Search:

Ринкова система і організація підприємництва

7.Інституціонально-соціологічний напрямок економічної думки. Джон Гелбрейт і його школа.

Наголос робиться на розширення державою соціальних програм, збереження екології, збереження гарантійного доходу кожному члену суспільства незалежно від трудового вкладу (школа Джона Гелбрейта). Він з’єднував політекономію і економічну політику з соціологією. Цю мету, по Гелбрейту, можна досягнути при вирішальній ролі крупних корпорацій.

Він проповідував теорію свідомого регулювання економіки. Рекомендував впровадити прогресивне оподаткування, Гелбрейт прихильник мирної соціалізації суспільства, ввівши термін “новий соціалізм” на підставі свідомого розуміння підприємств. Теорія Гелбрейта і його прихильників в більшій мірі направлена на майбутнє, відрізняється соціальною відповідальністю за збереження довкілля, за соціальну гармонію і мир.

8.Модель народного капіталізму. Робітнича власність.

Представниками цієї ідеології були американські вчені Л. Келсо і М.Адлер, які створили теорію “капіталістичної революції”. Вони вважали, що бідою капіталізму є не приватна власність, а висока її концентрація. На їх думку потрібно власність широко розподілювати серед трудового народу, що забезпечить кожному свободу і необхідний рівень життя, Робітники викуповують власність і через підвищення продуктивності праці, участі в управлінні підприємствами сприяють росту прибутків (закриті акціонерні товариства).

В Росії цю модель впроваджував С.Федоров у системі очної хірургії. Кожний, хто був задіяний в операції, від прибиральниці до лікаря, одержував певний відсоток оплати. Продуктивність праці зросла в 4 рази, якість – у 12 раз. Всі працівники – власники акцій. При виході на пенсію працівник може продати свій пакет акцій – за 200-300 тисяч доларів. Маючи такі гроші можна жити на проценти.

9.Роль держави у змішаній економіці. Уроки реформ в Україні.

Важливим завданням держави є не тільки контроль за рівнем зайнятості і інфляції, темпами економічного росту, алей:

1.забезпечення правової бази для функціонування ефективної ринкової економіки;

2.захист конкуренції; антимонопольне законодавство;

3.перерозподіл доходів серед населення;

4.забезпечення переливів ресурсів у стратегічно важливі галузі, захист навколишнього середовища;

5.розвиток експорту.

На Україні в період проведення реформ привілегіювала думка про повну свободу суб’єктів ринкової економіки від держави (відмовлення від державних замовлень, державної підтримки с/г і ін.).

Крім цього в Україні почали дуже легко позбавлятись, шляхом приватизації, найбільш дохідливої частини державної власності (енергетичної, стратегічної, воєнної), чим підривалася економічна основа держави. Цього ніколи не робили в ринковій економіці держави Заходу. Навпаки, вони посилюють роль держави і її контроль. Україні також необхідно задіяти роль держави, особливо роль державного попиту для стимулювання виробництва у ключових галузях, які визначають економічний ріст, встановити контроль над ціноутворенням. Навести порядок в системі управління державною власністю і державними фінансами, щоб сконцентрувати засоби у держави, фінансово-промислових групах, як орієнтовані на ріст, а не на спекуляцію. Відмінити всі незаконно встановлені пільги. забезпечити знаття природної ренти не в приватні кишені, а для держави, забезпечити нормальне комерційне використання державного майна, провести податкову реформу.

Виділити правильні відповіді.

Тест: ІІ-38.

1.Основне рівняння, з якого випливає кейнсіанська політика регулювання сукупного попиту:

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Поняття відкритості економіки

ПОНЯТТЯ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ. ПОКАЗНИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОНЯТТЯ «ГОЛЛАНДСЬКОЇ ХВОРОБИ». Поняття «відкрита економіка» протиставлялося замкненій (автаркічній) економіці. Це поняття пройшло певний шлях розвитку по мірі поглиблення інтернаціоналізації господарчого життя. В перші післявоєнні два десятиліття під відкритістю розуміли певне значення (як правило, більше 10%) експортної та імпортної квоти (в % від ВВП). При цьому спільної думки про країни, які можна включити в аналіз, не існувало. Хоча ...

Фонди підприємства

1. ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ СУТНІСТЬ ФОНДІВ Виробниче підприємство не може діяти, не маючи засобів виробництва. Саме вони є матеріальною основою фондів. Термін «фонди» походить від латині і дослівно означає основа. Це дійсно основа продуктивної діяльності підприємства. Без неї немає основ­ної ланки національного господарства. Без неї немає і власності, тому що спочатку потрібний об'єкт привласнення. Деякі економісти замість поняття «фонди» вживають поняття «капітал». Обидві категорії мають право на ...

Роль іноземних інвестицій в економіці України

План роботи: Вступ. Стор. 3 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Стор. 4 Поняття, сутність та класифікація інвестицій. Стор. 4 Економічний зміст, мета та завдання економічної діяльності. Стор. 7 Форми руху капіталу та інвестицій. Стор. 9 Інвестиційна стратегія та перспективна спрямованість інвестиційної діяльності. Стор. 11 Проблеми інвестування відтворення основних фондів на сучасному етапі. Стор. 13 Інвестиційна політика та капітальне будівництво на сучасному етапі. ...