіанської школи зарплата і ціни мало еластичні (більш стійкі) в залежності від зміни попиту і вони в короткому періоду (при зміні попиту) приводять до росту виробництва з попередніми цінами і зарплатою.

Згідно поглядів монетаристів ціни і запрала знаходиться у висок еластичній залежності від зміни попиту.

Розглянемо кожну концепцію.

Фіскальна політика кейсіанство і регулювання сукупного попиту.

Фіскальна політика – це бюджетна політика, направлена на зміну сукупного попиту шляхом зміни державних розходів і податків. Зменшення податків з населення – збільшить споживчі розходи. Зменшення податків з прибутків підприємств корпорацій приведе до росту інвестицій.

Ріст дер закупок стимулює виробництво, інвестиції.

Розрізняють недискримінаційну і дискримінаційну фіскальну політику.

Недискримінаційна фіскальна політика, впроваджені стабілізатори.

Впроваджені стабілізатори – це автоматично діючі норми, які вступають в дію без необхідності прийняття додаткових заходів з боку уряду.

До них відноситься податкова система, в першу чергу прогресивні податки. По мірі росту ВНП в період розквіту податкові поступлення автоматично підростають, що стримує економічне піднесення і навпаки.

Трансферні платежі (соціальні виплати: по безробіттю, по бідності, субсидії) мають протилежний характер. Вони скорочуються під час економічного піднесення і збільшуються під час спаду виробництва, внаслідок чого споживчі розходи збільшується , це стимулює попит і забезпечує загрузку додактових потужностей. Встроєні стабілізатори здатні зменшити коливання національного доходу приблизно на 1/3. Для більш відчутних дій в темпах розвитку виробництва, інфляції і зайнятості потрібні дискримінаційні фіскальні заходи. Це політика свідомої маніпуляції бюджетом, з метою зміни реальних об’ємів виробництва і зайнятості, контролю над інфляцією і прискорення економічного росту, шляхом зміни податкових ставок, податкової структури і величини розходів.

Кейнсіанська політика – регулювання сукупного попиту з допомогою фіскального (бюджетно-податкової) і кредитно-грошового впливу.

При спаді виробництва кейсіанці рекомендують:

а)збільшити державні розходи на закупку товарів і послуг, щоб компенсувати недостатній попит, не боячись при цьому дефіциту бюджету і інфляції.

б)зменшити податкові ставки на особисті доходи і на прибуток, щоб стимулювати інвестиції.

в)державі створювати робочі місця.

г)впливати на норму банківського проценту з метою більш дешевого кредитування і розширення інвестицій.

При піднесенні виробництва зробити навпаки а, б, в, г.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Фонди підприємства

1. ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ СУТНІСТЬ ФОНДІВ Виробниче підприємство не може діяти, не маючи засобів виробництва. Саме вони є матеріальною основою фондів. Термін «фонди» походить від латині і дослівно означає основа. Це дійсно основа продуктивної діяльності підприємства. Без неї немає основ­ної ланки національного господарства. Без неї немає і власності, тому що спочатку потрібний об'єкт привласнення. Деякі економісти замість поняття «фонди» вживають поняття «капітал». Обидві категорії мають право на ...

Безробіття, повна і неповна зайнятість

План Вступ Розділ 1. Суть і причини безробіття. Розділ 2. Форми і рівні безробіття. Повна і неповна зайнятість. Розділ 3. Проблеми безробіття та зайнятість в Україні. Висновки Вступ Праця і земля – два основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі інші фактори – капітал, організація, інформація – це справа рук і розуму людини. Тому суспільство на всіх етапах розвитку цікавило питання про ефективність використання робочої сили. Емпіричним шляхом доведено, що 1% зростання безробіття ...

Ринкова система і організація підприємництва

Ринкова система і організація підприємництва Ринкова система і важливі питання економіки. Суб’єкти ринкової економіки. Приватизація і її форми. Література, тести, контрольні питання. Ринкова система і важливі питання економіки. Ринкова система – це система вільної підприємницької діяльності. Вона охоплює питання: Скільки товарів і послуг необхідно виробляти. Що треба виробляти. Як треба виробляти продукцію. Куди і кому реалізувати продукцію. Як удосконалювати виробництво. Ринкова система – це механізм зв’язку попиту і ...