Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Непотрібне в стовпиках викреслити.

Вправа:

Вкажіть правильне визначення:

1)Векселя; 2)Облігації; 3)Акції.

Макро-

Гроші:

Тест ІІ-1:

а)гроші – це особливий суспільно визначений товар, який виконує роль загального еквівалента;

б)гроші – це вигідний соціальний інструмент, який виконує важливу функцію для суспільства.

Тес ІІ-2:

1.Готівкові гроші.

а)банкноти, казначейські білети, монети;

б)записи на рахунках Центрального банку;

в)вклади в комерційних банках.

2.Безготівкові гроші.

а)записи на рахунках Центрального банку. Вклади в комерційних банках (форми розрахунку: чеки, акредитиви, платіжні вимоги).

б)банкноти, монети, казначейські білети.

Тест ІІ-3:

1.Кількість грошей, необхідних для обороту, прямо пропорційна:

а)розміру виробленого продукту;

б)цінам на товари;

в)кількістю оборотів одної грошової одиниці.

2.Кількістю грошей, необхідних для обороту, обернено пропорціональна:

а)кількості оборотів однієї грошової одиниці;

б)цінам на товари;

в)розміру виробленого продукту.

Тест ІІ-4:

1.Потреба в грошах для придбання товарів і послуг форумує:

а) попит на гроші для операції;

б)попит на гроші з боку активів.

Тест ІІ-5:

а)Випускати золоті гроші також вигідно, як продавати золоті зливки;

б)Випускати золоті монети вигідніше, ніж продавати золоті зливи: - у злитків тільки вага, а у золотих монет є ще і капітал, і курсова вартість.

Тест ІІ-6:

Чи було вигідно чоканити металічні монети із чистої міді?

а) так, ці монети мали б цінність;

б) ні, тому що при підвищенні цін на мідь монети пішли б у переплав.

Тест ІІ-7:

Якщо із обороту зникнуть монети і готівка, а залишаться тільки чекові платежі і кредитні карточки, то:

а)можна говорити про зникнення грошей;

б)не можна говорити про зникнення грошей, так як “електронні гроші”, які залишилися, виконують функції грошей.

Тест ІІ-8:

На грошовому ринку відносно стійкою величиною є:

а)попит на гроші;

б)пропозиція грошей.

Банки і кредитно-грошова політика

Функції центрального банку:

а)ведення операцій уряду (банкір Уряду);

б)емісія грошей;

в)контроль за діяльністю комерційних банків;

г)недопущення фінансової паніки і фінансового краху комерційних банків, збережень резервів комерційних банків;

д)регулювання кількості грошей в країні (як готівкових, так і кредитних, банківських);

е)підтримання стабільності національної валюти.

Він не керується прагненням од прибутків, а слідує політиці, яка покращує стан економіки в цілому.

Основна функція ЦБ – контроль за грошовою масою і кредитом.

Комерційні банки – приймають вклади від населення, підприємств, а також надають кредити. Головна мета – прибуток. Ліцензія – від ЦБ.

Співвідношення позичкового капіталу від власного може бути 1:10; 1:20. Підсилити надійність банківської системи ЦБ збільшує щорічно обов’язковий мінімальний розмір статутного фонду комерційних банків.

Обов’язкова норма резервів встановлена ЦБ 1:10 або 10%.

1:20 або 20%.

Резервна норма =

Таблиця депозитів (ланцюг)

Зобов’язання

Обов’язкові резерви

Надлишкові резерви

Гроші, які можна давати в кредит

100000

20000

80000

80000

80000

16000

64000

64000

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Трудові відносини, сутність і структура

Перед економічною теорією стоїть завдання великої наукової вартісності: дослідити корінні проблеми трудових відносин у перехідному періоді. Слід звернути увагу на те, що традиційно радянська і вітчизняна економічна теорія не приділяла трудовим відносинам належної уваги, передусім тому, що базою економічних відносин вважалось власність на засоби виробництва, яка нібито уособлює в собі всю систему економічних відносин суспільства. “Власність на засоби виробництва, визначає не тільки характер економічних взаємозв’язків між ...

Поняття циклічності екон.розвитку та її причини. Екон.цикл

1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу. Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи. Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють: 1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки. 2. середнє коливання ділової активності 7-11 років. 3. великі коливання ділової активності 40-60 років. 4. вікові циклічні коливання Умови сучасного розвитку ...

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

ПЛАН Вступ._____________________________________________________3 Методологічні основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків. Сутність і види векселів._______________________________5 Вексельне право та його основні системи._______________13 Учасники вексельної схеми взаєморозрахунків, організація та технологія.__________________________________________24 Дослідження досвіду використання вексельної форми в Україні. Обіг векселя для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької ...