Search:

Ринкова система і організація підприємництва

Фактори інфляції:

Дефіцит державного бюджету, який може ЦБ замінити емісію банк тон, а комерційні – розширенням кредиту. В результаті збільшиться кількість грошей, як готівкою так і не готівкових (проходить їх обезцінення).

Монополізм, у якого тенденція рівноважної ціни.

Високий рівень воєнної економіки, де оплата праці набагато вища і веде до появи доходів, які не відповідають рості товарної маси.

Імпортована інфляція під впливом притоку в країну іноземної валюти, рості цін на імпортні товари, знецінення курсу вітчизняної грошової одиниці.

В залежності від темпу росту цін інфляції бувають:

По звучна – темпи росту не перевищують 5-10%;

Гіперінфляція – швидкий ріст номінальної грошової маси 1000% і більше (породжує великий бюджетний дефіцит, розрушує нормальні економічні відносини, прискорює фінансовий крах, визиває суспільно-політичний безпорядок).

Як розрахувати рівень і темпи інфляції?

Індекс цін для даного року =

Темп інфляції для даного року =

Споживчі ціни виросли: 1990 р. – в1,3 рази, 1991 – 8,5 раз, 1992 – в 9,5, 1993 – в 10 раз, 1994 – 3,2 рази, 1995 – в 3 рази. В індексах це слало: 850%, 950%, 1000%, 320, 300%.

При цьому дуже важливу роль грає визначення прожиткового мінімуму.

В Росії взяли за основу вартість корзини з 19 продуктів на Україні – з 16.

В Франції – 200, в США – 400 найменувань товарів.

Інфляція змінює реальний зміст доходів населення.

Номінальний дохід – кількість грошей.

Реальний дохід – їх купівельна спроможність.

Зміни реального доходу = зміни номінального доходу – зміни рівня цін.

Якщо номінальний дохід виріс на 10% протягом року, а рівень цін збільшився на 5% то реальний дохід підвищився на 5% (10-5).

Індекс реальних доходів =

Якщо в 1993 р. номінальні доходи на душу населення виросли в 9,5 рази, індекс в 10,75 рази, то індекс реальних доходів = 952/1075* 100=90%.

Якщо номінальна заробітна плата на Україні на 2002 р. встановлена 140 грн., а вартість прожиткового кошика 314 грн., то які зміни є у реальних доходах і який індекс реальних доходів?

140-314=-174 реальний дохід для відтворення нормального життя.

140/314*100=44,5%

Правило величини 70 дає можливість виміряти рівень інфляції через певну кількість років (місяців), необхідних для подвоєння рівня цін.

Приблизна кількість років

(місяців), необхідних для =

подвоєння рівня цін

Правило 70 може бути використане і для інших вирахувань, через скільки років подвоїться ВНП, якщо відомий щорічний темп його росту, 2,5%.

ВНП == 28 (років).

Хто програє від інфляції?

Пенсіонери і люди, які живуть на виплатах на соціальному забезпеченню.

Вкладники у банки, тому що банківський відсоток відстає від інфляції.

Працівники держсектору, які на окладах.

Ті, що віддали гроші в позику *кредитори). Віддали “дорогі гроші”, а отримали через інфляцію “дешеві”.

Хто виграє від інфляції?

Ті, що живуть на нефіксованих доходах. Номінальні доходи можуть обігнати ріс цін.

В 1993 р. працівник одержував зарплату 100 одиниць, в 1994 р. ціни проти попереднього року виросли в 1000 раз, а його зарплата стала 600 тис.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
 31  32  33  34  35  36 


Подібні реферати:

Відносини власності

Питання для розгляду ·Які є функціональні форми власності ·Що є домінуючим об'єктом власності У чому полягають особливості землі та інформації як об'єктів власності · Які переваги корпоративної форми власності 1. СУТНІСТЬ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ Фундаментом усієї системи економічних відносин є відноcини власності. Розрізняють економічну та юридичну трактовки власності. З економічної точки зору власність відображує, з одного боку, відносини між людьми з приводу присвоєння засобів виробництва, га з іншого — спосіб ...

Сутність, принципи та функції підприємства

Суб'єктами відносин власності є само підприємство як юридична особа, його працівники: / Кожне під-во вступає у відносини власності з ін. під-вами (при купівлі сировини, наданні й / \ отримуванні послуг), державною (при сплаті податків до бюджету), банками (при отриманні кредитів). На під-ві відбувається одиничний поділ праці (цехи, дільниці, відділи). Одиничний поділ праці між працівниками здійснюється за професіями, спеціальностями. Під-во виступає у відносини кооперації, спеціалізації, комбінування з ін. пІд-вами, ...

Предмет і методи економічної теорії

ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Виникнення та еволюція економічної науки. Об'єкт економічної науки та її предмет. Структура предмета як єдність політекономії, макроекономіки, мікроекономіки та міжнародної економіки. Економічні категорії та закони. Особливості механізму , функціональ­ного використання економічних законів на мікро- та макрорівнях, у світогоcпо-дарському середовищі. Методи пізнання економічних процесів. Загальнонаукові методи. Спе­ціальні методи. Функції економічної науки: теоретико-пізнавальна, ...