Search:

Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

У заміській зоні робітників і службовців розміщують зі своїми сім’ями, а на роботу відправляються у місто.

Студенти навчальних закладів і учні продовжують навчання у заміській зоні.

8. Спостереження організовується з метою своєчасного забезпечити штаб Цивільної оборони необхідними даними про радіоактивне, хімічне, біологічне зараження та вижити необхідних заходів щодо захисту населення. Дані обстеження використовують органи державної влади для прийняття відповідних рішень щодо евакуації населення. встановлення режиму.

Система спостереження за станом середовища України має величезну відомчу структуру.

Режимні спостереження за станом природних ресурсів здійснюють десять міністерств та відомств.

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України здійснює спостереження за джерелами промислових викидів в атмосферу та дотримання норм гранично доступних викидів; джерелами скидів стічних вод і дотримання норм тимчасово узгоджених і гранично допустимих складів; станом грунтів, скидами і викидами з об’єктів, на яких використовуються радіаційно небезпечні технології, станом складів, звалищ промислових і побутових відходів, наземних і морських екосистем.

Національне космічне агентство України спостерігає за станом озонового шару, забрудненістю атмосфери, грунтів та поверхневих вод, радіаційним станом.

Міністерство охорони здоров'я України проводить вибіркові спостереження за рівнем забруднення атмосферного повітря у місцях проживання населення, станом поверхневих вод у населених пунктах, станом здоров'я населення і впливом на нього забрудненого природного середовища та ряд інших фізичних факторів (шум, радіація, вібрація тощо).

Міністерство сільського господарства та продовольства України здійснює контроль за токсичним станом сільськогосподарських рослин та тварин і продуктів з них. Міністерство лісового господарства України – стан лісів, грунтів у лісах та мисливської фауни.

Державний комітет України з гідрометеорології контролює стан атмосферного повітря, поверхневих, підземних та морських вод, стан озонового шару у верхній частині атмосфери, радіаційну обстановку (АЕС().

Державні комітети України, житлово-комунального господарства здійснює спостереження за якістю питної води централізованих систем водопостачання, станом стічних вод, міської каналізаційної мережі, станом зелених насаджень тощо.

Подану цими організаціями інформацію узагальнює та аналізує Міністерство природи України, щорічно її публікують у Національній доповіді про стан навколишнього природного середовища України.

Спостереження навколишнього середовища ведеться методом моніторингу протягом доби і методом контролю, який проводять спеціальні підрозділи: збройні сили, гідрометеоцентр, та ін. підрозділи, міністерства та відомства.

Моніторинг – це система повторних цілеспрямованих спостережень за параметрами навколишнього середовища у динаміці, тобто здійснюється спостереження, оцінка стану і відбування можливих змін.

На основі зібраних даних про стан середовища даються рекомендації щодо розробки раціональних способів його використання.

Є три рівні моніторингу:

санітарно-токсичний – забезпечує спостереження за станом якості навколишнього середовища;

екологічний – це визначення змін у складі екосистем, природних комплексів, а також контролю, оцінки екологічного стану на об’єктах і територіях підприємств;

біосферний – дозволяє визначити глобально фонові зміни в природі, рівні радіації, погодно-кліматичні зміни на планеті;

Контроль (дозиметричний, хімічний, біологічний) проводиться для безпосереднього визначення ступеня зараження людей, місцевості, повітряної акваторії отруйними (СДОР) речовинами тощо.

Дозиметричний контроль проводяться для своєчасного отримання даних про дози опромінення людей та ступеня зараження місцевості, техніки тощо для вжиття заходів щодо зменшення небезпеки радіаційного ураження.

Контроль опромінення застосовується для груп людей. які спільно діють в однакових умовах радіоактивного ураження, з метою отримання даних про працездатність. За допомогою вимірювача потужності доз радіації ДП-5В.

Індивідуальний контроль опромінення проводиться з метою отримання даних про дозу опромінення кожної людини за допомогою дозиметра кишенькового ДКП-58А.

Хімічний контроль проводиться для визначення факту та ступеня зараження отруйними речовинами та сильнодіючими отруйними речовинами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Допомога при укусах бджіл (ос, джмелів)

З усіх комах найбільшу небезпеку для людини становлять оси (шер­шень, звичайна оса тощо) і бджоли. Вони мають отрутний апарат, який складається із двох залоз (кислої і лужної), що з'єднуються з жалом. Бджоли поза гніздом чи вуликом майже не пускають у хід жало, але коли небезпека загрожує їхній домівці — вони нападають роєм. Ступінь отруєння після укусів бджіл залежить від кількості одночасних укусів, місця враження та індивідуальної реакції організму до бджолиної отру­ти. На місці враження з'являється пекучий біль, ...

Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях

Основні види і способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях Зміст рятувальних та інших рятувальних робіт. Сили і засоби для проведення рятувальних робіт. Найпростіші засоби захисту органів дихання. Призначення засобів захисту органів дихання. Правила користування засобами колективного захисту. Загальна характеристика евакуації. Особливості захисних споруд ЦО. Мета і способи спостереження та контролю за ураженням навколишнього середовища і продуктів харчування. Щорічно в різних країнах світу, у різних галузях ...

Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТЕМА 1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці». ТЕМА 2. Законодавство України про працю. ТЕМА 3. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці. ТЕМА 4. Вибухонебезпека виробництв і вибухозахист. ТЕМА 5. Пожежна безпека. ТЕМА 6. Електробезпека. ТЕМА 7. Гігієна праці і виробнича санітарія. Медичні огляди. ТЕМА 8. Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. ТЕМА 9. Організаційно-технічні заходи щодо профілактики, ...