Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Існує два типи АТ: відкрите і закрите.

Відкрите АТ – акціонером може бути люба людина. Акції відкритого АТ відкрито перепродуються. Відкрите АТ публікує для загальної відомості дані річного звіту, баланс, прибутки і збитки.

Закрите АТ – акції розподіляються по закритій підписці визначеного кругу осіб. Як правило, акціями володіють члени трудового колективу. Акції не продаються, можуть переходити від однієї особи до іншої по згоді більшості акціонерів.

Вищим органом управління ат є загальні збори акціонерів, між зборами – Рада директорів, із числа директорів збори назначають генерального (виконавського) директора. Рада директорів затверджує склад правління товариства. Правління є виконавським органом.

Дочірні і залежні товариства господарське товариство може створювати дочірні товариства, з участю в його статутному капіталі або в відповідності із зключеним між ними договором. Дочірнє товариство не відповідає за збитки основного товариства, але основне відповідає за дочірнє.

Залежне товариство призначається у тому випадку, коли інше товариство має більше 20% голосуючих акцій АТ або 205 статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

Кооперативи – добровільне об’єднання громадян для виробництва або господарської діяльності (виробництво, переробка, збут, виконання робіт, побутове обслуговування, надання послуг) засноване на особистій трудовій діяльності і об’єднані його членів майновим паєм (внесків). Кожний член кооперативу має 1 голос, незалежно від розмірів внеску і зобов’язаний працювати в ньому. Прибуток розподіляється відповідно трудової діяльності. Кооператив має статут, затверджений його членами. Керує кооперативом правління, затверджене загальними зборами.

Підприємницька діяльність без утворення юридичної особи. Громадяни, які виявили бажання здійснювати таку діяльність, подають у відповідні органи місцевої влади заяву по реєстрацію, де вказують повне і точне найменування виду діяльності. Якщо даний вид діяльності підлягає ліцензуванню, йому видають ліцензію. Дохід громадянина – підприємця обкладається податком для фізичних осіб.

Малі підприємства (М.П.) – (індивідуальні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю) чисельність працівників яких не, перевищує: у промисловості, будівництві, транспорті – 100 чол. у с/г –60, в науці і науковому обслуговуванні – 60, в оптовій торгівлі – 50, роздрібній торгівлі – 30. У місцевих законоположеннях можуть бути встановлені інші якісні параметри.

М.П. – швидко насичують ринок, створюють робочі місця, спричинюють швидкому оновленню користуються підтримкою держави: мають пільгові кредити, нижчі податки і т.д.

Представництво і філіали.

Представництво – відособлений підрозділ юридичної особи, розміщений поза місцем його знаходження, яке виражає інтереси юридичною особи і може від його імені здійснювати операції. Представництво не має права юридичної особи і самостійного балансу.

Філіалом є підрозділ фірми (юридичної особи), який розміщений відокремлено від місця знаходження фірми, виконує всі її функції, вт.ч. функції представництва. Філіал не є юридичною особою і не має самостійного балансу, керівники представництва і філіалів назначаються юридичними особами.

3.Банкрутство комерційних підприємств.

В ринкових умовах підприємство може бути по рішенню суду об’явлено банкрутом. Претензії кредиторів можуть бути об’явлені на основні фонди і іншу власність збанкрутілого підприємства. Органи влади, які реєстрували юр. особи чи суд назначає ліквідаційну комісію встановлює порядок і терміни ліквідації.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

ПЛАН Вступ._____________________________________________________3 Методологічні основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків. Сутність і види векселів._______________________________5 Вексельне право та його основні системи._______________13 Учасники вексельної схеми взаєморозрахунків, організація та технологія.__________________________________________24 Дослідження досвіду використання вексельної форми в Україні. Обіг векселя для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької ...

Трудові відносини, сутність і структура

Перед економічною теорією стоїть завдання великої наукової вартісності: дослідити корінні проблеми трудових відносин у перехідному періоді. Слід звернути увагу на те, що традиційно радянська і вітчизняна економічна теорія не приділяла трудовим відносинам належної уваги, передусім тому, що базою економічних відносин вважалось власність на засоби виробництва, яка нібито уособлює в собі всю систему економічних відносин суспільства. “Власність на засоби виробництва, визначає не тільки характер економічних взаємозв’язків між ...

Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) Підприємці реалізуються, тобто відтворюються як суб'єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку, як підприємство. Це заводи і фабрики, банки і універмаги, наукові та дослідні інститути і магазини, шахти і ферми, інші заклади, що є самостійними господарськими суб'єктами, які мають права юридич­ної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Термін ...