Search:

Безробіття, повна і неповна зайнятість

7. Статистичний збірник за 2003 рік. – К., 2004.

8. Анішина Н., Плішка Т. Мотивація безробітних до проходження професійного навчання. Україна: аспект праці. – 2004. - №3. – С.30-34;

9. Краснов Ю. Стратегія ефективної зайнятості населення. Україна: аспект праці. – 2004. - №4. – С.3-8;

10. Україна: аспекти праці. Науково-економічний та суспільно-політичний журнал. Київ, 2004. № 2, № 4

11. Савченко В. Визначення перспективних напрямів та обсягів професійного навчання безробітних відповідно до потреб ринку праці. Україна: аспект праці. – 2004. - №5. – С.12-18;

12. Павловські О. Вдосконалення фінансового забезпечення населення. Україна: аспект праці. – 2004. - №6. – С.11-15

13. Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Атіка, 2001.

14. Пазюк О., Пономарьова О. Проблеми безробіття в Україні: Україна: аспекти праці. - 2004. - №2.

15. Дж.-М. Кейнс: “Общая теория занятости, процента и денег”, Москва,1993г.

16. http://www.nrcu.gov.ua/index.php?id=4&listid=78638

17. http://ua.glavred.info/archive/2009/03/18/083950-16.html

18. http://www.franko.lviv.ua/faculty/ekonom/Economics/publish/Makro_analis/R3.pdf

19. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-12

20. http://feovnu.edu.ua/metoddata/%E2%C1%CE%CB%CF%D7%D3%CB%CF%C5%20%C4%C5%CC%CF/%ED%C1%CB%D2%CF%DC%CB%CF%CE%CF%CD%C9%CB%C1/Malish%20(%D2%D5%D3)/%FE%C1%D3%D4%D81/%F2%C1%DA%C4%C5%CC3.doc

21. http://ua.korrespondent.net/business/842794

22. http://lis.gov.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=636

23. http://news.liga.net/ukr/news/NU092977.html

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Економічне зростання. Суть і види

зміст ВСТУП .3 1. Теорія економічного зростання .5 2. Типи економічного зростання 6 2.1 Екстенсивний тип 6 2.2. Інтенсивний тип 7 3. Фактори економічного зростання 10 4. Державне регулювання економічного зростання 14 5. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ. ЙОГО РИСИ .15 Висновки .18 Список літератури .19 ВСТУП. Теорія економічного зростання є одним з найбільш складних розділів економічної науки, присвяченої дослідженню ринкового господарства. Як визначити внесок кожного з факторів виробництва в процес збільшення ...

Еволюція теорії державного регулювання.Економічний дирижизм

Реферат на тему: Еволюція теорії державного регулювання. Економічний дирижизм. Теорія державного регулювання бере свій початок ще в період середньовіччя, коли для заохочення тих чи інших виробництв або ремесел надавались пільги в оподаткуванні. Але у ті далекі часи використання податкових важелів як інструментів впливу на економічне життя мало спорадичний характер. Меркантилісти були першою школою, яка у своїй теоретичній системі відвела податкам суттєву роль, як інструменту впливу держави на економіку. Згідно з їхньою ...

Американський неолібералізм. Монетаризм

Зміст: Вступ 3 Неолібералізм 3 Монетаризм 4 Висновки 12 Список використаної літератури Вступ Монополізація економіки, виникнення державно-монополістичної форми власності, усесвітня економічна криза 20 - 30-х рр. Поставили під сумнів основні постулати ортодоксального неокласицизму. У цей час формується теорія неолібералізму - течії в неокласичному вченні, що означає можливість часткового, обмеженого впливу держави на економіку. Це свідчить про пристосування ідей лібералізму до нової ...