Search:

Безробіття, повна і неповна зайнятість

Зайняте населення становить частину трудових ресурсів суспільства. В Україні – це особи віком від 16 до 55 років (жінки) і 60 років (чоловіки), а також особи пенсійного віку і молодь, молодша від зазначеного віку, якщо вона зайнята в народному господарстві. До складу зайнятих належать:

1. наймані працівники, особи, які працюють самостійно (підприємці, фермери, творчі працівники), зайняті в органах державної влади й управління;

2. особи, котрі служать в армії або отримують професійну підготовку (учні, студенти денних форм навчання);

3. особи, що виконують суспільно-оплачувані роботи;

4. особи, зайняті вихованням малолітніх дітей, доглядом за інвалідами чи людьми похилого віку, громадяни інших країн, які проживають в Україні, працюють у народному господарстві.

Загроза безробіття в умовах України пов’язана не з кризою надвиробництва, вичерпанням місткості ринку, як у західному світі, а з сучасною кризою недовиробництва, неузгодженністю процесів вивільнення, перерозподілу та працевлаштування робітників.

За останніми даними (20 травня 2009 року) рівень зареєстрованого безробіття в Україні до кінця квітня 2009 року склав 2,9% населення працездатного віку, повідомляється на веб-сайті Державного комітету статистики. У березні 2009 року цей показник становив 3,1%, у січні-лютому - 3,2%.

У грудні-2008 було 3%, у листопаді - 2,3%, у жовтні - 1,9%.

Раніше в 2008 році три місяці підряд безробіття становила 1,8%. У червні 2008 року рівень безробіття становив 1,9%, в травні - 2,0%, у квітні - 2,2%, у березні - 2,3%, у січні-лютому - 2,4%.

До кінця квітня 2009 року зареєстровано 808,8 тис. безробітних (у березні - 879 тис.). З них допомогу по безробіттю одержували 579,3 тис. чоловік (у березні - 627,4 тис). Середній розмір такої допомоги склав 612,22 грн. на місяць (раніше - 604,16 грн).

Серед зареєстрованих на кінець січня безробітних 443,7 тис. - жінки, більшість із безробітних - 466,5 тис. - міські жителі.

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних робочих місць і посад в січні становила 85,1 тис. осіб (місяцем раніше - 84,5 тис.). При цьому, за даними Держкомстату, кількість незайнятих громадян, які перебували на обліку в державній службі зайнятості, становила 827,4 тис. осіб (місяцем раніше - 897,8 тис. осіб). Таким чином, навантаження на 10 вільних робочих місць (вакантну посаду) склала 97 осіб (місяцем раніше - 106 людей/10 місць) (21).

Важливим напрямом запобігання безробіттю серед молоді є реалізація спеціалізованих програм, які забезпечують розширення зайнятості молоді шляхом створення для неї додаткових робочих місць без великих матеріальних витрат, зокрема шляхом організації сезонної і тимчасової участі в проведенні сільськогосподарських робіт, обслуговуванні і ремонті сільськогосподарської техніки, транспортуванні і реалізації урожаю, через надання допомоги інвалідам, людям похилого віку, через роботу в лікарнях, інтернатах, дитячих будинках та ін.

За результатами вибіркового обстеження населення з питань економічної активності за 9 місяців 2008 р. середньомісячна чисельність економічно активного населення віком 15-70 років становила 1151,1 тис. осіб, з яких 1077,7 тис. осіб були зайняті економічною діяльністю. Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років становив 62,5 %, а в працездатному віці – 72,7 %. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15-70 років становив 6,4 %, а працездатного віку – 6,9 % та був нижчим порівняно з відповідним періодом 2007 р. (6,6 % та 7,1 % відповідно) (22).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Поняття відкритості економіки

ПОНЯТТЯ ВІДКРИТОСТІ ЕКОНОМІКИ. ПОКАЗНИКИ ТА ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІКИ. ПОНЯТТЯ «ГОЛЛАНДСЬКОЇ ХВОРОБИ». Поняття «відкрита економіка» протиставлялося замкненій (автаркічній) економіці. Це поняття пройшло певний шлях розвитку по мірі поглиблення інтернаціоналізації господарчого життя. В перші післявоєнні два десятиліття під відкритістю розуміли певне значення (як правило, більше 10%) експортної та імпортної квоти (в % від ВВП). При цьому спільної думки про країни, які можна включити в аналіз, не існувало. Хоча ...

Поняття інфляції. Причини інфляції. Види інфляції

Зміст Вступ Розділ 1. Поняття інфляції. Розділ 2. Причини інфляції. Розділ 3. Види інфляції. Розділ 4. Інфляційні наслідки. Висновки. Список використаної літератури. Додаток. Список використаної літератури. Мочерний С. “Основи економічної теорії”. – Київ: 1997 с. 100-107. Воробйов Є.М. “Економічна теорія”: - Київ – Харків: 2001 Климко Г.Н., Несторенко В.Н. “Основи економічної теорії”, - Київ, 1999 Будаговська С. “Мікроекономіка і макроекономіка”: - Київ, 1998 Загорський В.С. “Ринок цінних паперів” – Львів: Львів, 1995 ...

Роль іноземних інвестицій в економіці України

План роботи: Вступ. Стор. 3 Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Стор. 4 Поняття, сутність та класифікація інвестицій. Стор. 4 Економічний зміст, мета та завдання економічної діяльності. Стор. 7 Форми руху капіталу та інвестицій. Стор. 9 Інвестиційна стратегія та перспективна спрямованість інвестиційної діяльності. Стор. 11 Проблеми інвестування відтворення основних фондів на сучасному етапі. Стор. 13 Інвестиційна політика та капітальне будівництво на сучасному етапі. ...