Search:

Ринкова система і організація підприємництва

В економічній літератур Кейнса звали людиною, яка відкрила дорогу капіталізму в ХХ ст.. Його політика широко практикувалась після ІІ-ї світової війни, внаслідок чого економіка швидко ожила. В 60 р. ХХ ст.. після надмірного дефіциту бюджету в конкретних країнах на озброєння (холодна війна) Кейнсіанські методи регулювання стали критикувати.

3.Монетаризм і регулювання сукупного попиту. Мільтон Фрідмен і його школа.

В 70-х роках причиною інфляції і зниження темпів росту економіки почали вважати втручання держави.

На чолі наступу на кейсіанство стала чикагська школа, лідером якої був Мільтон Фрідмен. Головна ідея його теорії: тільки гроші мають значення, все залежить від кількості грошової маси в країні. Головне, по Фрідмену: державі не втручатись у стихійний механізм ринку, механізм цін. Важливою функцією ціни є передача інфляції, щоб вона своєчасно поступила до того, хто її може використати. Цінова система вирішує це автоматично.

На думку Фрідмена, ринковий механізм не тільки найкращим способом розприділяє ресурси між галузями, але й роз приділяє доходи між власниками ресурсів: землі, капітальних споруд, людського капітул. Одні наслідують від батьків капітальні блага, інші – своїми здібностями, кожний діє у відповідності з тим, що має, і багато залежить від того, як примінити свої здібності чи свій капітал. Держава по Фрідмену, мінімально повинна втручатися в економічну і соціальну сферу, хіба тільки контролювати пропозицію грошей, щоб не допустити різких спадів в кількості готівки і кредитних грошей, тоді стабільність економічного розвитку буде забезпечена. Монетарна концепція особливо ефективна у боротьбі з інфляцією при невеликому спаді.

Правила монетаристів грошовішої політики.

Постійно підтримувати темпи росту грошової маси. Вони повинні бути достатньо низькими, щоб не допустити значної інфляції від 2,5 до 8%. Нижче цих границь може пройти скорочення виробництва.

Ця концепція стала використовуватися на початку 80-х років ХХ ст. в усіх розвинутих країнах.

У 80-х роках політика моніторингу проводилась особливо у США і Великобританії. З ростом безробіття і економічними спадами, скороченням розходів на соціальну програму населення, ростом дефіциту бюджету виявилась, що грошова політика здатна позитивно впливати на економіку під час невеликих спадів.

Монетаризм в умовах України на початку 90-х р.

Грошове регулювання можливе лише при наявності розвинутого ринку і її структури та ринкових інститутів: банки, біржовий і не біржовий ринок, різні засоби платежів (готівка, чеки, депозити, векселя), ринок капіталу, курс валюти і ін.

В Україні, де цього немає в достатньому розвитку, монетаризм не дасть результатів, так як монетарне регулювання – це пряме обмеження платоспроможності господарств, штучно доводячи їх до банкрутства.

Навіть у високого розвинутих капіталістичних країнах, які володіють сильними важелями саморегулювання і то існує обмежений діапазон переміщення його – в основному, для боротьби з інформацією при умові відсутності глибокого спаду економіки і падіння курсу національної валюти. З 1991 – 1995 р. в Україні спад виробництва перевершив більшу половину. У багатьох підприємствах це привело до технологічного розпаду. Цьому посприяли романтики монетаризму.

4.Критика фіскальної монетарної політики.

Як фіскальні важелі, так і немонетарні на ділі вимагають серйозного і глибокого погодження із компетентними економістами і прийняття необхідних законів, причому своєчасних. Часто приймаються рішення не для людей, а вигоди окремих або невеликої групи людей, які при керівництві.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Формування роздрібної ціни на ПММ

База оподаткування операцій з продажу товарів визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком ПДВ, який враховується в ціні товарів. Розглянемо порядок формування роздрібної (продажної) ціни одиниці умовного палива на прикладі. № з/п Показники Сума, грн. 1 Ціна постачальника на одиницю палива, без ПДВ 1,00 2 Торгова націнка 0,20 3 7 ...

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

ПЛАН Вступ._____________________________________________________3 Методологічні основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків. Сутність і види векселів._______________________________5 Вексельне право та його основні системи._______________13 Учасники вексельної схеми взаєморозрахунків, організація та технологія.__________________________________________24 Дослідження досвіду використання вексельної форми в Україні. Обіг векселя для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької ...

Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку ...