Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Техніка біржової торгівлі. Клієнт звертається у оперативно-інформаційний відділ за бланком заказу (заявки) і біржового бюлетеня, у якому верхні і нижні ціни по товарах минулого біржового дня. Клієнт визначається у ціні продажу (покупки) свого товару. Дальше звертається до брокера по спеціалізації для покупки місця на біржі чи пошуку контрагента.

Операція товарної біржі. В результаті біржових торгів заключаються:

Угоди з негайною поставкою реального товару;

Угоди на реальний товар з відстрочкою поставок (в с/г ще не зібрали врожай).

Термінові (ф’ючерсні) договори. Вони характерні тим, що оплата проводиться, а товар може бути переданий пізніше весь за раз чи партіями.

Фірма, яка купує реальний товар з поставкою в майбутньому, одночасно продає на біржі ф’ючерсні контракти.

2.Фондова біржа – ринок по продажу-купівлі паперів (акцій, облігацій, казначейських зобов’язань, векселів, сертифікатів). Функція фондової біржі мобілізує тимчасово свобідних грошей через продаж цінних паперів, а також провести перелив капіталу між компаніями, галузями, фірмами. Фондова біржа є вторинним ринком цінних паперів, на якому обертаються раніше випущені папери. Курс їх залежить від попиту і пропозиції. Зареєстровані біржові курси публікуються у біржовому бюлетені, в газетах, журналах.

Дохідності цінного паперу (дивіденди, відсотки);

Розмір банківського відсотка ставки (позичкового відсотка) ціною золота, окремих товарів і нерухомості, так як вкладення на банкові рахунки в золото, товари, нерухомість є їхньою альтернативою.

Біржовий список цінних паперів (лістинг). Кожна фондова біржа формує список цінних паперів, по них ведеться визначення певного курсу. Претенденти зобов’язані у анкетах показати свою діяльність, фінансовий стан, перспективи розвитку і ін. Відповіді підтверджують документами. Біржа може провірити ті чи інші фактори. Після цього фірма підписує договір з фондовою біржою.

Види цінних паперів:

Облігації – випускаються урядом і компаніями, зобов’язуючись через певний період виплатити взяті гроші з відсотком на них;

Вексель – позичкове зобов’язання, яке не забезпечується активами;

Акції – цінні папери, які дають право на володіння частиною капіталу і право на отримання дивідендів;

Фінансові фючерси – термінові контракти.

Операції фондової біржі діляться на касові і термінові.

Касові – зразу оплата проводиться готівкою.

Термінові – через складання договору сторона протягом одного терміну продає, а друга – купує. Вони використовуються рідко.

3.Процедура торгів і формування цін на біржах проходить після обговорення брокерської пропозиції на даний товар і заключення угод.

Якщо покупець не знайшовши, макрел починає знову обговорення з брокерами – скупщиками на зміну у менше сторону кількості запропонованого товару, який би вони могли купити. Якщо знову угода не підписується. маклер з участю продавця і його згоди продає даний товар за правилом “аукціону”. Подібний принцип торгів і на фондовій біржі.

4.Біржа робочої сили (біржа праці, служба зайнятості) - установи, які збирають і надають інформації і здійснюють посередництво в процесі купівлі-продажу робочої сили. В усіх країнах світу вони є державними організаціями. Виконують функцію:

1.працевлаштування;

2.зміна коректури і місця роботи для ;

3.виявляють і надають інформацію про кон’юнктуру ринку праці;

4.проводять облік безробітних і виплачують їм допомогу;

5.сприяють підготовці і перепідготовці кадрів, створенню робочих місць.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Природа ціни. Чинники, які формують ціну

СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ЦІНИ СУТНІСТЬ РИНКОВОЇ ЦІНИ Кожного дня людина має справу з різноманітними цінами, купуючи продукти харчування, одяг, взуття, предмети домашнього вжитку, тобто те, що називають споживчими товарами. Всі вони мають купівельну ціну. Квартирна плата також є ціною за послугу, яку надає власник житла. Якщо людина наймається на роботу, то їй за послугу праці виплачують заробітну плату, яка є ціною товару «робоча сила». Ціною є відсотки за кредит, орендна плата власнику землі. Сировинні матеріали, ...

Амортизація та методи її нарахування

Зміст Вступ с. 3-4 Розділ І. Поняття амортизації, сутність та функції с.5-16 1.1. Економічна сутність амортизації та зносу с.5-12 1.2. Функції амортизації. с.12-16 Розділ ІІ. Методи нарахування амортизації с.17-34 Прямолінійний метод с.18-20 Метод зменшення залишкової вартості с.20-24 Метод прискореного зменшення залишкової вартості с.24-25 Кумулятивний метод с.25-28 Виробничий метод с.28-30 Податковий метод нарахування амортизації с.30-34 Розділ ІІІ. Основні шляхи розвитку, ...

Підприємництво і підприємство

ВСТУП Вихідною ланкою економіки є підприєм­ства (фірми). Саме вони вирішують пробле­му створення сотень і тисяч видів товарів і послуг для задоволення потреб членів сус­пільства. Ефективна діяльність підпри­ємств визначальною мірою залежить від знань, організаторських здібностей та ініціативи підприємців. Умовами діяльності підприємств і під­приємців є наявність таких чинників, як інтелектуальний, речовий (фізичний) і при­родний капітал. Результат підприємниць­кої діяльності виявляється у створенні но­вих благ і якостей. ...