Search:

Ринкова система і організація підприємництва

В 1991 р. в Україні був прийнятий закон “Про зайнятість населення”, згідно якого по всій території України створено служби зайнятості. Для фінансування їх створено державний фонд сприяння зайнятості, який становить не менше 3% обсягів республіканського і місцевого бюджетів.

Література:

Солмуельсон “Економика” Гл. 23.

Основы бизнеса. Малькова Н., Рубин . Гл. Х.

Ценные бумаги и фондовый рынок М. 1995.

Економічна теорія. Мочерний С.В. 1999.

Теми виступів і доповідей.

Як працює фондова біржі?

Як може допомогти брокер?

Як продаються і купуються цінні папери?

Контрольні питання:

1. Дайте визначення товарної біржі і фондової біржі.

2. Яка різниця між засновниками і членами біржі?

3. Що означає брокерське місце? Хто може його купити?

4.Хто може приймати участь у біржових торгах?

5.Чи відрізняються на реальний товар від спекулятивних фючерсних?

6.Що значить пройти на підвищення чи пониження біржових цін?

7.Яку роль грає біржа на встановлення рівноважних цін?

8.Біржа робочої сили і її функції.

Тест ІІІ-19.

Основна мета біржі

а

б

Отримання прибутку

Організація торгів

Тест ІІІ-20.

Первинний ринок цінних паперів

а

б

Виникає у момент емісії цінних паперів, на ньому мобілізовуються фінансові ресурси

Цінні папери перепродуються, проходить перерозподіл фінансових ресурсів

2.

Вторинний ринок цінних паперів

а

б

Виникає у момент емісії цінних паперів, на ньому мобілізовуються фінансові ресурси

Цінні папери перепродуються, проходить перерозподіл фінансових ресурсів

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Попит і пропозиція. Теорія рівноваги

План Попит на товари. Пропозиція товарів на ринку. Діалектика залежності попиту і пропозиції. Теорія загальної рівноваги Кон’юнктура ринку. 1. ПОПИТ НА ТОВАРИ ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОПИТУ Попит виражає сформовану на ринку потребу в життєвих засобах, що визначається кількістю товарів і послуг, які споживачі можуть придбати за цінами, що склалися на ринку, та наявністю коштів Попит завжди конкретно виражений, динамічно змінюється під впливом ряду чинників. Розглянемо деякі положення, що уточнюють поняття «попит». По-перше, попит ...

Економічне зростання. Суть і види

зміст ВСТУП .3 1. Теорія економічного зростання .5 2. Типи економічного зростання 6 2.1 Екстенсивний тип 6 2.2. Інтенсивний тип 7 3. Фактори економічного зростання 10 4. Державне регулювання економічного зростання 14 5. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ. ЙОГО РИСИ .15 Висновки .18 Список літератури .19 ВСТУП. Теорія економічного зростання є одним з найбільш складних розділів економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Як визначити внесок кожного з факторів виробництва в процес збільшення ...

Відносини власності

Питання для розгляду ·Які є функціональні форми власності ·Що є домінуючим об'єктом власності У чому полягають особливості землі та інформації як об'єктів власності · Які переваги корпоративної форми власності 1. СУТНІСТЬ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ Фундаментом усієї системи економічних відносин є відноcини власності. Розрізняють економічну та юридичну трактовки власності. З економічної точки зору власність відображує, з одного боку, відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, га з іншого — спосіб ...