Search:

Ринкова система і організація підприємництва

б)зміни облікової ставки. (Поставте відмітку).

Контрольні питання:

Охарактеризуйте дворівневу банківську системі.

Які основні функції ЦБ?

Резервна норма і її значення.

Що таке грошовий мультиплікатор? Як він використовується для управління грошовою масою в країні?

Інструменти грошово-кредитної політики ЦБ.

В чому суть політики дешевих і дорогих грошей?

Економічний цикл. Інфляція. Зайнятість.

Економічний цикл: піднесення і спади.

Кожна держава має прагнення до економічного росту повної зайнятості, стійких цин, нарощення об’ємів експорту.

Але довготривалий економічний розвиток не є рівномірним, є циклічним.

Цикл включає в себе 4 фази: спад, депресія, пожвавлення і піднесення.

Бум – економіка працює на фініші своїх можливостей, спостерігається повна зайнятість інвестиції і розходи покупців дуже великі.

2.Темпи росту валового національного продукту (ВАП). Дефлятор ВНП.

ВНП – ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у країні протягом року.

Враховуються тільки кінцеві блага, незакінчений продукт виключається, щоб у ВНП не було повторного рахунку.

Вартість ВНП залежить не тільки від кількості виробленого продукту, але й від цін.

Тому розглядають реальний і номінальний ВНП. Номінальний – це ВНП в поточних цінах. Реальний ВНП – це ВНП, очищений від впливу індексу цін. Це ВНП в незмінних цінах, тобто в цінах базового року.

Дефлятор =

Дефлятор показує зміну загального рівня цін або цінності грошей. Його можна рахувати індексом інфляції.

ВНП – амортвідрахування – (другорядні) податки = НД (національний дохід) – нова вартість створена за рік.

3.Зайнятість і безробіття.

Фрікційне безробіття зв’язане з пошуком або очікуванням роботи.

Структурне безробіття зв’язане з зміною попиту на робочу силу певних професій.

Циклічне безробіття викликане із спадом, тобто з фазою економічного циклу.

Повна зайнятість не означає абсолютну відсутність безробіття. Вона означає відсутність тільки циклічного безробіття.

Рівень безробіття =

Безробітним вважається той, що приймає конкретні міри знайти роботу на протязі певного періоду (в США – 4 тижні). готовий у любий час приступити до роботи, немає заробітку, зареєстрований у службі зайнятості.

Від яких факторів залежить рівень безробіття?

У Оукена є закон, який встановлює взаємозв’язок між економічною активність і безробіттям. Якщо щорічний приріст реального ВНП на рівні 2,7%, то доля безробітних утримується на постійному рівні. Кожних додаткових 2% приросту реального ВНП зменшує долю безробітних на 1% і навпаки.

Правило 2:1 вказує яким повинен бути економічний ріст, щоб вирішити проблему безробіття.

Також існує взаємозв’язок між безробіттям і недотриманням об’єктів ВНП. Якщо фактичний рівень безробіття перевищує існуючий рівень 1%, то за Оукеном відставання об’ємів ВНП складає існуючий рівень 2,5% (1:2,5).

Наприклад: рівень безробіття 9,5% при існуючому рівні 6%.

9,5-6=3,5(%); 3,5* 2,5=8,7(%) ненаповнено ВНП.

Інфляція і її наслідки.

Інфляція – це підвищення загально рівня цін. Суть інфляції – спадання цінності і купівельної можливості грошей.

Причини інфляції:

Інфляція попиту. Попит надмірний, товаром не можна забезпечити.

Інфляція пропозиції. Надмірність товару над попитом, або підвищення цін на енергію, сировину, а також не оправдані підвищення зарплати.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Україні

ПЛАН Вступ._____________________________________________________3 Методологічні основи вексельної форми фінансових взаєморозрахунків. Сутність і види векселів._______________________________5 Вексельне право та його основні системи._______________13 Учасники вексельної схеми взаєморозрахунків, організація та технологія.__________________________________________24 Дослідження досвіду використання вексельної форми в Україні. Обіг векселя для покриття взаємної заборгованості суб’єктів підприємницької ...

Економічний інтерес та формування мотиваційного процесу

План Вступ 1. Економiчнi потреби суспільства. 2. Економiчнi інтереси, та їх класифікація 4. Державна полiтика в сфері економiчних iнтересiв. Висновок Список використаноi лiтератури Вступ Люди, домогосподарства, підприємства та інші структури суспільства, вступаючи між собою у зв'язки, переслідують певні економічні інтереси. Варто взяти на увазі, що інтерес, по-перше, є похідним від категорії «потреба» і, по-друге, виступає як форма прояву економічних відносин людей. Економічний інтерес є перш за все породженням і ...

Формування роздрібної ціни на ПММ

База оподаткування операцій з продажу товарів визначається, виходячи з договірної (контрактної) вартості, визначеної за вільними або регульованими цінами з врахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів, за винятком ПДВ, який враховується в ціні товарів. Розглянемо порядок формування роздрібної (продажної) ціни одиниці умовного палива на прикладі. № з/п Показники Сума, грн. 1 Ціна постачальника на одиницю палива, без ПДВ 1,00 2 Торгова націнка 0,20 3 7 ...