Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Бланки і банківська справа.

1.Активні і пасивні операції комерційний банків.

2.Рейтинг надійності банків.

3.Види процентних ставок.

4.Плато здатність банку. Банкрутство банку.

5.Балансовий звіт комерційного банку. Портфель банку і керівництво ним.

1.Активи і пасиви банків.

Активні – операції по прибутковому розподілу засобів (позики, цінні папери і ін.).

Пасивні – операції по залученню на свої рахунки засобів (грошей_ клієнтів (відкриває депозити, приймає вклади і т.д.).

Основні види активних дій (операцій) – кредити фірмам і кредити населенню.

Промислові кредити видаються під заставу основних фондів або цілого заводу для кредитора. Для отримання кредиту необхідні документи, які відображають фінансовий стан підприємства, що бере кредит, це баланс, звіт про прибутки і збитки. Вивчаючи їх, банк оцінює можливість повернення позики у термін.

Позики під забезпечення нерухомості (майна, акції, страхові поліси) і ін. товари довгого користування є гарантією того, що, коли боржник не може повернути процент і гроші, банку дозволяється продати нерухомість. Кредит банку під заставу нерухомості, називається іпотечним кредитом (іпотекс (грец) – заклад, застава). Сума позики складає 70-80% від вартості нерухомості. Вартість нерухомості попередньо оцінюється експертом.

Іпотечні банки видають кредити населенню, підприємствам, організаціям, відкривають сімейні нагромаджуючі рахунки і ні. послуги. Іпотечні банки діють в такому режимі, як звичайні комерційні.

Споживчий кредит надається (особливо у розвинутих країнах) під покупку споживачу якогось товару. Клієнт заключає з банком угоду про позику або заповнює бланк-вимогу у магазині, який співпрацює з банком. Для видачі кредиту клієнт повинен пред’явити банку відомості про оплату податків, а також про те, що в нього стабільний дохід і має певне майно.

На Заходів у комп’ютерну систему занесена “історія” кожного клієнта і дуже швидко банк може вияснити про клієнта абсолютно все.

Облік векселів. При їх обліку банк скуповує їх, але при цьому укладає в себе позичковий процент, який повинен оплатитись по даному векселю з моменту його взяття на облік і о закінчення його терміну.

Пасивні операції комерційних банків – це всі операції по залученню грошей у банк, а всі обов’язки банку перед вкладниками – це його пасиви. Треба не забувати про власний капітал банку – це акціонерний капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток. Пасиви + власний капітал = всім зобов’язанням банку. Основна пасивна операція банку – це залучення коштів. Основні види банківських позик – це депозити до запитання – термінові вклади. Депозити – це сума, здана на зберігання банку. Серед депозитів виділяються депозити юридичних і фізичних осіб, що знаходяться по місцю знаходження банку.

Чекові депозити – рахунок по вкладу, по якому можуть бути виписані чеки. Вони вигідні, бо дозволяють здійснювати платежі без готівки. Банки знімають невелику плату за ведення чекових рахунків.

Вклади до запитання з видачею ощадкнижки, можуть бути вибрані вкладником у любий час. Вносяться вони на невеликий термін. На вклади до запитання перераховується зарплата, пенсії і інші доходи громадян. З цим вкладом можуть перераховуватись кошти для здійснення регулярних платежів: за квартиру, комунальні послуги і ін. % по цих вкладах – низький.

Вклади на пред’явника. Вкладнику видається ощадкнижка на пред’явника і контрольний лист до нього. Прийом і видача грошей по такому вкладу проводиться по пред’явленню паспорта. Вклад може бути оформлений на 2-х осіб – вкладника і його довіреної особи. При користуванні вкладом вони рівноправні. Він вигідний для передачі грошей по наслідству.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

ПЛАН Вступ._____________________________________________________3 Методологічні основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків. Сутність і види векселів._______________________________5 Вексельне право та його основні системи._______________13 Учасники вексельної схеми взаєморозрахунків, організація та технологія.__________________________________________24 Дослідження досвіду використання вексельної форми в Україні. Обіг векселя для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької ...

Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку ...

Амортизація та методи її нарахування

Зміст Вступ с. 3-4 Розділ І. Поняття амортизації, сутність та функції с.5-16 1.1. Економічна сутність амортизації та зносу с.5-12 1.2. Функції амортизації. с.12-16 Розділ ІІ. Методи нарахування амортизації с.17-34 Прямолінійний метод с.18-20 Метод зменшення залишкової вартості с.20-24 Метод прискореного зменшення залишкової вартості с.24-25 Кумулятивний метод с.25-28 Виробничий метод с.28-30 Податковий метод нарахування амортизації с.30-34 Розділ ІІІ. Основні шляхи розвитку, ...