Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Клієнт (отримувач кредиту) вносить протягом погодженого терміну щомісячні внески у фінансуючи організацію, яка зберігає за собою право власності і фінансує об’єкт. Клієнт стає власником взятого у лізінг, об’єкта тільки після закінчення терміну дії договору.

Факторинг (АН. Фактор – посередник). Клієнт отримує товар, за нього розплачується банк по договору. Потім клієнт розплачується з банком за певний відсоток.

Трест – договір, згідно якого учасники передають управління своїм майном третій особі (банку чи спеціальній фірмі), після чого не має права вмішуватися у процес управління. Сфера діяльності таких фірм може бути різноманітна, але переважно вони займаються нерухомістю, інвестиційними проектами, цінними паперами. Ці фірми займаються високоризикованими операціями.

2.Рейтинг надійності банку визначається по:

1.величині статутного фонду (власного капіталу);

2.співвідношення власного і позичкового капіталу;

3.прибутку;

4.розміру резервного фонду;

5.низьких об’ємів “поганих” кредитів, повернення яких у термін сумнівне;

6. текучій ліквідності

категорії банків:

А3 - вища група надійності;

А2 – досить висока група надійності;

А1 – вища група надійності;

В3 – висока;

В2 – середня;

В1 – задовільно стабільна.

Високо рейтингові банки можуть мати філіали за границею. а також зв’язки з заграничними банками (кореспондентські відношення – передача платежів за короткий термін).

3.Види процентних саков (кредитні і для вкладників).

Для тих. що беруть кредит:

Процентна ставка для випробуваних першокласних клієнтів за промисловий і комерційний кредит визначається як базисна – пройм-райт.

Далі йдуть звичайні позики (20% річних) (дрібні клієнти платять більше).

Річна ставка проценту. Процент визначається через річну ставку. Якщо Вас цікавить виплата за квартал, треба перераховувати (для вкладників).

Складні відсотки. Припустим, що банк виплачує по ощадним вкладам 20% річних, нараховуючи відсотки кожний квартал. І квартал буде 5% від суми вкладу. ІІ квартал буде 5% суми вкладу + за І квартал і т.д. (відсоток на відсоток).

4.Плато здатність банку. Банкрутство банку.

Активи банку повинні бути більші його зобов’язань, тоді банк платоспроможний. Якщо навпаки, то приводить банк до банкрутства. Існує три причини банкрутства банку:

Погані позики або клієнти не можуть виплатити відсоток чи всю суму кредиту у зазначений термін; або коли падають ціна на цінні папери у період від їх закупки до продажу. Це також може бути причиною втрати активів.

Відсутність ліквідності, коли банк не в змозі проводити виплати по всіх депозитах по вимозі вкладників.

Втрати від основної діяльності. Власний капітал скорочується і банк може стати банкрутом. Причиною може бути фінансова паніка, коли вкладники масово забирають гроші.

5.Балансовий звіт комерційного банку. Портфель банку і керівництво ним.

Банківські операції відображаються у балансі. Балансовий звіт – це перелік активів з одного боку і зобов’язання (пасиви) банку з другого, активи повинні дорівнювати пасивам.

Активи = зобов’язанням + власник капітал.

Дебетове сальдо – це перевищення суми пасивів над сумою активів. Це означає, що зобов’язання (пасиви) більші, ніж винні банку (активи менші). Це сигнал до банкрутства.

Портфель банку – це сукупність банківських активів і пасивів.

Головне завдання керівництва – підвищення прибутковості банку. Тому банк дуже тонко повинен підходити до виплат кредитів завжди якусь частину своїх ресурсів потрібно тримати у резервах.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Відносини власності

Питання для розгляду ·Які є функціональні форми власності ·Що є домінуючим об'єктом власності У чому полягають особливості землі та інформації як об'єктів власності · Які переваги корпоративної форми власності 1. СУТНІСТЬ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ Фундаментом усієї системи економічних відносин є відноcини власності. Розрізняють економічну та юридичну трактовки власності. З економічної точки зору власність відображує, з одного боку, відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, га з іншого — спосіб ...

Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку ...

Амортизація та методи її нарахування

Зміст Вступ с. 3-4 Розділ І. Поняття амортизації, сутність та функції с.5-16 1.1. Економічна сутність амортизації та зносу с.5-12 1.2. Функції амортизації. с.12-16 Розділ ІІ. Методи нарахування амортизації с.17-34 Прямолінійний метод с.18-20 Метод зменшення залишкової вартості с.20-24 Метод прискореного зменшення залишкової вартості с.24-25 Кумулятивний метод с.25-28 Виробничий метод с.28-30 Податковий метод нарахування амортизації с.30-34 Розділ ІІІ. Основні шляхи розвитку, ...