Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Тест ІІІ-17.

1

Активи банку більші зобов’язань

Банк платоспроможний

Банк платоспроможний

2

Активи банку менші зобов’язань

Банк платоспроможний

Банк платоспроможний

Біржа і біржова діяльність.

Товарна біржа і її операції.

Фондова біржа. Види цінних паперів і операції з ними.

Процедура боргів і формування цін угод на біржах.

Біржа робочої сили.

1.Товарна біржа – постійно діюча оптова ярмарка. Вищим органом біржі – загальні збори її членів, який вибирає біржовий комітет. Завдання біржі – не тільки утримувати прибутки, але й забезпечити рівновагу ринкової ціни.

Організація роботи біржі - через функціональні підрозділи:

оперативно-інформаційний;

групи брокерів;

експертний відділ.

Механізм функціонування біржі:

Біржовий день. Біржа функціонує у строго визначений день і час з метою концентрації попиту і пропозиції.

Члени і відвідувачі біржі. Засновники або члени біржі мають приоритетне право участі у її діяльність. Клієнти є постійні і разові. Постійні вносять річну плату за вхід, разові оплачують кожне відвідування.

Місце на іржі. Вимагає окремої плати для отримання місця, телефонного зв’язку із комп’ютером. для виходу на інформаційне табло. Кожне місце має свій номер. Крупні відвідувачі можуть купити місце на певний термін або на один біржовий день. Клієнти, які не мають постійного місця можуть заключати угоди тільки при посередництві брокера.

Джерела інформації. Основним джерелом інформації є електронне інформаційне табло, на яке поступає інформація від оперативно-інформаційного відділу, брокерів у учасників торгів, які мають місце. Дані мають назву товару (необхідного чи запропонованого), об’єм партії і номер місця, звідки поступила інформація на табло. Табло – джерело попиту і пропозиції. Операції на біржі здійснюються через брокерів.

Брокери (маклери) – висококваліфіковані спеціалісти. Вони, на підставі звернень до них відвідувачів, шукають контрагентів, наглядають за правильністю торгу і оформленням договорів. Оплата послуг їм проводиться по договореності за рахунок клієнтів.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Виникнення, сутність і форми монополій. Антимонопольне регулювання

Зміст Вступ………………………………………………………………………….2-3 1. Причини появи й існування монополій…………………………… .3-8 2. Форми, види монополій та наслідки монополізації економіки… .8-21 3. Антимонопольна політика держави……………………………….21-24 4. Антимонопольне законодавство України…………………………24-30 Висновки……………………………………………………………….… 31-32 Список використаної літератури…………………………………………….33 Наріжним каменем усієї логіки при­ватного підприємництва є визнання активної конкуренції на вільних рин­ках. Якщо ми бажаємо зберегти цю систему, ...

Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

Зміст Вступ Розділ 1. Поняття інфляції. Розділ 2. Причини інфляції. Розділ 3. Види інфляції. Розділ 4. Інфляційні наслідки. Висновки. Список використаної літератури. Додаток. Список використаної літератури. Мочерний С. “Основи економічної теорії”. – Київ: 1997 с. 100-107. Воробйов Є.М. “Економічна теорія”: - Київ – Харків: 2001 Климко Г.Н., Несторенко В.Н. “Основи економічної теорії”, - Київ, 1999 Будаговська С. “Мікроекономіка і макроекономіка”: - Київ, 1998 Загорський В.С. “Ринок цінних паперів” – Львів: Львів, 1995 ...

Безробіття, повна і неповна зайнятість

План Вступ Розділ 1. Суть і причини безробіття. Розділ 2. Форми і рівні безробіття. Повна і неповна зайнятість. Розділ 3. Проблеми безробіття та зайнятість в Україні. Висновки Вступ Праця і земля – два основні джерела багатства, два основні фактори зростання виробництва, бо всі інші фактори – капітал, організація, інформація – це справа рук і розуму людини. Тому суспільство на всіх етапах розвитку цікавило питання про ефективність використання робочої сили. Емпіричним шляхом доведено, що 1% зростання безробіття ...