Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Якщо людині для задоволення його потреб необхідно 10 пляшок води, а в його розпорядженні є 50, то мішок води в 40 пляшок (50-10) не буде мати ніякої цінності споживчої. Якщо у нього буде тільки 10 пляшок, то кожне із них має споживчу цінність, тому що кожна із них задовольняє його потреби.

Отже, величина цінності матеріальних благ визначається величиною корисності, яку приносить людині та чи інша річ. (Мова не йде про загальну корисність, а про обмежену корисність речі).

Закон спадаючої обмеженої корисності допомагає пояснити закон спадаючого попиту.

Із збільшенням кількості запропонованого товару ціни на кожну одиницю падають, тому що кожна порція товару задовольняє все менше справжню потребу і ціниться менше, ніж попередня.

Розподіл доходів між групами населення. Індивідуальний і сімейний дохід.

Диференціація заробітків пояснюється співвідношенням попиту і пропозиції на дану професію.

На практиці ставки зарплати різні:

Робітники – неоднорідні. Розрізняються по здібностях, рівнем підготовки і освіти, і в результаті попадають в не конкуруючі один до одного професіональні групи.

Види робіт розрізняються своєю захопливістю (будівельник має вищу заробітну платню, ніж банківський працівник).

Ринки праці переважно характеризуються неудосконаленою конкуренцією через географічні умови та ін.

Тест І-10: виділіть правильну відповідь.

Диференціація заробітку

пояснюється

а

б

Цінністю і кваліфікацією праці

Співвідношення попиту і пропозиції на дану професію

ТестІ-11:

Підвищений попит на дану професію пояснюється:

а

б

в

Приналежність працівника до не конкуруючої непрофесіональної групи

Незахоплююча робота, риск

Недосконала конкуренція, географічне обмеження

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку ...

Амортизація та методи її нарахування

Зміст Вступ с. 3-4 Розділ І. Поняття амортизації, сутність та функції с.5-16 1.1. Економічна сутність амортизації та зносу с.5-12 1.2. Функції амортизації. с.12-16 Розділ ІІ. Методи нарахування амортизації с.17-34 Прямолінійний метод с.18-20 Метод зменшення залишкової вартості с.20-24 Метод прискореного зменшення залишкової вартості с.24-25 Кумулятивний метод с.25-28 Виробничий метод с.28-30 Податковий метод нарахування амортизації с.30-34 Розділ ІІІ. Основні шляхи розвитку, ...

Роль підприємства у ринкових відносинах. Види підприємств

1. ПІДПРИЄМСТВО ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ СУБ'ЄКТ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ) Підприємці реалізуються, тобто відтворюються як суб'єкти економічного життя через таку організаційно-економічну ланку, як підприємство. Це заводи і фабрики, банки і універмаги, наукові та дослідні інститути і магазини, шахти і ферми, інші заклади, що є самостійними господарськими суб'єктами, які мають права юридич­ної особи і здійснюють виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Термін ...