Search:

Ринкова система і організація підприємництва

4.Штат працівників і їх зарплата (ставки)

1. менеджер;

2.бухгалтер;

сторож;

робітники;

і т.д.

5.Розрахунок загальних затрат.

постійні затрати: оренда приміщення, експлуатаційні розходи, утримання адміністрації і т.д.

змінні затрати: відрядна оплата праці робітників, вартість основних і допоміжних матеріалів і т.д.

амортизаційні розходи;

інші розходи (складські, транспорті).

6.Розрахунок собівартості.

7.Передбачена ціна. яку можна встановлювати:

а)відносно аналогічні ціни;

б)розходи + середній % прибутку;

в)ціна, яка забезпечує необхідну для розвитку виробництва рентабельність (при відсутності конкурентів);

г)ціна з урахуванням відчутної цінності *престижний товар, додатковий комфорт).

8.Розрахунок передбаченого прибутку.

(Ціна х об’єм випуску – розходи = прибуток).

9.Чистий прибуток (після оплати податків).

10.Нерозподілений прибуток (після амортвідрахування сплати страхового фонду).

11.Розрахунок, через скільки років може бути повернутий початково вложений капітал.

Т=

12.Форма реалізації товару. Обґрунтування вибраної форми.

а)спеціалізований магазин;

б)універсам;

в)магазин товарів щоденного попиту;

г)торгівля з машини, ярмарку;

д)торгівля із складу;

е)торгівлі через посередників;

є)торгівля по каталозі;

ж)торгівля через оптовиків.

13.Яку рекламу ви будете давати товару?

а)друковану (центральна, місцева газети);

б)радіо (центральне, місцеве);

в)щити, фото;

г)планшети у громадському транспорті;

д)вітрини, оформлення вітрин;

е)електрична, світлова.

План повинне дути так складений, щоб було видно скільки треба грошей. Який риск і які варіанти страхування риску.

Рахунок прибутків і розходів підприємства чи компанії:

Продажі

570000

Розходи виробництва

320000

Загальний прибуток

250000

Розходи: % по кредитах

20000

Амортизація

15000

Торгові розходи

30000

Адміністративні розходи

20000

Всього розходів

85000

Дохід до виплати податків (балансовий прибуток)

165000

Податок

30000

Прибуток після виплати податку (чистий прибуток)

135000

Девіденди

50000

Нерозприділений прибуток

85000

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) Підприємці реалізуються, тобто відтворюються як суб'єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку, як підприємство. Це заводи і фабрики, банки і універмаги, наукові та дослідні інститути і магазини, шахти і ферми, інші заклади, що є самостійними господарськими суб'єктами, які мають права юридич­ної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Термін ...

Природа ціни. Чинники, які формують ціну

СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ЦІНИ СУТНІСТЬ РИНКОВОЇ ЦІНИ Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами, купуючи продукти харчування, одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони мають купівельну ціну. Квартирна плата також є ціною за послугу, яку надає власник житла. Якщо людина наймається на роботу, то їй за послугу праці виплачують заробітну плату, яка є ціною товару «робоча сила». Ціною є відсотки за кредит, орендна плата власнику землі. Сировинні матеріали, ...

Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

План Вступ 1. Економiчнi потреби суспільства. 2. Економiчнi інтереси, та їх класифікація 4. Державна полiтика в сфері економiчних iнтересiв. Висновок Список використаноi лiтератури Вступ Люди, домогосподарства, підприємства та інші структури суспільства, вступаючи між собою у зв'язки, переслідують певні економічні інтереси. Варто взяти на увазі, що інтерес, по-перше, є похідним від категорії «потреба» і, по-друге, виступає як форма прояву економічних відносин людей. Економічний інтерес є перш за все породженням і ...