Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Зміни курсу валют веде до зміни внутрішніх цін, експортних цін, зайнятості, рівновага виробництва.

Фактори зміни курсу валюти.

1.Підвищені доходи збільшують купівельну можливість як внутрі, так і на зовнішньому ринку.

2.Втручання уряду у міжнародний валютний ринок при девальвації власної валюти.

Заниження курсу гривні має негативні наслідки:

а)недопродано дорогі імпортні товари і досить дешеві вітчизняні приводять до вивозу з України за безцінок сировини і ін. товарів.

б)ефективний експорт, особливо коли скуповують в середині країни товар для вивозу за валюту по випадкових цінах, продають знову за валюту і обмінюють по завищеному курсу на гривні.

Мають значний прибуток.

5.Валютна система і коректування платіжного балансу.

Заходи, які приймаються країною для ліквідації незбалансованості залежать від прийнятої системи валютних курсів.

Система гибких, плаваючих курсів, при якому курс національної валюти залежить від попиту і пропозиції іноземної.

Система твердих фіксованих валютних курсів. при якому зміна попиту і пропозиції перешкоджає державне втручання.

В цілому система регулювання ЦБ плаваючих валютних курсів має величезні переваги у налагоджені раціональних міжнародних зв’язків; особливо в тому, що виробляти? Скільки? Для кого?

Виділіть правильні відповіді.

Тест ІІ-46.

Валютні курси визначаються:

а

Б

Паритетом покупної можливості валют

Паритетом покупної можливості валют, а також співвідношенням попиту і пропозиції на валюту.

Тест ІІ-47.

1

Пониження курсу національної валюти сприяє:

а

Б

Вигідному експорту, дорогому імпорту.

Невигідному експорту, дешевому імпорту

2

Підвищення курсу національної валюти сприяє:

Не вигідному експорту, дешевому імпорту

Вигідному експорту, дешевому імпорту

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Суть поняття виробництва, його складові

1. СУТНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЙОГО ЧИННИКИ ЗМІСТ ВИРОБНИЦТВА Коли ми чуємо чи промовляємо слово «виробництво», то уявляємо різні підприємства, на яких створюються конкретні блага: продукти харчування, одяг, взуття, машини, верстати, літаки, побу­това техніка, будинки тощо. Все це є результати людської праці. І звідси робимо висновок: виробництво — це процес створення жіп їіВІїх У.ІУІ. иикш.ьіих для існування і розвитку людського суспільства. Таке визначення є цілком правильним. Однак воно не враховує того, що людська праця ...

Економічні категорії і економічні закони

ПЛАН 1. ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦИФІЧНІ ПОНЯТТЯ 2. ЗМІСТ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ 3. ПІЗНАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ 4. ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗАКОНІВ 5. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 6. ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 1. ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦИФІЧНІ ПОНЯТТЯ Кожна наука має свій понятійний апарат. Успішне вивчення теорії значною мірою залежить від з'ясування сутності понять і ка­тегорій. Як людина розуміє сутність речення, думки зі слів, з яких вони складаються, так і сутність теорії можна зрозуміти виходячи з понять, з допомогою яких викладений її ...

Економічне вчення Д. Рікардо

Давид Рікардо (1772--1823) — видатний представник класичної буржу­азної політичної економії. Йін народився в сім") лондонського біржового мак­лера. Два роки навчався ^ торговій школі в Амстердамі. Повернувшись до Лондона, допомагає батькові в його біржових операціях. Згодом він зай­мається біржовими операціями самостійно і наживає велике багатство. Рікардо не одержав систематичної освіти і самостійно вивчав математику, фізику, хімію, геологію, теологію, літературу. Якийсь час він працював викла­дачем математики, двічі ...